Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Diskuze

Komunální volby 2010 aneb na co jsme se zeptali politických stran.

Redakce, šéfredaktor / 14.10.2010
Součástí jsou již odpovědi: ODS, TOP 09, ČSSD, SNK ED, KSČM.

Letos jsme si slíbili, že důkladně pročteme volební programy a pokusíme se je rozebrat a vybrat z nich témata do obecné diskuse. Volební programy jsou si dost podobné a jediné, co v nich ve všech schází, jsou naprosto konkrétní řešení slibovaných věcí. Rozhodli jsme se to tedy udělat jinak. Projeli jsme podrobně www.kralovedvorsko.cz a  vybrali jsme věci o kterých se zde psalo, či diskutovalo. A hlavně jsme se je pokusili zformulovat do jasných otázek, na které lze jasně odpovědět. Poslali jsme je volebním stranám a ČEKÁME na odpovědi.

 Nechceme nikomu podsouvat, že právě ANO je správné. I když jsme obyčejně lidsky zaujatí (Aleš Kubica do zelena, Jan Holan doprava), tak ale chápeme, že pro každého z vás může být správné něco jiného. A právě v tom vám snad náš web pomůže vybrat do letošních voleb tak, jak budete nejlépe cítit a nikoliv podle léta zažitých stereotypů. Doufáme, že většina stran nám na naše otázky taky konkrétně odpoví a všichni tak budeme mít na naše zastupitele takový malý bič, kterým si je budeme moc následující 4 roky pohlídat hezky v ohrádce.

ZOO
Ve všech volebních programech je, že město bude „více spolupracovat se ZOO“. Nynější situace je však taková, že Město potřebuje ZOO (její návštěvníky), ale ZOO v podstatě vůbec k ničemu nepotřebuje město. Je tedy potřeba sklopit uši, za ZOO jít a něco jí za "poskytnutí lidí" nabídnout. Píšu to sice možná drsněji, ale úplně daleko od pravdy nejsem. Ptáme se tedy: Souhlasíte s touto charakteristikou vzájemného vztahu? Jste ochotni jít do ZOO a pokorně požádat o spolupráci? Co my všichni jako město můžeme ZOO nabídnout? Máte nějaké jiné řešení? Pokusíte zapracovat na odvolání nynějšího vedení a dosazení jiného - lépe spolupracujícího (i pečujícího o zvířata)?

ODS (Jan Bém): Já osobně nemám se spoluprací s paní ředitelkou Holečkovou sebemenší problém a myslím si, že to platí i naopak. Není potřeba sklápět uši, ale sednout si, dát hlavy dohromady a vymyslet vzájemně výhodnou a hlavně fungující spolupráci. Je otázka co může město návštěvníkům nabídnout, aby je přimělo po náročném dni ještě navštívit centrum města? V minulosti jsme se touto myšlenkou zabývali a není to tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá. Odpověď na poslední otázku je pro mě jasná, ne! Protože vím, co má ředitelka za sebou a jak je to výkonný a schopný manažer. 

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Souhlasíme s tím, že je třeba využít návštěvnického potenciálu ZOO. Domníváme se však, že město je rovnocenným partnerem pro ZOO a jde o nastavení vzájemné komunikace a spolupráce. O zlepšení, minimálně komunikace, se určitě rádi pokusíme. Město může ZOO zajisté i leccos nabídnout. Společné marketingové tažení, zlepšení propagace ZOO ve městě a dopravní dostupnosti (MHD či napojení na síť cyklistických tras). Při společném jednání určitě nalezneme i jiné smysluplné projekty.  Odvolání vedení ZOO není v kompetenci města a pouze na základě informací podaných medii nelze soudit, zda by bylo opodstatněné či nikoliv. Jako běžní občané vidíme, že ZOO je stále žádanou atraktivitou cestovního ruchu, marketingově úspěšnou organizací a její rozvoj neustále probíhá.

ČSSD (Edita Vaňková)
• Realita se uvedené charakteristice vztahu ZOO a města dost blíží.
• Jsme ochotni a připraveni jít za vedením ZOO a jednat o úzké spolupráci a uděláme to. Myslíme si, že můžeme být ZOO rovnocenným partnerem a vzájemná úzká spolupráce může přinést výsledky oběma subjektům.
• ZOO můžeme nabídnout spolupráci např. v oblasti propagace (vedle probíhajících věcí jako jsou veletrhy a propagační materiály třeba i výzdobu kruhových objezdů s motivy ZOO, společné vstupenky s městskými zařízeními s možností slev (koupaliště, muzeum…), vícedenní vstupenky, doprava ze ZOO do centra města, případně po okolí (přehrada, Kuks…).
• Nebudeme pracovat na odvolání stávajícího vedení ZOO. Myslíme si, že za vedením ZOO jsou dlouhodobě vidět výsledky jejich práce. Chceme využít rozvoje ZOO i k rozvoji města. Budeme i nadále podporovat zastoupení vedení města ve statutárních orgánech ZOO.

SNK ED (Vodochodský Václav): V současné době je naše město známé především zoologickou zahradou. Ale ta tady # je už od minulého století. Zoologická # zahrada by měla svá strategická rozhodnutí alespoň s městem konzultovat. Zástupci města by měli se ZOO jednat jako rovnocený partner. ZOO i město by # mohli hledat vstřícný bod prospěšný pro oba.

KSČM (Zdeněk Hladík): Je pravda, že Zoo proslavuje město Dvůr Králové n. L. v celé republice, možná i v zahraničí. Budeme se snažit aby úroveň vstahů mezi městem a Zoo se dostala na vyšší úroveň a společnýma silama dokázala využít nabízející se potencionál jak v oblasti cestovního ruchu, tak v investicích, jak pro město tak pro Zoo.


DOTACE
Všichni slibujete "Maximální využití dotačních programů ať už Evropských, státních i krajských". Získávání jakýchkoliv dotací je ale obrovsky náročná práce, která se dá vykonávat s velmi "různou úspěšností" a také různým způsobem. Stačí se podívat třeba na Jičín, který je velmi úspěšný. Ptáme se tedy: Kdo konkrétně ve vašem týmu má s touto prací zkušenosti? Pokud takového člověka(lidi) nemáte, jak to hodláte dělat? Jste ochotni najmout si na tuto činnost odborníky z externích firem a zaplatit jim nějaká procenta ze získaných peněz? Pověříte touto činností pracovníky městského úřadu? Jaké? Kolik? Jak tyto zaměstnance hodláte odměnit, když se jim podaří dotace získat (nad rámec jejich tabulkových platů)? Jak toto děláte nyní?

ODS (Jan Bém): Co se týká získávání dotačních peněz, tak k této problematice se můžu přihlásit osobně. Samozřejmě, že na úřadě je i člověk, který s touto prací má zkušenosti a zabývá se tím. S externími firmami jsou různé zkušenosti. Některé chtějí, jak píšete, procenta. Jiné přijdou s rozpisem služeb a platbami za provedené práce s tím, že většinu peněz chtějí až po získání dotačních peněz. Při neúspěchu nedostanou nic. K odměňování pracovníků řeknu jediné, každý pracovník má své povinnosti a bude-li něco dělat nad rámec své pracovní náplně, může dostat mimořádnou prémii. Odměňování je ovšem věcí tajemníka úřadu.

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Zkušenosti se získáváním dotací z různých zdrojů má Emil Kudrnovský, který za poslední rok získal v rámci svého působení na úřadě dotace na realizaci projektů v oblasti rozvoje informačních technologií, vzdělávání a zefektivnění chodu úřadu v celkové výši větší než 17 mil. Kč, podobně se podílel na přípravě a realizaci vybraných dotačních projektů Sdružení obcí Podzvičinska v celkové výši 3,5 mil. Kč. Považujeme za nutné, aby v rámci městského úřadu vzniklo samostatné oddělení, které se bude pouze zabývat strategickým plánováním, systematickým řízením a administrací dotačních projektů (3 – 4 pracovní pozice). U významnějších projektů považujeme za potřebnou součinnost externích konzultantů min. jako pojistku při přípravě či vlastní realizaci. S odměnou pro konzultanty by měl počítat rozpočet dotačního projektu, tj. mělo by se jednat o uznatelný výdaj. V současné době se přípravou dotačních projektů na úřadě zabývá cca 5 osob na různých odborech, ale pouze jeden z nich to má v náplni práce. Ti ostatní jsou odborníky v jiné oblasti a dotačními projekty realizují rozvoj svěřené oblasti, který není možné hradit z rozpočtu města v plné výši. Finanční motivace je minimální, spíše se jedná o motivaci odborně-vzdělávací (proto se tím zatěžuje jen několik lidí, ostatní už „vyšuměli“). Ve výsledku je ale daný odborník vytížen více administrativní činností k projektu, než aby odvedl odbornou práci. Proto je nezbytně nutné hledat kvalifikované pracovní síly - projektové manažery se zkušenostmi v projektovém řízení tak, aby řídili a administrovali dotační projekty a odborník např. na životní prostředí odvedl pouze odbornou náplň projektu. Náklady na projektové manažery jsou uznatelnými výdaji většiny dotačních projektů, tj. mohli by mít pevný čtvrtinový úvazek hrazený městem a zbytek by se měl refundovat z dotačních prostředků – tím by byla dána i jejich motivace pro hledání dotačních výzev a realizaci nových projektů.

ČSSD (Edita Vaňková)
• Zkušenosti se získáváním  dotací máme a jsou za námi vidět i konkrétní výsledky – některé projekty se v současné době realizují, jiné jsou k realizaci připraveny.
• Jsme přesvědčeni o tom, že při přípravě a realizaci některých dotačních projektů je důležité spolupracovat i se specializovanými poradenskými firmami. Podobně důležité je mít i v řadách zaměstnanců městského úřadu několik lidí, kteří se jednotlivým projektům budou intenzivně věnovat. Takoví lidé dnes na městském úřadě jsou, jen je nutné jejich zkušenosti využít. Nastavení spravedlivých a motivujících pracovních podmínek nejen v této oblasti, ale na celém městském úřadu, určitě přispěje k větší efektivitě práce i k lepším pracovním výsledkům a pomůže udržet kvalitní odborníky na svých pozicích.

SNK ED (Vodochodský Václav): Rozhodně využít externích spolupracovníků. Město to sice bude něco stát, ale  podívejme se na výsledky okolních obcí . . .

KSČM (Zdeněk Hladík): Podle mého názoru, by měli být na městském úřadě takový pracovníci, kteří jsou schopni vyhledávat a zpracovávat méně náročné dotační tituly. U projektu finančně a hlavně administrativně náročného zpracování se přikláním k zadání firmám, které se touto problematikou zabývají a hlavně jsou úspěšní v tomto oboru.


ZÍSKÁNÍ INVESTORŮ
Návrat textilní, či průmyslové výroby do bývalých textilek v okolí Labe je díky neřešitelnému problému záplav značně nereálný. Pro rozvoj zaměstnanosti je nutné případným investorům nabídnout pozemky mimo záplavové území, na rovině a s dobrou dostupností. Toto všechno v našem městě splňují pozemky nynějšího letiště. Jste ochotni pro prospěch všech občanů města zrušit letiště (je na pozemku města) a tuto plochu investorům nabídnout?

ODS (Jan Bém): Nikdy jsem o tom neuvažoval a myslím si, že máme ve městě tolik nevyužitých starých fabrik, že by to byl hřích o tom vůbec uvažovat.

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Je otázkou, zda by byl tento krok ku prospěchu VŠECH občanů města. K tak závažnému rozhodnutí nemáme kompletní informace. Pro tento krok hraje nezaměstnanost a nižší životní úroveň v regionu, proti hraje ztráta známé sportovní plochy, turistické atraktivity a obecně letecké dopravní dostupnosti. Letiště má navíc v době povodní strategický význam pro monitoring zasažené oblasti. Takže na první pohled spíše ne, letiště bychom neobětovali.

ČSSD (Edita Vaňková)
• Se zrušením letiště nepočítáme. Pro potencionální investory máme připraveny 2 průmyslové zóny, které jsou vymezeny i v územním plánu.

SNK ED (Vodochodský Václav): V letech 2002-2006 v našem městě vznikly dvě průmyslové zony. V roce 2006 byly #připraveny pro příchod investorů.

KSČM (Zdeněk Hladík): Vzhledem k tomu, že má město připraveno dvě průmyslové zóny, je zrušení letiště k vybudování další průmyslové zóny zbytečné. Nehledě na to, že aeroklub Dvůr Králové nabízí bohaté sportovní vyžití a vychoval nejednoho sportovce, který reprezentuje naše město v Čechách i v zahraničí.

LETADLA ZNOVU (bez vazby na předchozí otázku)
Hluk z provozu letadel je na Královédvorsku hlavně o víkendech neúnosný. Souhlasíte se zrušením místního letiště? Pokud ne, souhlasíte alespoň s regulací provozu na místním letišti? Pokud ano, jak si tuto regulaci představujete?
Ještě větší hluk však působí vojenská letadla, která zde létají téměř denně bez ohledu na víkendy a večerní hodiny. Jste ochotni udělat něco pro to, aby se tento provoz alespoň významně omezil? Případně, aby občané alespoň dopředu věděli, kdy a jak dlouho mají letadla očekávat?

ODS (Jan Bém): Sám mám dům v Sylvárově a tak vím, jaký hluk dokáží letadla dělat. Je otázka, zda jsou v řádném technickém stavu jejich výfuková potrubí, popř. jestli neexistuje technické řešení na snížení tohoto hluku přímo na letadle. Když je letadlo technicky na výši, tak ani nevíte, že přistálo nebo vzlétlo. Provoz vojenských letadel v takové míře jak píšete, jsem nezaznamenal.

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Každý z nás bydlí v jiné části města i hluk z leteckého provozu vnímá různě intenzivně. Pokud jej občané vybraných lokalit považují za neúnosný a podají podnět, prošetříme, zda nejsou překračovány hygienické normy. Pokud se to prokáže, budeme jednat o opatřeních. To platí v obou případech.

ČSSD (Edita Vaňková)
• Se zrušením letiště nesouhlasíme.
• V případě množících se stížností na problémy s hlukem z místního letiště i z přeletů vojenských letadel nad městem jsme pro spokojenost obyvatel města a snížení hluku z leteckého provozu samozřejmě připraveni tuto věc důkladně prošetřit (měření hluku apod.) a o tomto problému jednat s dotčenými orgány a hájit zájmy místních obyvatel.

SNK ED (Vodochodský Václav): Letiště vnímáme jako důležité pro rozvoj města.  A . . . provoz vojenských letadel zajišťuje naši obranu a světový mír.

KSČM (Zdeněk Hladík): Nejsme pro rušení letiště ale vzhledem k častým stížnostem občanů na hluk bychom se měli zaměřit na technický stav letadel a již dříve dohodnutých opatření s aeroklubem o snížení hlučnosti provozu letiště  (např. vzlétání letadel mimo obydlené části města, omezit létání po 19. hodině).


JEDNOSMĚRKY
Souhlasíte, že by se v obytných čtvrtích města měl kvůli vysokému množství parkujících aut zavézt jednosměrný provoz? Pokud ano, souhlasíte s obousměrným provozem pro cyklisty i v těchto jednosměrkách? Kde konkrétně by se s tím mělo začít a kdy? Pokud souhlasíte, jste připraveni tuto, všude ve světě velmi dobře fungující regulaci provozu, obhajovat i před lidmi právě z vaší čtvrti, protože toto je změna, se kterou lidi obvykle souhlasí, jen když se netýká právě jich.

ODS (Jan Bém): V současnosti to vidím v některých lokalitách jako jediné možné řešení. S obousměrným provozem cyklistů souhlasím a jsem schopen tuto myšlenku jako i jiné obhajovat před spoluobčany.

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Zavedení jednosměrného provozu ve vybraných lokalitách je vhodné řešení, dokonce je to již v projektové fázi, bližší informace podá odbor dopravy. Obousměrný provoz pro cyklisty v jednosměrkách budeme podporovat, zejména v ulicích, kde to neohrozí bezpečnost silničního provozu, a v ulicích důležitých pro návaznost na plánovanou síť cyklistických tras.

ČSSD (Edita Vaňková)
• Parkování automobilů  vnímáme jako velký problém našeho města. Vedle důsledné kontroly a dodržování pravidel silničního provozu (stání na pozemních komunikací) máme připraveny i některé kroky, které pomohou situaci zlepšit.
• Připraven je návrh řešení na zjednosměrnění některých problematických komunikací (např. Slunečná, Kotkova, …) . Souhlasíme i s obousměrným provozem pro cyklisty. Tyto návrhy je ale nutné nejprve projednat s příslušnými institucemi a místními obyvateli. Jsme připraveni jakékoliv účelné a efektivní řešení obhajovat před obyvateli města. Vycházet ale budeme určitě z jejich potřeb a požadavků.

SNK ED (Vodochodský Václav): Je potřeba situaci řešit celkově, nejen takto nárazově. Již při budování nebo  rekonstrukci ploch a ulic je třeba budovat více parkovacích míst. Trávník provozně stojí víc než plocha ze zámkové dlažby.

KSČM (Zdeněk Hladík): Nebráníme se jednosměrným ulicím tam, kde to zkvalitní dopravní situaci, co se týče obousměrnému provozu cyklistů  zastáváme názor, že z bezpečnostního hlediska to není šťastné řešení. Budeme se zasazovat o budování cyklostezek jak ve městě tak do blízkého okolí.


NIČENÍ LESŮ
Nejen městské lesy ale celé okolí Dvora Králové začíná být neúnosně ničeno a drancováno terénními motocykly, čtyřkolkami i automobily. Nemluvě o hluku a výfukových plynech, které zvěři i návštěvníkům lesů znepříjemňují život. Tato nezákonná činnost je obecně těžko kontrolovatelná a dokazovatelná. Budete se tímto problémem zabývat? Jak? Kdy?

ODS (Jan Bém): Hned s pomocí městské i státní policii a s využitím všech možností, které nám umožní náš právní řád. Jelikož jsem častým návštěvníkem lesů v okolí Dvora, tak to v některých lokalitách vnímám jako velký problém.

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Bohužel i v okolí našeho města se tento nešvar začíná rozmáhat. V řešení budeme postupovat v rámci platných právních předpisů. Nyní však bez podrobné znalosti legislativních možností nejsme schopni navrhnout konkrétní kroky. Každopádně je to o vzájemné spolupráci státní a městské policie, ale i pracovníků Městských lesů a všech občanů. Budeme se inspirovat u obcí, které jsou v boji s těmito aktivitami úspěšné.

ČSSD (Edita Vaňková)
• O problému s motorovými vozidly v lesích víme a jsme připraveni ho ve spolupráci s kompetentními institucemi (městské lesy, Lesy ČR, městská a státní policie) tuto situaci v průběhu volebního období řešit například monitoringem nejohroženějších a nejfrekventovanějších lokalit a důsledným řešením jednotlivých prokázaných přestupků. To se týká ale i problému vandalismu obecně.

SNK ED (Vodochodský Václav): Ze zákona je vjezd do lesa zakázán. Jsou určené orgány, které mají dodržování  zajišťovat a postihovat.

KSČM (Zdeněk Hladík): Tento novodobý fenomén je potřeba urychleně řešit v rámci kompetentních orgánů - městská policie, státní policie a městské lesy popřípadě státní lesy.

RYBNÍK V PODHARTI
Jedna z nejstarších staveb na území našeho města nezadržitelně chátrá a brzy se rozpadne docela. Jste si vědomi historické hodnoty této stavby a jejího významu pro naše město? Co uděláte pro to, aby byl opraven a fungoval jako místo pro trávení volného času místních obyvatel?
 

ODS (Jan Bém): Bylo již několik zájemců o pronájem nebo koupi. Byl bych pro variantu jednu nebo druhou. Hlavně ať nám ten rybník nezmizí před očima.

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Jsme si vědomi významu rybníka a faktu, že jeho revitalizace je nevyhnutelná a určitě by jako významná atraktivita podpořila rozvoj cestovního ruchu v našem městě. V nejbližším časovém horizontu však bude nutné finančně zabezpečit investice s vyšší prioritou. Každopádně budeme sledovat dotační výzvy pro případ možnosti získání finančních prostředků na jeho revitalizaci. Mezitím připravíme projekt (pokud již není v šuplíku nachystán) a budeme se snažit, aby byl rybník prohlášen kulturní památkou – to je cesta, jak zajistit kredit a potenciálně i finance ze státního rozpočtu.

ČSSD (Edita Vaňková)
• Jsme si vědomi významu rybníka v Podharti pro místní obyvatele. Jeho aktuální vzhled je opravdu alarmující. Připravíme podmínky pro pronájem rybníka s podmínkou jeho dlouhodobého využití pro účely trávení volného času, rekreace a rybaření.

SNK ED (Vodochodský Václav): Víme, že na stavby či rekonstrukce rybníků jsou téměř stoprocentní dotace. Proto  jsme zadali  příslušnému odboru MÚ  v roce 2004 posoudit možnost rekonstrukce tohoto rybníka. Ten ho uznal za  nevhodný.

KSČM (Zdeněk Hladík): Tento rybník patří k historicky významné lokalitě města, budeme se snažit zajistit finanční prostředky pro zachování a zkulturnění této části města  např. dotačním titulem na rekonstrukci rybníka a jeho okolí.

MĚSTSKÉ LÁZNĚ
V žádném volebním programu ani zmínka! Prosíme alespoň o vyjádření, co si o lázních myslíte a co by se s nimi mělo dělat, když ne nyní, tak třeba v následujícím volebním období?

ODS (Jan Bém): Z minulosti vím jak složité a nákladné je uvedení lázní do řádného stavu, aby vyhovoval hygienickým normám. Vím, jak je i drahý provoz tohoto zařízení a udržení určitých standardů kvality poskytovaných služeb. V minulosti jsme raději platili dopravu zdravotně postiženým lidem a dětem do Trutnova a přišlo nás to levněji, než udržování provozu lázní. Je to skutečně o nemalých penězích.

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Podobně jako u předchozí odpovědi (rybník), rekonstrukce lázní bude čekat na dotační projekt. Bude nutné posoudit provozní náklady zařízení, aby se z tohoto zařízení nestal jen mandatorní výdaj města zatěžující jeho rozpočet. Analýza využitelnosti a obnovy lázní bude předtím nutná.

ČSSD (Edita Vaňková)
• Městské lázně jsou památkově chráněným objektem. S pomocí dotačních prostředků se budeme snažit postupně zrekonstruovat jeho vnější plášť (fasádu, okna i střechu). Pro obnovení provozu vnitřního zařízení budeme jednat se stávajícím provozovatelem, případně shánět nového a snažit se v rámci finančních možností o postupnou rekonstrukci zařízení lázní tak, aby odpovídaly současným potřebám uživatelů. Důležitá je ale nejdříve důkladná analýza provozních nákladů a nákladů na rekonstrukci lázní.

SNK ED (Vodochodský Václav): Vybudováním celoročního bazénu by asi úloha lázní skončila. Následně je možné jakékoliv využití. 

KSČM (Zdeněk Hladík): Tyto lázně jsou památkovým objektem v centru města, v tomto případě je nutné zpracovat analýzu využití tohoto objektu do budoucna a na jejím základě zvolit další postup řešení tohoto objektu.


KOUPALIŠTĚ
Koupališti jsme se letos na webu věnovali možná až moc (bohužel jsme to nedotáhli úplně do konce). Z reakcí okolí je smutný výsledek tento: Kdo tam chodí, tak je spokojen a NEMÁ zájem na zatraktivnění, protože nemá zájem na tom, aby tam chodilo více lidí (to samé TSM - pro ty by to bylo jen více práce). Kdo tam nechodí, tomu je to fuk. Další pro mne překvapivý názor je ten, že "v žádném případě si nenecháme zaflákat naše krásné koupaliště nějakým bláznivým tobogánem, či dalšími atrakcemi". Tento názor je dosti silný hlavně mezi staršími lidmi a to i přesto, že studie tobogán umístily až dozadu za rekreační bazén a nynější kompozici by nikterak nenarušoval. Takže se ptáme naprosto jasně:
Patří tobogán a další atrakce pro dorost na naše koupaliště a je součástí vašich plánů na rekonstrukci? Ano, nebo ne?
Hodláte přesvědčit ZOO, aby poskytla koupališti návštěvníky, aby se kapacita naplnila a dotace na provoz nebyly nutné?
Co uděláte pro to, aby u koupaliště vznikl autokemp, který by rovněž zvýšil a stabilizoval návštěvnost i v méně příznivých dnech a zároveň umožnil vícedenní pobyt návštěvníků v našem městě?

ODS (Jan Bém): Jednoznačně jsem pro atrakce, které obsahuje současná projektová dokumentace (tobogán,dvojskluzavka a vodní hříbky). ZOO z tohoto problému můžeme vynechat, protože ta je stále připravena na propojení s koupalištěm, jak po technické stránce tak i legislativní. Již v roce 2000 jsme začali tento projekt připravovat spolu s bývalým místostarostou Machkem připravovat projekčně s podporou ZOO. Po volbách v tom naši nástupci bohužel nepokračovali. Co se týká kempu, tak městu ujel vlak. ZOO jej letos otevřela a myslím, že druhý by se už asi neuživil. Nehledě na omezené finanční zdroje města.

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Při zodpovědném zvážení této investice zatím ne, s ohledem na provozní výdaje a stav rozpočtu města dostanou přednost důležitější investiční akce a kofinancování dotačních projektů.
Počítáme s tím, že to bude jeden z bodů obnovených jednání mezi městem a ZOO.
Nejdříve bude nutné analyzovat ubytovací zařízení a jejich kapacity ve městě a okolí, dále najít vhodné místo s ohledem na dopravní dostupnost či vzdálenost od obydlí trvale žijících obyvatel. Realizace této investice se však opět neobejde bez dotačních prostředků nebo investora.

ČSSD (Edita Vaňková)
• Jednou z priorit ČSSD je rekonstrukce Tyršova koupaliště. Jsme přesvědčeni o tom, že různé vodní atrakce na koupaliště patří a počítáme i s jejich vybudováním.
• V současné době je připraven projekt se stavebním povolením na rekonstrukci druhého (rekreačního) bazénu. Součástí projektu jsou právě i drobné atrakce (tobogán, chrliče…), vedle toho i úpravna vody, sociální zařízení a převlékárny. Připraveny jsou i základní podklady pro podání žádosti o dotaci na realizaci projektu, čekáme jen na vyhlášení vhodného dotačního titulu.
• Zároveň jsme připraveni jednat s vedením ZOO o možnosti koupání pro návštěvníky ZOO například formou společné nebo zlevněné vstupenky. Myslíme si, že spíše než autokemp by na koupališti mohlo být jednoduché ubytování v chatkách například pro ubytování školních výletů. Důležité je i odpovídající zázemí celého areálu. Tento záměr zatím není projektově připravován. Jeho příprava může následovat až po rekonstrukci rekreačního bazénu.

SNK ED (Vodochodský Václav): Nějaký tobogán a další atrakce asi na koupaliště patří.
Provoz koupaliště, který  jednoznačně souvisí s počasím, by podle nás propojení se ZOO nezachránilo. Naopak si myslíme, že v nejnavštěvovanějších dnech by vznikaly problémy.  Autokemp už ve městě přeci je.

KSČM (Zdeněk Hladík): Zastáváme názor, že rekonstrukce koupaliště by se měla dotáhnout do zdárného konce, co se týče tobogánu a dalších atrakcí dnes ke koupališti patří, otázka je, aby tyto atrakce nanarušovali historický vzhled koupaliště.
Autokem vzhledem k finanční náročnosti je v tuto chvíli nereálný. Možná by stálo za to přehodnotit propojení koupaliště se zoo.

KULTURA
To, že je třeba dotovat provoz Městské knihovny Slavoj je nepochybné. Je ale nutné dotovat provoz Městského kulturního zařízení Hankův dům v dosavadní výši? Hankův dům je ročně dotován částkou 3.7mil (pro rok 2009) Kč. Myslíte si, že jiným způsobem vedení by dotován být vůbec nemusel? Případně i naopak ze vstupného přispěl do obecního rozpočtu? Kolik peněz by podle vás mělo divadlo na provoz od města dostávat, aby zachovalo rozumnou skladbu programu a vstupenky byly dostupné občanům? Myslíte si, že je možné peníze na kulturu získávat i jinak, než z městské pokladny?

ODS (Jan Bém): Úplně bez dotací města nelze v dnešní době provozovat. Lze se bavit o účelnosti a výši poskytované dotace. Myšlenka na změnu koncepce se mně zdá jako správná cesta.  

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Nedokážeme posoudit, nemáme k dispozici podrobné údaje o struktuře výdajů Hankova domu. Každopádně se budeme snažit vnést do správy kulturního zařízení tohoto typu prvky komerčního hospodaření. Příp. vytvořit podmínky formou změny stavu např. na akciovou společnost se 100% vlastnictvím města.

ČSSD (Edita Vaňková)
• Jsme si vědomi toho, že kultura obecně bude stále nevýdělečná oblast. Budeme hledat nové možnosti pro získání finančních prostředků na rozvoj kultury v našem městě (např. větší komerční využití Hankova domu - burzy, veletrhy, reklama, sponzoring …). Jsme připraveni po pečlivé analýze optimalizovat provozní náklady tohoto, ale i jiných městských  zařízení a příspěvek na provoz upravit podle aktuální výše rozpočtu města (např. 1%). Dále jsme připraveni upravit programovou nabídku aktuálním potřebám místních obyvatel a návštěvnosti jednotlivých pořadů a přizpůsobit ji finančním nákladům na jejich pořádání.

SNK ED (Vodochodský Václav): Kultura se dotovat musí. Dotuje se všude a vždy se dotovala.

KSČM (Zdeněk Hladík): Kultura se v našem i v jiných městech bez dotací neobejde, do budoucna se budeme muset zaměřit na efektivnější využívání kulturních zařízení.


POVODNĚ, CHODNÍKY, ČISTIČKA, CYKLOSTEZKY

Nakonec spojení několika bodů do jednoho (body jsou vytaženy z programu ODS, ale podobně to mají téměř všechny strany:
- Protipovodňová opatření – budeme pokračovat v přípravě protipovodňových opatření podél koryta Labe v celém městě.
- Budeme pokračovat v akci „chodníky do okrajových částí města“ (Verdek, Žireč, Zboží).
- Budeme pokračovat ve snaze o získání dotačních peněz na kanalizaci ve Verdeku a čističku odpadních vod v Žirči.
- Využijeme každou možnost pro získání evropských dotací.
Tohle všechno by úplně klidně mohla být jedna jediná dotační i stavební akce. Protipovodňové hráze podél Labe by mohly být i zmíněnými chodníky (Žireč, Verdek), pod ně by se schovala kanalizace a na to celé by mohly padnout peníze z dotací na cestovní ruch - tedy Labskou cyklostezku na které má zájem i stát a která by mohla navazovat na již schválenou stezku z Hradce do Kuksu. To by ale chtělo brutální projektovou a dotační kooperaci. A tedy se ptáme: Je reálné spojení všech těchto bodů do jednoho? Souhlasíte se spojením alespoň některých z těchto věcí? Kterých? Myslíte si, že je snazší sehnat dotaci na cyklostezku, nebo na obyčejný chodník? Myslíte si, že chodec/cyklista z Verdeka/Žirče půjde/pojede do města raději podle hlučné silnice, nebo podle Labe?

 ODS (Jan Bém): Spojení není možné s prostého důvodu. Protipovodňová opatření začínají na jedné straně v Borovičkách a končí u dnešního areálu Vaku na druhé straně města. Takže chodník/cyklostezka Žireč,Verdek je mimo. Dále když dostanete dotaci na kanalizaci, tak nedostanete dotaci na nový chodník nad ní. Je s tím velký problém, navíc když každá dotace spadá pod jiné ministerstvo popřípadě fond. Na cyklostezku dotaci získáte na chodník ne. Muselo by to být v kombinaci. Obrovský a někdy neřešitelný, ale podstatný problém, jsou majetkové vztahy k potřebným pozemkům, kde mají být zrealizované Vámi nastíněné projekty. Poslední otázka snad nepotřebuje odpověď

 

TOP 09 (Emil Kudrnovský): Rozvoj cyklistické infrastruktury pro podporu alternativního způsobu dopravy je jednou z priorit našeho volebního programu. Dosavadní nečinnost města v této oblasti má negativní vliv na bezpečnost cyklistů, rozvoj cestovního ruchu, na dojížďku do zaměstnání a s tím související frekvenci automobilové dopravy apod. Hlavně se nečinnost podepsala na zásadní věci - Královéhradecký kraj naše město v této iniciativě podle informací z loňského roku pravděpodobně dotačně nepodpoří. Město totiž na jaře roku 2009 nepřipomínkovalo Koncepci cyklodopravy Královéhradeckého kraje, která počítá s velkými investicemi do Labské cyklostezky od Špindlerova mlýna až po Hradec Králové – bohužel kromě úseku od přehrady Les království po obec Stanovice… takže sehnat dotaci na cyklostezku nebude úplně jednoduché, jelikož koncepce kraje s jejich budováním na území našeho města nepočítá. Obecně je snazší sehnat dotaci na cyklostezku než na chodník, ale ne v případě Dvora Králové nad Labem. Rádi bychom jednali o spoluúčasti na investici do cyklostezek se zaměstnavateli v našem městě v rámci podpory alternativních forem dojížďky do zaměstnání.
Jinak pokud v předloženém spojení investic v budování několika účelových zařízení nebudou technické (spád, ochranná pásma apod.) a majetkoprávní bariéry mohlo by to být teoreticky realizovatelné. Určitě však nelze počítat s tím, že by dotace na protipovodňová opatření zaplatila zároveň i položení kanalizace – účel použití dotačních prostředků se hlídá a riskovat neuznatelnost výdajů, příp. krácení dotace se určitě nevyplatí. Proti spojení investičních akcí hraje i fakt, že jsou dotační výzvy vypisovány v různém časovém odstupu, tj. i realizace se nemusí časově protnout. Takže prakticky spojení investic reálné není.

ČSSD (Edita Vaňková)
• Vzhledem k technologickému řešení, celkovému rozsahu prací, majetkoprávním vztahům, časové a finanční náročnosti si myslíme, že není reálné spojit uváděné investiční akce do jedné. Dotace z jednotlivých programů navíc nejde uplatňovat v rámci jednoho projektu.
• Jsme připraveni postupně řešit komunikační propojení města s jeho okrajovými částmi, ať už to jsou nové chodníky nebo cyklostezky. Základem je mít vyřešeny majetkoprávní vztahy k dotčeným pozemkům.
• Stejně tak jsme připraveni řešit i protipovodňová opatření na územní města.

SNK ED (Vodochodský Václav): Tato myšlenka není dle současné legislativy možná.

KSČM (Zdeněk Hladík): Vzhledem k obrovské rozmanitosti staveb nelze technicky tento projekt skloubit v jeden celek a pravděpodobně by byl problém na tento projekt jako celek sehnat dotaci.


Rozbory volebních programů jednotlivých stran najdete zde: http://www.kralovedvorsko.cz/cs/blog  

 

 

Děkujeme za odpovědi: Jan Holan a Aleš Kubica

 
Vaše komentáře
Pane Hrdina musím se kVisitor, 6.01.2011 00:09, Reagovat
Pane Hrdina musím se k Vašemu článku připojit a plně s ním souhlasím.Ono když se rodina v létě sejde k obědu a obědvá při otevřeném okně tak neslyší nikdo vlastního slova.Někdy si připadám,že jsme někde v Afgánistánu a ještě by bylo zajímavé kolik tyto letecké manévry vdobě krize stojí,někde jsem četl,že tyto lety se pohybují kolem několika milionů denně.Bylo by zajímavé,kdyby nám pan kpt.ing.Mikulka B.Th. tuto sumu upřesnil.
Vážený pane. Musím seVisitor, 15.10.2010 00:06, Reagovat
Vážený pane. Musím se přiznat, že vždy žasnu nad tím, kolik odborníků na veškerou problematiku s návrhy na jednoduchá řešení přichází před volbami. Kdy jsou vždy Ti, co nás přicházejí spasit pod hlavičkou náhodně a narychlo zrozené strany, celou dobu ukryti. Proč už dávno pro naše město nepracujete ? On Vám to někdo doposud neumožnil ? Proč vy všichni už dlouhodobě nespolupracujete například se současnou starostkou města, která je obklopena neschopnými "politiky" typu pana Krause a je z toho neskutečně znavena ? Nezlobte se. Vašim slovům se věřit nedá. Nedělám z Vás člověka, který to nemyslí upřímně. Tak to prosím neberte. Osobní to není. Fakt je ale jeden. Komu skutečně na našem městě záleží, má touhu a čas pro město pracovat, má možnosti a řešení, tak už s nimi mohl a především měl přijít a nečekat na volby.
Mě to uklidňuje. Já kdyžVisitor, 15.10.2010 00:04, Reagovat
Mě to uklidňuje. Já když je slyším, tak vím, že mohu klidně spát, protože jsem ochráněn před imperialisty ze Západu :-) nebo Východu ? Teď sakra nevím před čím nás vlastně mají chránit :-)
Nejsem věřící, doVisitor, 15.10.2010 00:02, Reagovat
Nejsem věřící, do kostela nechodím. Trochu mě ale zarazilo to číslo 15%. Vy si skutečně myslíte, že to je JEN 15%. Dlouho bych musel přemýšlet, abych našel podobně silnou skupinu lidí v našem městě. Mě to přijde hodně. A k tomuto příspěvku. Pokud budeme takto přemýšlet, tak jak to u nás bude vypadat ? Dovedu si představit, že tady někdo z nábřeží za chvíli vznese požadavek, aby fotbalisti nestříleli na bránu soupeře. Protože když dají gól, tak se lidé radují a jeho to budí, protože zrovna v neděli odpoledne si chce dáchnout. O víkendu teď budou hrát děti hokej a jsou slyšet bubnující maminky široko daleko. To budeme taky zakazovat ?
Budeme hledat POTENCIONÁL aVisitor, 14.10.2010 00:00, Reagovat
Budeme hledat POTENCIONÁL a k tomu zazpíváme husitský kancionál :-)
LetadlaPepik, 13.10.2010 00:01, Reagovat
Dobrý den,

ty tryskáče jsou opravu někdy hodně slyšet a pěkně dlouho, ale co přeženou se odletí a je to ! Ale ještě mně např. nikdy nevzbudili.

Co více narušuje hluk ve městě, je kostel !!! Neustálé raní bimbání několik minut :-( to věřící nemají hodinky, že neví, kdy mají mši ???

Kostelní zvony mě pravidelně nemile budí (bydlím asi 650 m od kostela) a to hlavně v neděli a v sobotu, když se chce člověk více prospat !!!

Mohlo by město něco udělat s tím? Myslím, že kdybych v neděli brzo ráno pustil na náměstí naplno repráky, to by s tím někdo něco dělal. Ale tady se řekne je to církev to nevadí :-( Ale mi žijeme v Sekularizované zemi. A v DK máme podle sčítání lidu 2001 jen 15% věřících.
...na Zvičině majíVisitor, 12.10.2010 00:05, Reagovat
...na Zvičině mají radiomaják... :o))
A nemohli by letciVisitor, 12.10.2010 00:03, Reagovat
A nemohli by letci zachranovat "svetovy mir" o par kilometru vedle? a ne to valit nasim udolim, potancovat nad Zvicinou a zase zpet :-(
Bydlím téměř v oseVisitor, 11.10.2010 00:07, Reagovat
Bydlím téměř v ose přistávací dráhy cca 2 km od letiště. Hluk letadel je snesitelný, vzhledem k množství provozu určitě nebude překračovat platné hygienické normy (ani hodinové, natož celodenní). Naše město by však potřebovalo vybudovat heliport který by umožnil přistávat helikoptérám i v noci. Už párkrát tu byly problémy, když bylo třeba transportovat těžce raněné na odborná pracoviště v Hradci Králové či Praze.

Domnívám se, že jak ODS, tak i TOP 09 mají odpovědi dosti odpovídající realitě. Na řadu projektů je nutné hledat peníze z EU, či jiných zdrojů. Některé investice (bazén, kemp, ...) je nutné zvážit, zda přínos pro město vyváží nutné náklady.

Důležité pro naše město je řešit dopravu. Počet automobilů v našem městě silně neodpovídá ulicím, které byly projektovány na mnohem nižší zátěž. Takže podpora alternativní a veřejné dopravy je na místě. Taktéž by se měli lidé zaměřit, zda nám kandidáti slibují nesplnitelné, nebo reálná řešení aktuálních problémů.
Na to, co je a co neníVisitor, 9.10.2010 00:11, Reagovat
Na to, co je a co není zásadní, bude mít asi každý trochu jiný názor. Možná jste se tedy měl vyjídřit k tomu podle vás "podstatnějšímu" a ne lží (pokud nejste hluchý, slyšet jste to musel) schodit to, co jiným důležité připadá.
LetadlaVisitor, 9.10.2010 00:08, Reagovat
Gripeny /nebo alespoň si to myslím, protože kromě Albatrosů, které takový hluk nedělají, nic jiného naše armáda již nemá/ tady opravdu většinou o víkendech dělají obrovský rámus. Myslím, že s tím by se něco dělat rozhodně mělo.

Místní letiště mi tolik nevadí i když někdy je to také nepříjemné, není to tak často. Navíc je to jedna z možností, jak tu podržet turisty nebo jiné návštěvníky, např. při různých soutěžích ap.

Fakt je, že zásadnějších /opravdu věc názoru/ problémů je tu dost a nejhorší je jednožnačně problém investorů, zaměstnanost a hazardování s návštěvníky zoologické, kteří by mohli být velmi dobrým zdrojem příjmů města i místních obchodníků.
Já tady gripen neslyšelVisitor, 8.10.2010 00:10, Reagovat
Já tady gripen neslyšel ani nepamatuju. Letadla nebo rogala z Žírečského letiště tu slyším přes letní měsíce, a to snad ani ne denně, takže mi nijak nevadí. Vadí mi jiné, daleko zásadnější věci.

Přečteno 309x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa

Všeobecná sestra (Domov důchodců)

Terénní pečovatel (Diakonice ČCE DKnL)

Aplikační technik (JUTA, a.s.)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
23.02.2024 17:00 - 25.02.2024 20:00
Alpy v pasáži - VÍKEND TYROLSKÉ KUCHYNĚ
25.02.2024 19:00 - 25.02.2024 21:30
Kino - Mission Impossible: Odplata - první část