Vyhledej
Královédvorsko > Názory/komentáře > Josef Horáček

V Jaroměři měsíc nepršelo! Město si uvědomuje nutnost urychleně pracovat na udržení vody v krajině

Redakce / 28.04.2020, Jaroměřsko
Starosta Jaroměře přehledně shrnul čím jsme si to způsobili a jak se k situaci staví město Jaroměř. Myslíte si, že by mohla jít příkladem dalším městům v regionu? A povede se jim to vůbec zrealizovat?
 
Česko postihly nejhorší sucha za posledních 500 let, v samotné Jaroměři již více než měsíc nespadla ani kapka vody. Pro někoho překvapivý stav, pro jiné dlouho předvídaná situace. Neuměli jsme se chovat k přírodě, a bohužel se v mnohých případech stále chovat neumíme, a tak jen sklízíme, co jsme zaseli. 

Co to způsobilo?

Vysušili jsme mokřady, koryta řek a potoků narovnali. Zrušili jsme remízky, rozorali každý volný kus země a začali jej intenzivně obhospodařovat. Srážkové vody nenecháváme vsakovat a odvádíme je do kanálů, a tak se po deštích prudce zvedá hladina řek, ale takřka vůbec hladina spodních vod. Na našich městských vrtech je v některých případech hladina vody o tři metry níže než je dlouhodobý normál, sice stále voda z kohoutků teče, ale pokud bude tento trend pokračovat a neuděláme nic, lehce se může stát, že se i naše město dočká dnů, kdy bude pitná voda na příděl, jak tomu je již dnes v mnohých jiných místech v naší zemi.

S takovou vizí se Jaroměř nemůže smířit.

Město podniká kroky, které pomohou zmírnit dopady klimatických změn. Podporujeme tvorbu mokřadů v ptačím parku na metujských lukách, v tomto roce budeme ve spolupráci s ČSOP zakládat mokřadní tůně na úpských lukách. Zásadně se mění přístup TSM při sečení trávy v intravilánu města. Zasázeli jsme desítky stromů a na podzimní výsadbu připravujeme desítky dalších. Budeme vytvářet krajinné prvky a obnovovat polní cesty. Z veřejných budov chceme dešťovou vodu svádět do vsaků, popř. retenčních nádrží, a posléze tuto vodu využívat k zálivce veřejné zeleně. Samozřejmě nebude vše uděláno ze dne na den, ale postupnými kroky. Jistě nespasíme globální klima, ale pokud budou mít všechna místa v naší zemi obdobný přístup, myslím, že ještě můžeme chmurnou vizi zvrátit.

A co, může udělat každý z nás?

Majitelé domů mohou přestat odvádět dešťovou vodu do kanalizace, měli by ji buď nechat vsakovat, nebo ji zachytávat a používat na zálivku. Můžeme omezit sečení vlastních trávníků, mít tzv. anglický trávník, který se denně zalévá z vodovodního řadu, je asi ten nejhorší přístup, jaký lze zvolit. Vyšší trávník se vám sám odmění, nejen tím, že zůstane mnohem déle zelený i bez zálivky, rozkvete se, ale i tím, že zabrání prašnosti a příjemně zchladí mikroklima. Samotné šetření vodou by mělo být pro každého z nás naprostou samozřejmostí.

Začneme se chovat zodpovědně

V případě koronaviru jsme se takřka ze dne na den dokázali začít chovat zodpovědně a ohleduplně, ztráta vody by v konečném důsledku mohla přinést následky ještě mnohem horší, a tak věřím, že i proto se dokážeme začít chovat rozumně a zodpovědně k vodě i naší krajině.

Josef Horáček
Starosta Jaroměře

 

Související články
Ptačí návrat k domovu - setkání s odchytem ptáků pro celou rodinu
V ptačím parku v Jaroměři hořelo

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 916x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
Inzerce
Volná pracovní místa


Referent VÚP (MěÚ Dvůr Král. n. L.)

Všeobecná sestra (DSJ v Žirči)

Obchodní zástupce (JUTA, a.s.)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
1.09.2020 - 30.11.2020
Kamarádka knihovna
9.11.2020 10:00 - 13.12.2020 00:00
Nostalgické Vánoce 2020