Vyhledej
Královédvorsko > Doprava > aktuálně

Žireč je dočasně neprůjezdná (do 8. listopadu 2023)

Redakce / 30.10.2023, Dvůr Králové nad Labem
Zcela neprůjezdná se stala od nedělního odpoledne 29. října městská část Žireč ve Dvoře Králové.

Dle dokumentů zveřejněných na úřední desce ve čtvrtek 26. října 2023, v první den podzimních prázdnin, je důvodem uzavírky platné od 26. října 2023 oprava silnic III/29915 a III/29925 v k. ú. Žireč Městys - tedy hlavní průjezd Žirčí a část úseku k mostu směrem na Zboží. 

Uzavírka je naplánována do středy 8. listopadu. 

Pro mnohé obyvatele Žirče byl tak zejména návrat domů v odpoledních nedělních hodinách překvapením. Čekaly na ně zákazové značky u vjezdu do jejich obce. Obyvatelé dle komentářů na fcb skupinách předem nebyli na uzavírku včas upozorněni a informováni, zda budou moci jako rezidenti užívat zavřené úseky opravovaných silnic nejen pro dopravu ke svému bydlišti, ale například i v případě dopravy do místní školy či školky apod. Zákazové cedule umístěné v Žirči mají jen dodatkové tabule "mimo vozidel stavby". Ve vydané vyhlášce je možnost vydat povolení k vjezdu, což však nemohou občané časově zvládnout. 

Jak nám potvrdil zástupce dodavatele stavby, opravuje se jen polovina silnice, takže průjezd je možný. Zástupci dodavatele tak nebudou lidem bránit v průjezdu k jejich nemovitostem nebo do místních zařízení včetně školy. Výjimkou bude situace, kdy dojde k opravě křižovatky, o které bude dodavatel stavby naši redakci včas informovat. Vyřešit nastalou situaci vydáním nového opatření obecní povahy s odpovídajícími dopravními značkami ("mimo dopravní obsluhy") již vzhledem k délce uzavírky nemá smysl. 

Objízdná trasa vede z Jaroměře přes Choustníkovo Hradiště nebo Hřibojedy do Dvora Králové. Cyklotrasa v Žirečské Podstráni uzavřená není, lze ji však použít jen k cestě do Hřibojed či vlakovou zastávku, odbočka na centrum Žirče není dále průjezdná. 

Obyvatelé této části města Dvůr Králové zažili v posledních dvou letech velká dopravní omezení kvůli výstavbě ČOV, občané však kritizovali finální stav silnice a kvalitu odvedených prací. Oprava silnice III/29915 i části III/29925 tak byla po stavebních pracech nezbytná a počítalo se s ní na podzim, jen obyvatelé nebyli předem informováni o přesném termínu uzavírky.

Opravu zmíněných úsek silnici v Žirči silnice realizuje Údržba silnic Královéhradeckého kraje. 

Opatření obecné povahy nabylo činnosti první den po vyvěšení veřejné vyhlášky, tedy 27. října. Kromě úřední desky se informace o uzavírce nikde neobjevila, občané si sami sdíleli fotografii zákazové značky až v neděli na sociálních sítích. Dle § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu opatření obecné povahy sice nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky, ale správní orgán tuto lhůtu může zkrátit až na jeden den, což v tomto případě učinil. 


Žireč je vzdálená od Dvora Králové necelé 2 kilometry. Nevede sem ze Dvora žádný chodník, občané čekají na dokončení výstavby chodníku v intravilánu obce. Cyklotrasa je do Žirče ze Dvora Králové vedená oklikou přes tzv. Žirečskou Podstráň. 

Od Jaroměře do Žirče probíhá aktuálně výstavba Labské stezky v úseku Stanovice - Žireč, většina tohoto úseku už je hotová a pro cyklisty sjízdná. Dokončení a kolaudace má proběhnout v roce 2024.


Kateřina Sekyrková

Zdroj: mudk.cz

Související články
Konec letošních uzavírek na Královédvorsku - otevírá se Dolní Brusnice i Debrné
Vaše komentáře

Přečteno 2012x
 
22.07.2024 - Pozor na odkloněnou trasu na železniční trati Prahy - Hradec Králové - Trutnov: rychlíky linky R10 budou během plánované výluky zastavovat místo stanice Praha-Libeň ve stanici Praha-Vysočany od úterý 16. července nepřetržitě do soboty 24. srpna 2024.
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí