')
Vyhledej
Počasí Dvůr Králové nad Labem - Slunečno.cz
Královédvorsko > Názory/komentáře > Jan Bém

Shánějte dotace na opravu vodovodní sítě

Redakce / 22.01.2016, Dvůr Králové nad Labem
Město má zpracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci úpravny vody a vodovodní sítě v celé aglomeraci města. Předpokládané celkové náklady měly být cca 130 mil,- Kč. Díky tomuto projektu je město připraveno požádat o dotaci. Město dalo v minulosti přednost vyřešení problémům s kanalizací a přípravě žádosti o dotaci na výstavbu nové čistírny odpadních vod (ČOV). Z důvodu nedostatku peněz v městském rozpočtu, se nemohly na obě stavby podat žádosti o dotaci. Město by muselo omezit jiné investiční akce.
 
Špatný technický stav vodovodní a kanalizační sítě byl jedním z důvodů uzavření dohody o narovnání s panem Koubou. Nebyla žádná právní cesta, jak ho donutit, aby se o náš majetek řádně staral a platil nám dohodnutou výši nájemného. Při řešení tohoto problému nám pomáhaly renomované právní kanceláře. Bohužel pro město, jako nejvhodnější varianta k nápravě špatně uzavřené nájemní smlouvy z roku 1994, zůstala dohoda o narovnání. Důležitá poznámka: smlouvu o pronájmu v roce 1994 podepsalo město s jinými partnery a teprve v roce 2000 ji od nich odkoupil pan Kouba. V dohodě o narovnání není 85 mil. Kč cena za navrácení našeho majetku do rukou města tak, jak je občas některými lidmi prezentováno v tisku a televizi. Dohoda o narovnání je pro všechny přístupná na webu města, kde si ji každý (a konečně snad i pan starosta) může přečíst. Zkráceně: částka 85 mil. Kč se skládá z 35 mil. Kč za to, že pan Kouba ukončil nájemní smlouvu v roce 2012 místo až v roce 2019. Dále z částky 15 mil. Kč za odkup areálu současného MěVaku. Odkoupily se věci movité v odhadnuté hodnotě 10 mil. Kč, digitalizovaná data nutná ke smluvním vztahům a postoupení pohledávek. Dále finanční kompenzace ve výši 19,5 mil. Kč za vodné a stočné fakturované městem od 31. 3. 2010 do 31. 3. 2012, kdy ještě síť provozoval pan Kouba. Vše bylo uhrazeno v roce 2014. Po vyrovnání těchto závazků se mělo od roku 2015 začít s realizací schváleného plánu obnovy kanalizační a vodovodní sítě, v řádu cca 20 mil. Kč ročně.
Proto jsem zvědavý, zda se vedení města použije zmíněnou projektovou dokumentací na rekonstrukci celé vodovodní sítě k přípravě pro podání žádosti o dotaci, bude-li v budoucnosti vhodný titul vypsán. Projekt je možné rozdělit na více etap.
Závěrem musím konstatovat, že je zbytečné od roku 2016 zdražovat vodné a stočné o navrhovaných cca 8,-Kč/m3. Bude to radikální zdražení o více než 10%. Hledejte peníze nejdříve z dotací a teprve potom je tahejte lidem z jejich kapes.
Zastupitel Bém

 

Související články
Toto jsme užž jednou zažžili: vedení města zasahuje do zápisů v kronice
Pozor na zamrznutí vodoměru v mrazivých dnech
Ve Dvoře Králové má dnes většina obyvatel zakalenou vodu, došlo k havárii hlavního vodovodu
Vodovodní síť je ve Dvoře Králové zastaralá, neuvěřitelných 50 % vody z ní uniká

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 104x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
Volná pracovní místa
Školní psycholog (Dvůr Králové n. L.)

Vedoucí oddělení ŠKS (Dvůr Králové n. L.)


Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)

Ošetřovatel (Domov sv. Josefa, Žireč)

Brigáda na léto (Domov sv. Josefa)


Kalendář akcí