Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Autor ztracen při převodu ze starého webu

Každý správný hospodář ……….

Redakce / 5.02.2014, Dvůr Králové nad Labem
Každý správný hospodář ……….
Po přečtení článku „Zastupitelé odmítli návrh na prověření nových ceníků služeb“ vydaného2. února v Krkonošském deníku, musím vysvětlit původní záměr minulého vedení města.
Jako správní hospodáři jsme byli povinni dbát i na řádné hospodaření příspěvkové organizace Technické služby. Myslím, že nejen vedení města, ale i vy, obyvatelé Dvora Králové n. L., nejste vždy spokojeni s čistotou města, dírami v silnicích a chodnících, stejně tak i reznoucími stožáry veřejného osvětlení, s úklidem sněhu a udržováním schůdnosti chodníků, atd. Z důvodu průhlednosti využívaní provozního příspěvku (v roce 2008 to bylo 33 mil. Kč ),se téměř rok intenzivně pracovalo na změně zřizovací listiny TS (dokumentu, který stanovil pravidla pro fungování TS i s vytvořením ceníku prováděných prací převážně v úkolové formě. Tak lze objektivně kontrolovat vykázaný objem prací, následně jejich odsouhlasení příslušným pracovníkem městského úřadu a jejich proplacení). Vše bylo na dobré cestě až do našeho odvolání dne 11. září minulého roku. Pak se již na dopilování zřizovací listiny intenzivně nepracovalo a výsledkem byl schválený ceník prací. Bohužel se z něj vytratil původní záměr, např. zametení komunikací, postřik komunikací proti plevelům, některé položky v oblasti sekání trávy kde není účtováno za m2, ale hodinovou sazbou. O samotné výši některých cen mám pochybnosti, neboť při tvorbě tohoto ceníku jsme dosti často odhalovali položky, které s danou cenou neměly nic společného. Dále je velkou neznámou stanovená cena za svoz komunálního odpadu, neboť při její kalkulaci nám nebyly předloženy všechny požadované podklady vedením TS. Pochybení vidím i v tom, že ceník prováděných prací TS pro město se vytvořil pouhým snížením již používaného ceníku pro jiné subjekty o 15% zisku! Jsem přesvědčen, že mnou přednesené usnesení na prosincovém zasedání zastupitelstva našeho města nemělo v žádném případě politický podtext. Proto nechápu nepodpoření tohoto návrhu třeba bývalým starostou ing.Rainem, který má obdobnou osobní zkušenost z kontroly TS jako já. Chtěl jsem, aby zastupitelé pověřili tým svého kontrolního výboru provedením kontroly kalkulace vybraných položek ceníku a předložení návrhu případných opatření.
Vzor pro to, jak má vše řádně fungovat, máme v nedalekém Trutnově, kde TS fungují přímo ukázkově jak v prováděných pracích, tak v jejich účtování městu.
Závěrem bohužel musím konstatovat, že náš záměr nebyl většinou zastupitelů podpořen hlasováním, aby k této kontrole a nápravě došlo. Tudíž si i nadále mohou TS hospodařit s „našimi“ miliony bez kontroly. Zkrátka „Každý správný hospodář ……“.

Zastupitel Bém

 
Vaše komentáře

Přečteno 140x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa

Všeobecná sestra (Domov důchodců)

Terénní pečovatel (Diakonice ČCE DKnL)

Aplikační technik (JUTA, a.s.)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
29.02.2024 13:00 - 29.02.2024 15:30
Workshop - praktická ukázka malování na sklo
29.02.2024 15:45 - 29.02.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi