Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > základní školy

První výpal v peci na keramiku v ZŠ Dubenec

Redakce, / 26.12.2016
První výpal v rekonstruované peci na keramiku jsme provedli v předvánočním čase ve dnech 16. –- 19. prosince 2016. Celá událost se ukázala náročnějšší, nežž by se na první pohled mohlo zdát. Užž jen příprava pece, natření plátů separačním nátěrem a naložžení pece zabralo celé odpoledne a první část večera.

FOTOGALERIE - ZŠ Dubenec - První výpal v peci na keramiku

Slavnostní zážžeh byl proveden v pátek 16. prosince o půlnoci. Postupný náběh teploty na 600°C trval ažž do časného sobotního rána. Vedoucí výpalu a zároveň stavitel pece pan Petr Toms vystřídal během neuvěřitelných 36 hodin výpalu několik režžimů tak, aby nárůst teploty a dosažžení maxima proběhlo co nejoptimálněji. Téměř dvoumetrový plamen ššlehající během výpalu z komína dával tuššit skrytý potenciál pece.
Po dosažžení teplotního maxima 1320°C byl výpal k nedělnímu poledni pozvolna ukončen. Následovalo zaslepení topenišště, komína i dalšších průduchů a pec počala zvolna chladnout, takžže následující den, v pondělí v 16 hodin odpoledne činila vnitřní teplota přibližně 200°C a nastalo slavnostní otevření. Kachna vložžená do topenišště k pozvolnému pečení při dochládání pece se ukázala oproti skvělému výsledku výpalu užž jen skutečnou třešničkou na dortu.
Takovýto výpal, kdy se zjišťšťují vššechny možžnosti pece, je extrémně náročný na čas, trpělivost i množžství spáleného dřeva. Teď užž ale můžžeme s jistotou předpokládat, žže i kratšší režžimy přinesou více nežž uspokojivý výsledek.
Velký dík za realizaci celého díla patří panu Petru Tomsovi, manžželům Lišškovým i neziskové organizaci ŽŽen- Sen.

Mgr. Aleš Malý
ředitel ZŠ Dubenec

Související články
Vojenská technika v ZŠ Dubenec aneb branná výchova naživo
Základní škola Dubenec se hlásí mezi akční školy. Nechá si měřit výši CO2 ve třídách.
Konkurz na ředitele ZŠ a MŠ v Dubenci, nástup od 1. září 2017
Zápis do školy v Dubenci (9. dubna 2019 od 13 do 19 hod.)
Vaše komentáře

Přečteno 2994x
 
22.07.2024 - Pozor na odkloněnou trasu na železniční trati Prahy - Hradec Králové - Trutnov: rychlíky linky R10 budou během plánované výluky zastavovat místo stanice Praha-Libeň ve stanici Praha-Vysočany od úterý 16. července nepřetržitě do soboty 24. srpna 2024.
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí