Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > základní školy > ZŠ a MŠ Bílá Třemešná

Nové personální posily v třemešenské škole

…i díky profilaci naší školy jsme měli z čeho vybírat.

Redakce / 27.05.2019, Bílá Třemešná, zsmsbilatremesna.kralovedvorsko.cz
Letošní květen byl ve znamení „draftů“ nových posil našeho týmu. Personální potřeby rozvoje naší školy se i v době rekordně nízké nezaměstnanosti podařilo naplnit. Významnou měrou (zejména mezi pedagogy) tomu přispěla pověst školy a její profilace jako tradiční a konzervativní venkovské školy.

Po 25 absolvovaných osobních pohovorech (z toho 19 na pedagogické pozice) jsme se domluvili na spolupráci se 7 uchazeči o zaměstnání (z toho 5 pozic pedagogických).

Kvalifikovanost pedagogů naší školy = 100 %. I od září 2019 bude pedagogický sbor ze 100 % kvalifikovaný podle zákona o pedagogických pracovnících.

Což v rámci České republiky není obvyklé, průměrná hodnota kvalifikovanosti v ČR se pohybuje okolo 93 % (nejhůře je na tom Praha, Středočeský a Karlovarský kraj v průměru 88 % kvalifikovaných pedagogů ve školách) a Královéhradecký kraj je na počtu 94,6 % kvalifikovaných pedagogů.

Průměrný věk učitelů naší školy = 39-40 let.

Stále držíme průměrný věk pedagogů pod hranicí 40 let, což do budoucna zajišťuje personální stabilitu a udržitelnost naší organizace. Pozn.: Podíl mužů mezi učiteli ZŠ je 25 %.

Opět to není v ČR obvyklé: průměrný věk učitelů je poměrně vysoký a dosahuje 47,2 let („nejmladší sbor“ je v Jihomoravského kraji o průměrném věku 46,6 let a „nejstarší sbor“ je v Karlovarském kraji 48,7) a Královéhradecký kraj je lehce nad republikovým průměrem (průměrný věk učitelů je 47,4 let). 

Věřím, že nové posily přispějí k dalšímu zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných naší školou. 

Emil Kudrnovský, ředitel

Pozn.: Zdroj údajů – MŠMT: Mimořádné šetření ke stavu učitelského sboru v regionálním školství z jara roku 2019.

Další články ZŠ a MŠ Bílá Třemešná

 
Vaše komentáře

Přečteno 1830x