Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko

Kontakt

Redakce / 3.02.2016
 

MEOB s.r.o.

Sídlo: Čechova 1203, Dvůr Králové nad Labem, 544 01
IČO: 04095413
fcb: královédvorsko
redakční e-mail: info@kralovedvorsko.cz
tel.: 602 308 878 Kateřina Sekyrková
       732 521 835 Jan Holan

Provozovatel portálů www.Kralovedvorsko.cz, Jaromersko.cz a ZvicinaTv.cz

Komunikační agentura MEOB, s.r.o., nabízí tyto služby:

- návrh možností prezentace v regionu (Královédvorsko, Jaroměřsko, Podzvičinsko, Trutnovsko)
- návrh a zpracování reklamní kampaně
- tvorba tiskových zpráv
- komunikace s dalšími médii
- pořádání tiskových konferencí
- tvorba a zpracování foto a videomateriálu
- správa sociálních sítí
- organizace kulturních a sportovních akcí a eventů

 

 

 
Vaše komentáře
ReklamyMarcela Svobodová, 2.03.2018 08:41, Reagovat
Mn? reklamy na kralovedvorsko.cz nevadí. Pokud p?ispívají k tomu, ?e nám p?iná?íte ?lánky z aktuálního d?ní v na?e kraji, tak jich tam dávejte klidn? víc. Ke v?emu jsou to reklamy na zdej?í podnikatele, tak?e dal?í klad.
reKLAMy24.09.2017 10:02, Reagovat
Dobrý den, nep?eháníte to u? s Va?ema reklamama?
V?dy» jsou upln? v?ude, nedá se to zablokovat a vnucujete lidem n?co, na co necht?jí t?eba koukat..To samé webkamery..nev?iml jsem si, ?e by tam d?íve bylo logo..te? je z 1/4 logo, není a? moc velké? Já myslel, ?e na Va?e stránky jste dostali dotace od EU a stránky jsou zapln?né marastem reklam. Tro?ku to umírn?te prosím..d?kuju.
Re: reKLAMyredakce, 24.09.2017 10:24, Reagovat
Na?e stránky nejsou placené z ?ádné dotace! Jediným mo?ným p?íjmem je zobrazování placené reklamy. Nebude reklama, nebudou ?lánky, fotogalerie, videa. D?kujeme za pochopení.
Re: Re: reKLAMy24.09.2017 11:32, Reagovat
No dobrá a zmen?it by se to nedalo? Ono více reklam, mén? náv?t?vnosti..v?eho moc ?kodí. Krásný den
Re: Re: Re: reKLAMykatsek, 24.09.2017 12:06, Reagovat
Chápeme vás. Na?i inzerenti jsou místní podnikatelé a firmy, obchody. Cht?jí být vid?t a my jsme rádi, ?e jim to m??eme mezi místními lidmi umo?nit. Najít kompromis mezi velikostí je t??ké - ka?dá strana chce pro sebe co nejvíce. Ale m??eme také zvolit jinou formu na?eho p?íjmu - zpoplatnit ?lánky. Budete si je platit? Na nás se ?ádné dotace nevztahují, nespadáme ani pod m?sto, jsme ryze soukromý subjekt.
Re: Re: Re: Re: reKLAMy24.09.2017 12:39, Reagovat
Tak pokud cht?jí být vid?t, a» nabídnou n?co ve své prodejn?, aby byli vid?ny. Je plno jiných cest, jak nabídnout své slu?by tak, abych si p?ilákal lidi. Pokud cht?jí mega reklamu na stránky, je to pak t??ké i pro Vás, proto?e to kazí vzhled stránek, jen proto, ?e k nim lidi nechodí a cht?jí být vid?ny a neumí se jinak nabídnout ne? se jim vnutit. V pohod? reklama je ta, kterou máte jako kolonku "firmy na královedvorsku" nic se nevnucuje. Ka?dopádn? neum?t se prodat je chyba prodejce..Dobrá firma nepot?ebuje reklamu p?es p?l stránky :) Ale to asi podnikatelé necht?jí sly?et, ?e..
Re: Re: Re: Re: Re: reKLAMykatsek, 25.09.2017 07:23, Reagovat
Poj?te k nám d?lat obchodníka/ci - poj?te si zkusit u?ivit takový portál :-)
Umíst?ní va?ich videí na stránky, 17.06.2016 00:05, Reagovat
Dobrý den,
letos a minulý rok jste o nás napsali a zve?ejnili videa na youtube v?nované na?emu turistickému pochodu.
http://www.kralovedvorsko.cz/co-se-deje/sport/vysledky-turistickeho-pochodu-a-behu-rytire-zbyhone-v.html
http://www.kralovedvorsko.cz/turistika/pesi-turistika/pochod-a-beh-rytire-zbyhone-v-uhlejove.html
Videa s odkazy na Va?e ?lánky jsem umístil do sekce Videa z pochodu, viz ní?e. M??eme takto va?e videa zve?ejnit ?
http://pochodzbyhon.cz/?videa-z-pochodu,65

P?edem d?kuji za odpov??,
s pozdravem Ji?í Zelený
Re: Co to je?, 17.06.2016 15:52, Reagovat
Ano! Je?t? jsme byli domluveni na umíst?ní na?eho loga na t?chto stránkách :-) P?ípadn? m? kontaktujte na
T??íme se na p?í?tí ro?ník :-)
 
 
Přečteno 67733x
 
 
 
Zpět
13.03.2019 - V nemocnici v Trutnově již neplatí zákaz návštěv na lůžková oddělení. Nemocnice byla poslední v kraji, kde tento zákaz platil.
01.03.2019 - Novým jednatelem společnosti Lesy města Dvůr Králové n. Labem, s.r.o., je Petr Kupský. Nahradil od 1. března 2019 Petra Teperu.

Kalendář akcí