Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > základní školy

Zápisy do základních škol pro rok 2020/2021 ve Dvoře Králové nad Labem

Redakce / 24.03.2020, Dvůr Králové nad Labem
Zápis do základních škol zřizovaných městem Dvůr Králové nad Labem se u skuteční v termínu od 1. do 15. dubna 2020, a to bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
 

INFORMACE K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 VE DVOŘE KRÁLOVÉ NAD LABEM


Zápis se u skuteční v termínu od 1. dubna 2020 do 15. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Formulář žádosti o přijetí a žádosti o odklad povinné školní docházky je k dispozici:
 
 - na webové stránce každé základní školy
 - v tištěné podobě u vstupu do budovy základní školy

Podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce

Žádost je možné doručit následujícími způsoby:
 - do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 - poštou,
 - vhozením obálky s žádostí do schránky školy u hlavního vchodu do vybrané základní školy.

Seznam přijatých žáků bude zveřejněn do 30 dnů od ukončení zápisu, tj. do 15. května 2020. Žáci nebudou uvedeny jmenovitě, ale pod registračním číslem.

Přidělené registrační číslo tvoří první dvě písmena příjmení, první dvě písmena křestního jména a číslo tvořené dnem a měsícem narození dítěte, např.: Josef Novák 12. 5. 2014 = NOJO1205.

Údaje uvedené v žádosti ověří škola z rodného listu dítěte a průkazu totožnosti zákonného zástupce při informační schůzce před nástupem do školy. Termín schůzky bude určen dle aktuální situace.

Místo trvalého pobytu u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Podání žádosti o odklad povinné školní docházky


V případě zvažovaného odkladu vyplní žadatel spolu s žádostí o přijetí i žádost o odklad a doručí škole obě žádosti společně.

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce
dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (1. – 30. 4. 2020), odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

V případě, že žádost nemá předepsané náležitosti nebo trpí jinými vadami, škola žadatele vyzve k
jejich odstranění, poskytne mu k tomu přiměřenou lhůtu a současně správní řízení přeruší.

Školská poradenská zařízení zajistí nejnutnější služby v souvislosti se zahájením školního roku, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Správní řízení o zápisu se v těchto případech přeruší do doby vydání doporučení školského poradenského zařízení.

Kontakty na školské poradenské zařízení

Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje Pracoviště TRUTNOV, Horská 5, 541 01 Trutnov
(pouze pedagogicko-psychologická poradna)
Telefon: 499 813 080, 605 448 327

Speciální pedagogické centrum
Na Struze 8
Trutnov
Telefon: 731 582 421
 

Související články
Změna podoby zápisu dětí do 1. ročníku ZŠ Bílá Třemešná (šk. rok 2020/2021)
Zápis za ZŠ Schulzovy sady začíná zítra, a není to apríl! (video z chemické laboratoře :-)

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 521x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
24.03.2020 - V Královéhradeckém kraji máme aktuálně stále 18 pozitivních případů onemocněním COVID-19. Provedeno vyšetření s podezřením na možnou nákazu koronavirem bylo u 206 osob.
15.03.2020 - Od pondělí 16. března 2020 bude až do odvolání uzavřen pro veřejnost Safari Park Dvůr Králové.

Volná pracovní místa
Kompletace setů do nemocnic (Hartmann Chvalkovice)
brigáda i HPP 


Učitel na II. stupni ZŠ (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)

Vedoucí odboru MěÚ (město Dvůr Králové n. L.)

Ergotrapeut/ka (VIVIDUS East)

Fyzioterapeut/ka (VIVIDUS East)

Lékař (VIVIDUS East)

Zdravotní setra (VIVIDUS East)


Pečovatel/ka (PS Dvora Králové n. L.)


Kalendář akcí