Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Jan Bém

Čas letí a vedení města nic nedělá

Redakce / 10.10.2015, Dvůr Králové nad Labem
Na posledním jednání zastupitelstva města, které se konalo dne 10. 9. 2015, se zastupitelka města Mgr. Vaňková zeptala starosty města ing. Jarolíma na současný stav soudního sporu mezi městem a vlastníkem čističky odpadních vod (ČOV) firmou EVORADO IMPORT a.s. Starosta nás všechny informoval o tom, že znalecký posudek, který si téměř před rokem vyžádal krajský soud v Hradci Králové, již tento soud obdržel. Termín jednání u krajského soudu není zatím stanoven. Konečné rozhodnutí je tedy v nedohlednu. Stále nevíme, zda to budou měsíce či dokonce roky.
Mě zajímal stav příprav výstavby nové ČOV. Podmínky nového dotačního titulu na podporu výstavby nových ČOV jsou již známy. Státní fond životního prostředí tento dotační titul ke konci letošního roku vyhlásí. Město má obrovskou šanci získat peníze z evropských fondů na výstavbu nové městské ČOV. Chtěl jsem, aby nás starosta seznámil s dalšími kroky, které vedení města dělá pro zdárný průběh k získání této dotace. Zajímalo mě, jak je dořešena příjezdová komunikace k budoucí ČOV, přípojka elektrického kabelu, atp. Od pana starosty jsem se dozvěděl, že na tom nikdo nepracuje, protože se stále čeká na ukončení soudního sporu se současným vlastníkem ČOV. Odpověď pana starosty mě zaskočila. S vědomím kolik energie a peněz se již do přípravy výstavby nové ČOV investovalo, mně jeho stanovisko není jasné. Nevím, kdo rozhodl, že se nepokračuje na odstranění všech nedostatků bránících případné výstavbě ČOV. Vždyť dotažení zbývajících drobností nebude město stát téměř žádné peníze. Proto jsem zopakoval všem zastupitelům známé skutečnosti, které nás dost svazují v případě výstavby nové ČOV. Základní a nepřekročitelný je termín dokončení výstavby ČOV v roce 2019, do kdy má město zajištěny budoucí kupní smlouvou pozemky pro tuto stavbu. Pro zdárný a klidný průběh výstavby by bylo vhodné zahájit výstavbu ČOV nejlépe na jaře roku 2017. Záměr stavět novou ČOV schválilo v minulosti svým usnesením zastupitelstvo města. Žádné usnesení zastupitelstva města to nikdy nezrušilo. Tudíž se pane starosto, ptám: jak je možné, že nové vedení města v přípravě výstavby nové ČOV nepokračuje? Co Vás osobně k takovému kroku vede? Sdělte své stanovisko případně názor vedení města, k záměru výstavby nové městské ČOV v Novinách královédvorské radnice občanům našeho města. Cena vodného a stočného je stále živé téma a proto jsem přesvědčen, že tuto zásadní informaci bude chtít znát každý občan.

Související články
Město nemusí dodržžovat zákony? Návod pro občana
Vaše komentáře

Přečteno 156x
 
Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí