Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Vít Zlámal

Dozvuky červnového zastupitelstva - úkol uložený panu místostarostovi města

Redakce, / 22.08.2023, Dvůr Králové nad Labem
Na posledním červnovém jednání zastupitelstva města bylo zastupitelstvem schváleno usnesení předložené zastupiteli za ODS, kterým byl panu místostarostovi Helbichovi uložen úkol, aby v souvislosti s budoucím rozhodovaním zastupitelů o revitalizaci bývalé Mayerovy továrny předložil nejpozději do 15. 8. 2023 zastupitelům seznam plánovaných stavebních akcí a oprav v letech 2024-2028, které mohou být výstavbou nové Mayerky velice pravděpodobně ohroženy nebo přinejmenším odsunuty na později.

Tento seznam byl panem místostarostou předložen v nejzazším možném termínu (respektive až den poté), ačkoliv by člověk očekával, že podobný dokument již bude dávno existovat, neboť vedení města by si ho mělo nechat zpracovat především samo pro sebe, aby předem vědělo o možných důsledcích svých rozhodnutí. No očividně tomu tak nebylo.

Přesuňme se ale k samotnému obsahu předloženého dokumentu, který si mimochodem můžete sami prohlédnout na webových stánkách města: https://www.mudk.cz/.../seznam-planovanych-investicnich...

Nejdříve se podívejme na to, co seznam obsahuje. Předložený seznam obsahuje 44 položek. U 33 z nich je uvedena alespoň orientační částka a u 11 z nich je uvedeno, že částku nelze stanovit. Když od položek, u kterých pan místostarosta byl schopen uvést alespoň přibližnou částku, odečteme částku za plánovanou výstavbu Mayerky (dle jeho názoru cca 650 mil.), tak se i tak dostaneme na pěkných 972,1 mil. korun. Pro korektnost je třeba dodat, že je přibližně u poloviny z těchto položek počítáno s tím, že alespoň nějaká část bude uhrazena z externí dotace, což výslednou částku poněkud sníží. Stále nám však zbývá 11 investičních akcí, u kterých není panem místostarostou uvedena ani odhadovaná částka. Mezi tyto akce patří například přesun městské knihovny do prostor bývalé Spořitelny a její přestavba, kompletní rekonstrukce ZŠ Schulzovy sady - budova B (bývalá R. A. Dvorského), kompletní rekonstukce Tyršova koupaliště, nové zázemí a tribuna letního stadionu, nový areál Domu dětí a mládeže, nový skatepark, revitalize parku Schulzovy sady. Za tyto akce, lze při hrubém a velmi optimistickém odhadu hovořit o vynaložené částce minimálně 500 milionů korun, kterou je tak třeba přičíst k částce předchozí. I bez výstavby multifunkčního centra Mayerka se tedy dostáváme k investicím za přibližně 1,5 mld. korun českých. Spolu s ní pak dokonce překračujeme hranici 2 miliard. Na tuto částku je pak třeba nahlížet v kontextu našeho rozpočtu. Rozpočet města se pohybuje v rozmezí od 450-500 milonů korun, z čehož je 300 až 350 milionů v kategorii povinných výdajů (provoz a zaměstnanci městského úřadu, školy, školky, knihovna, muzeum nebo třeba technické služby). Na další výstavbu tak ve společné kase každý rok zbyde cca 150 milionů, se kterými si město musí vystačit, případně si půjčit nebo získat dotaci. Je tak zjevné, že i bez případné revitalizace Mayerovy továrny budeme mít obrovské potíže všechny plánované stavby a rekonstukce zrealizovat.

Kromě toho, co předložený seznam obsahuje, je minimálně stejně záražející i to, co všechno předložený seznam neobsahuje. Tak především se zjevně neplánují žádné investice v centru města. Beze změny by tak mělo zůstat náměstí Odboje i se svými květináči a pověstným "legem". Rovněž pak pěší zóna v Revoluční ulici nebo ulice Havlíčkova v sousedství Šindelářské věže zůstanou pravděpodobně příští 4 roky ve stejném stavu. Vedení města pak zjevně neplánuje ani žádné investice v oblasti průmyslové zóny Zálabí, kterou město v loňském roce za cca 40 milionů zakoupilo. Stejně tak není počítáno s investicemi do sportu - vůbec zmíněno není další pokračování Labské cyklostezky nebo revitalizace sportovních hřišť na Slunečné, v Sylvárově či kdekoliv jinde. Takto by se dalo pokračovat dál a dál. Je otázkou, zdali pan místostarosta Helbich potažmo celé vedení města s danými investicemi opravdu v příštích letech vůbec nepočítá nebo zdali jde jen o odfláknutí úkolu uloženého zastupitelstvem města. Osobně doufám, že je to ta druhá varianta, což by svým způsobem i korespondovalo s obecnou úrovní přípravy celé výstavby Mayerky. Obávám se však, že pravda je někde uprostřed a při honbě za vzdušnými zámky v podobě hypemoderního centra se zapomíná na tak "přízemní věci" jakými jsou veřejný prostor nebo sportoviště.

Za MS ODS
Vít Zlámal

Související články
Dvorské vzdušné zámky a reálný dopad na naše město
Vaše komentáře
Jasná čísla, 23.08.2023 15:49, Reagovat
V tomto článku je opět jasně uvedeno, jak nesmyslné je "plánování" místostarosty Helbicha a jakým způsobem se snažil v "zadaném úkolu" odbýt zastupitelstvo města, potažmo občany.
Prosím, ZASTAVTE to blouznění o megapřestavbě MT, která jen dostane naše město do letité insolvence, do stagnace rozumných a potřebných plánů a spustí chátrání zatím fungujících institucí, ale následně i všeho majetku, protože na opravy nebudou peníze.
Což se nenajde trocha rozumu na naší radnici?
To všichni jen kývají hlavou, jak místostarosta Helbich tahá za provázky? I pan starosta, jeho šéf?
A proč stále padají peníze do nabubřelých projektových dokumentací a studií přestavby MT, jejichž výsledkem, po přečtení i tohoto článku k danému tématu, je jen obrovský dluh, žádný efekt, natož výhledově zisk pro město a jeho obyvatele?

Přečteno 1098x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa

Všeobecná sestra (Domov důchodců)

Terénní pečovatel (Diakonice ČCE DKnL)

Aplikační technik (JUTA, a.s.)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
29.02.2024 13:00 - 29.02.2024 15:30
Workshop - praktická ukázka malování na sklo
29.02.2024 15:45 - 29.02.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi