Vyhledej
Královédvorsko > Co se děje > výstava online

Dalším exponátem výstavy online je fotografie městských lázní z Geislerovy sbírky

8. díl seriálu Výstava online

Černobílá fotografie okresního domu - městských lázní - pochází z roku 1940 a nachází se v Městském muzeu v tzv. Geislerově sbírce. Fotografie z interiéru lázní je také ve sbírkách muzea.

FOTOGALERIE - Dalším exponátem výstavy online je fotografie městských lázní z Gaislerovy sbírky

V knize Tomáše Halíka Dějiny Dvora Králové nad Labem se uvádí: „Roku 1506 zařízeny byly ve Dvoře Králové nové lázně a dovoleno bylo chudým a žákům jejich používati jednou ve čtyřech nedělích.“ Jak tehdy lázně vypadaly a kde byly, to už se asi nikdy nedozvíme.

Na místě dnešního okresního domu stávala ještě na počátku 20. století krčma. Okresní dům byl podle návrhu arch. O. Babušky postaven v roce 1920. O reliéfní kamennou výzdobu se postaral A. Mára.

V roce 1979 začala rekonstrukce Městských lázní. Hlavní projekt rekonstrukce vypracoval Ing. Oldřich Voňka. Přestože při přestavbě objektu lázní vznikaly často značné komplikace, byla přestavba úspěšně dokončena 24. 10. 1983. Městské lázně pak sloužily ještě mnoho let, ale přesné datum nevíme.

Pokud máte bližší informace, piště nám je prosím do komentáře, rádi je doplníme.

A nyní ještě pohled do archivu o vzniku prvních lázní:


Nejstarší zmínka o vzniku lázní pochází z roku 1506 - Citace z knihy Archivní prameny/Antonín Schulz (1913), kde nalezneme na toto téma opis z Pergamenové knihy, což je nejstarší dochovaná městská kniha:
„My purkmistr a konšelé vyznáváme těmito knihami i nynějším a budoucím spoluobyvatelům našim v paměť uvádíme, že když jsme byli na tom místě, kdež všelikterá věc zřízena a uvážena jest a má býti konečná, mocná a trvanlivá, v den uložený před Božím křtem léta Páně 1501, tu mezi jinými pilnými potřebami obecními na tom jsme zůstali, sami se i budoucí naše k tom zavazujíce, což se nové lázně dotýče, to věčně a budoucně ustanovujeme, aby na časy budoucí ta lázna vždycky ve čtyrech nedělích chudým topena byla, a ti aby svobodu měli mýti se jmenovitě dopoledne. Také každý lazebník nynější i potomní to aby zachovával. Nejprve, aby lázni, což nejdřív moci bude, vytopil, aby lidé chudí mohli se povolně mýti, a nižádným způsobem, to aby neobmeškával, než vždycky ve čtyřech nedělích, aby tu lázeň chudým na svůj náklad topil; po času pak poledním ti, kteří se mýti budou, platiti mají, jakž obyčej jest. Toto tak ustanoveno, aby toliko žáci a ti, kteří almužny svaté užívají, svobodu měli mýti se tak a do toho času, jakož se předpisuje, totiž dopoledne. A to svolení z té příčiny stalo, jakož předkové naši úmyslem dobrým něco poručili jsou k záduší, tím způsobem, by lázna chudým topena bývala na určené časy, i z toho poručenství naloženo jest na tu novou láznu, kteráž jest dokonána v létu Páně 1506. Protož to ukládáme a na věčné a budoucí časy ustanovujeme, aby to všechno, což napřed psáno stojí, držáno bylo a trvalo tak, jakož se předpisuje"

Černobílé fotografie jsou ze sbírek Městského muzea, barevné z archivu redakce Královédvorska


Další články Městské muzeum

Související články
Dvorský malíř Josef (Joza) Mikš by oslavil 120. narozeniny. Jeho obraz zdobí i dvorskou radnici
Přehrada Les Království - unikátní diapozitiv ze stavby přehrady
Cechovní truhla řezníků je cenným exponátem Městského muzea ve Dvoře Králové
Vaše komentáře

Přečteno 577x