Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > KORONAVIRUS - informace z regionu

Hejtman vysvětlujte svoji podporu vyhlášení nouzového stavu. Věří v přijetí pandemického zákona

Redakce / 15.02.2021, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Královéhradecký kraj je stále druhý nejvíce zasažený region ČR s ohledem na týdenní nárůst nakažených na 100 tisíc obyvatel kraje. Prodloužení nouzového stavu o 2 týdny prodloužilo o stejnou dobu platnost opatření týkající se uzavření okresu Trutnov.

Jako hlavní důvod pro podání žádosti o nouzový stav se uvádí kritická epidemická situace a stav v nemocnicích. 

Ta je kritická v kraji již celý měsíc. Pandemický zákon vládou přesto ještě přijat nebyl, ačkoliv kraj o této kritické situaci informoval již opakovaně a důrazně. I přes kritický stav poslanci neodsouhlasili další prodloužení nouzového stavu, neboť premiér nedodržel sliby, které se schválením nouzového stavu souvisely. Pokud dosavadní opatření dlouhodobě nefungují, je třeba je změnit. Pandemický zákon, který by tuto situaci v jednotlivých krajích řešil i bez nouzového stavu, však zatím nebyl vládou schválen. Vláda žádala o prodloužení nouzového stavu sněmovnu 6 x! 

Bezpečnostní rada kraje nepovolila rozvolnění

"Za posledních sedm dnů v kraji přibylo 5594 nakažených a nemocnice jsou neustále na hraně kapacit. Všechna tato fakta neumožňují výrazné uvolnění aktuálních protiepidemických opatření. Proto se i Královéhradecký kraj přidal k dohodě hejtmanů a podal žádost vládě na vyhlášení nouzového stavu na 14 dnů, a to s požadavky, které reflektují aktuální situaci v regionu," sdělil v tiskové zprávě Královéhradeckého kraje hejtman Martin Červíček. „Před odesláním žádosti o nouzový stav se sešla bezpečnostní rada kraje, která stávající epidemickou situaci vyhodnotila jako nepříznivou vůči výraznému rozvolnění. Pro její podání rozhodla zejména epidemická čísla v kraji, která patří k těm vůbec nejhorším v celé republice, a stav v nemocnicích," dodal hejtman, který na začátku února urgoval zveřejnění výsledky analýz vzorků vzorků odebraných 5.-10.1.2021 a zpracovaných v laboratořích nemocnic Trutnov a Náchod, které byly zaslány na Státní zdravotní ústav v Praze („SZÚ“). "Po několika písemných urgencích na SZÚ jsem osobně telefonoval ministru zdravotnictví, abych dal najevo, že není možné abychom tak dlouho čekali na ne/potvrzení výskytu britské mutace, která bezesporu ovlivňuje intenzitu šíření epidemie a tím i následně obsazenost nemocnic. Britská mutace nakonec byla potvrzena v 60 % vzorků z okres Trutnov. 

Prostor pro přijetí pandemického zákona

"Zásadní rozvolnění opatření sice není v této době ještě možné, ale co považuji za nejdůležitější na dalších 14 dnech nouzového stavu je, že poskytne prostor pro urychlené přijetí nového pandemického zákona a jeho projednání premiérem s opozicí, aby tady nevznikaly diskuze o rozsahu opatření díky dohadování o nouzovém stavu. Je třeba vést konkrétní diskuzi o významu, vyhodnocení a potřebných epidemiologických rozhodnutích na základě jednání odborníků, kteří budou připravovat jejich rámec pro rozhodnutí vlády. Do žádosti jsme zahrnuli požadavek o aktualizovaném nastavení plánovaných opatření (školy, maloobchod, zákaz vycházení, úřední hodiny atd.) tak, aby omezení byla skutečně v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro zvládání pandemie,“ sdělil hejtman Martin Červíček.


Průběh jednání hejtmana s vládou (Zdroj: fcb M. Červíčka)


Pátek 12. února: 
Proběhla společná videokonference hejtmanů s vládou, kdy jsem očekával, že ze strany vlády zazní, jaká opatření chce přijmout po skončení nouzového stavu, VYHODNOCENÍ stávajících opatření v průběhu jeho trvání a ze strany jednotlivých ministerstev informace o tom, jak si představují, že dle zákonných možností budou dále postupovat v rámci zákona o veřejném zdraví. Abychom se mohli, i v úzké spolupráci s krajskou hygienou, odpovědně bavit o dalším postupu v našem kraji.
🤷♂Dozvěděli jsme se však pouze to, že záměrem vlády je nařízením ministerstva zdravotnictví drtivou většinu dosavadních opatření zachovat.

Sobota 13. února
👨💼pokračovali jsme jednáním s ministrem zdravotnictví, přičemž opatření představená MZ, která by měla platit od pondělí, byla až na výjimky například otevření obchodů a zrušení zákazu nočního vycházení téměř stejná jako ta, co platila doposud v rámci nouzového stavu.
👨💼👮♂🧑⚕👨🚒jednání bezpečnostní rady kraje, abych znal názor složek IZS i krajské hygieny, abychom vše společně vyhodnotili a rozhodli, zda jsou návrhy vlády odpovídající pro současnou situaci a lze jejich prostřednictvím situaci zvládnout.
Další společné jednání hejtmanů s vládou …tři hodiny trvající jednání s vládou nepřineslo konečný výsledek, na kterém bychom se dokázali všichni shodnout, a to zejména proto, že představa vlády byla vesměs stále tatáž – tedy ponechat stávající opatření (s výjimkou zákazu nočního vycházení) bez smysluplných úprav. V neděli tedy znovu s ministrem zdravotnictví (více viz můj noční sobotní příspěvek).

Neděle 14. února 
💁♂dnes jsme v jednáních mezi hejtmany a vládou pokračovali v dopoledních hodinách v jehož závěru hejtmani přijali za Asociaci krajů ČR usnesení, jímž žádají vládu o NS na pouhých 14 dnů. Královéhradecký kraj je stále druhý nejvíce zasažený region ČR s ohledem na týdenní nárůst nakažených na 100 tisíc obyvatel kraje. Za posledních sedm dnů v kraji přibylo 5594 nakažených a nemocnice jsou neustále na hraně kapacit. Všechna tato fakta neumožňují výrazné uvolnění aktuálních protiepidemických opatření. Proto se i Královéhradecký kraj přidal k dohodě hejtmanů a podal žádost vládě na vyhlášení nouzového stavu na 14 dnů, a to s požadavky, které reflektují aktuální situaci v regionu. Pro její podání rozhodla bezpečností rada kraje zejména na základě epidemických čísel a stavu nemocnic v kraji. Zásadní rozvolnění opatření sice není této v době ještě možné, ale co považuji za nejdůležitější na dalších 14 dnech nouzového stavu je, že je poskytne prostor, pro urychlené přijetí nového epidemiologického zákona, a prostor pro jeho projednání premiéra s opozicí, aby tady nevznikaly diskuze o rozsahu opatření díky dohadování o nouzovém stavu. Je třeba vést konkrétní debatu o významu, vyhodnocení a potřebných epidemiologických rozhodnutích na základě jednání odborníků, kteří budou připravovat jejich rámec pro rozhodnutí vlády. 🧾Proto jsem do žádosti také zahrnul požadavek o aktualizované nastavení plánovaných opatření tak, aby omezení byla skutečně v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro zvládání pandemie.
(Vážený pane premiére, o vyhlášení nouzového stavu pro celé území Královéhradeckého kraje žádám pouze na dobu 14 dnů.
Pro okres Trutnov je nutné přijmout krizové opatření spočívající v omezení volného pohybu osob v rozsahu současně platného usnesení vlády Usnesením vlády ČR č. 121 ze dne 11. 2. 2021 pouze do dne 28. února 2021 do 23:59 hodin.

Zároveň požaduji přehodnocení a aktualizované nastavení plánovaných opatření tak, aby omezení byla skutečně v nezbytně nutném rozsahu potřebném pro zvládání pandemie. V souladu s usnesením AKČR ze dne 14. 2. 2021 zdůrazňuji zejména tyto oblasti:
• omezení provozu škol a školských zařízení - zajištění bezpečného návratu dětí do škol a zejména předložení harmonogramu včetně potřebných opatření s předpokladem od 1. 3. 2021,
• maloobchod, služby, volnočasové aktivity – rozšíření dostupnosti za dodržení režimových opatření, stanovení harmonogramu rozvolňování v návaznosti na deklarované otevření škol,
• omezení provozu úřadů – rozšíření úředních hodin od 15. 2. 2021,

V neposlední řadě je třeba zmínit nutnost přijetí tzv. pandemického zákona. Pokud dojde k vyhlášení nouzového stavu, je třeba intenzivně jednat na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR tak, aby nedošlo během několika dnů ke zrušení tohoto zákonného rámce.)

A v závěru bych rád i v souladu s usnesením dnes přijatým Asociací krajů ČR zdůraznil, že odpovědnost za zvládnutí krizové situace je především na Vládě ČR. Žádost o nouzový stav považujeme za zcela mimořádný krok, který nesmí být dlouhodobě zneužíván k zásahu do práv a svobod lidí. Proto navrhujeme vyhlášení NS jen na dva týdny a vyzýváme parlamentní strany k dohodě na dalším postupu.
💁♂do nadcházejícího týdne přeji Vám všem zdraví, co nejvíce pozitivních zpráv a zachování víry v to, že to všechno nakonec zvládneme.

Protiústavní kroky

K nově vyhlášenému nouzovému stavu se vyjádřila i hejtmanova kolegyně Miroslava Němcová (ODS), která je považuje za protiústavní. Pár bodů k současné situaci (Zdroj: fcb Miroslavy Němcové):

1. Vláda žádala sněmovnu 6x o prodloužení nouzového stavu. Měla mít tedy 6x připraven plán B, pokud by byla vládou kompetentní.

2. Vláda měla nejméně půl roku na to mít připraven plán přechodu na jiný režim. Nemá vůbec nic.

3. Každý, tedy i kraje, musel počítat s tím, že nouzový stav prodloužen nebude. Není pravda, že kraje postavila sněmovna do nečekané situace. Viníkem je jednoznačně vláda. Musí si zajistit ve sněmovně většinu a vést jednání se všemi tak, aby došlo k co nejmenším škodám. Většinu vláda ztratila a s nikým se nebavila. To věděli všichni.

4. Výsledek jednání vlády a hejtmanů (prodloužení úředních hodin, okénka v knihovnách a nezávazné sliby o školství a podmínkách pro živnostníky a obchodníky) je víc než hubený. Co všechny hejtmany spojilo? Padlo na jednání něco, co nevíme a proto ten výsledek? Tak nám to řekněte, ať to lépe pochopíme. Jinak se ještě zhorší nedůvěra občanů v jakékoli rozhodnutí při řešení pandemie.

5. Školství nejsou pouze prvňáčci, druháci, deváťáci a maturanti. Je to 1,7 milionu žáků a studentů. Všichni ztratili čas a na všech nám musí záležet stejně. Jak to doženou? Recept pro všechny vláda nepředstavila ani ve sněmovně a asi ani hejtmanům. Měsíce výzev a nic, teď to za čtrnáct dní bude?

6. Komunisté chtěli za podporu škrty v armádním rozpočtu (oslabení naší pozice v NATO), miliardové obchody s Čínou, dostavbu jaderné elektrárny pro Rusko. Posledním požadavkem byl nákup ruských neprověřených vakcín Sputnik - Babiš tvrdí, že jsou to lži, komunisté jeden za druhým potvrzují, že s ním o tom jednali.

7. Významní experti považují obejití sněmovny a okamžité znovuvyhlášení nouzového stavu za protiústavní. Za týden se čeká vyhlášení Ústavní soudu o postupu vlády při uzavírání některých obchodů v rámci nouzového stavu, který ve čtvrtek sněmovna neprodloužila. Proslýchá se, že vláda postupovala protiprávně. Bude se odškodňovat? Doufám, že ano.

8. Rozhodnutí poslanců o zrušení nouzového stavu padlo. Jak se k postupu hejtmanů a vlády nyní postaví? Jde o ochranu ústavního pořádku, o nic méně. A o to, že je už konečně třeba udělat přítrž tomuto způsobu vedení země.

9. Jakékoli spojenectví s Andrejem Babišem je zrazování principů demokratické svobodné společnosti. Osud jeho syna a všech, kteří se kdy dali do jeho služeb, by nám měl být dostatečným varováním.

Kateřina Sekyrková

Zdroj: fcb M. Červíček. M. Němcová, Královéhradecká kraj, Krajská hygienická stanice 

Související články
Výzva ředitelů zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji občanům
Vaše komentáře

Přečteno 1508x
 
Hodnocení článku:
17.05.2021 - Dnes se otevírají veřejnosti terasy a zahrádky restaurací a kaváren. Podmínkou návštěvy venkovních prostranství provozoven je pro klienty negativní antigenní test, potvrzené očkování nebo prodělaný Covid nejpozději před 3 měsíci.
03.05.2021 - Dnes se vrací děti do školek. Otevřena jsou po téměř 5 měsících také kadeřnictví, pedikúry, masáže a kosmetické služby.
19.04.2021 - Od pondělí 19. dubna 2021 se provoz Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vrací do standardního režimu bez omezení. Stále však platí epidemiologická opatření.

Volná pracovní místa
Všeobecná zdr. sestra (Domov. sv. Josefa)

Asistent/ka pedagoga (ZŠ Sch. sady)

Stavební technik (Juta, a.s.)

Vychovatel/ka (ZŠ Sch. sady)

Učitel II. stupeň ZŠ - aprobace M (ZŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
28.04.2021 08:00 - 30.06.2021 20:00
Umění bez galerie
4.06.2021 09:00 - 1.08.2021 16:00
Milan Chabera: MÍJENÍ (výstava obrazů)
18.06.2021 09:00 - 29.08.2021 16:00
Dvorské retro (výstava)
19.06.2021 18:00 - 20.06.2021 00:00
Řecká zábava