Vyhledej
Královédvorsko > Názory/komentáře > Josef Horáček

V Jaroměři měsíc nepršelo! Město si uvědomuje nutnost urychleně pracovat na udržení vody v krajině

Redakce / 28.04.2020, Jaroměřsko
Starosta Jaroměře přehledně shrnul čím jsme si to způsobili a jak se k situaci staví město Jaroměř. Myslíte si, že by mohla jít příkladem dalším městům v regionu? A povede se jim to vůbec zrealizovat?
 
Česko postihly nejhorší sucha za posledních 500 let, v samotné Jaroměři již více než měsíc nespadla ani kapka vody. Pro někoho překvapivý stav, pro jiné dlouho předvídaná situace. Neuměli jsme se chovat k přírodě, a bohužel se v mnohých případech stále chovat neumíme, a tak jen sklízíme, co jsme zaseli. 

Co to způsobilo?

Vysušili jsme mokřady, koryta řek a potoků narovnali. Zrušili jsme remízky, rozorali každý volný kus země a začali jej intenzivně obhospodařovat. Srážkové vody nenecháváme vsakovat a odvádíme je do kanálů, a tak se po deštích prudce zvedá hladina řek, ale takřka vůbec hladina spodních vod. Na našich městských vrtech je v některých případech hladina vody o tři metry níže než je dlouhodobý normál, sice stále voda z kohoutků teče, ale pokud bude tento trend pokračovat a neuděláme nic, lehce se může stát, že se i naše město dočká dnů, kdy bude pitná voda na příděl, jak tomu je již dnes v mnohých jiných místech v naší zemi.

S takovou vizí se Jaroměř nemůže smířit.

Město podniká kroky, které pomohou zmírnit dopady klimatických změn. Podporujeme tvorbu mokřadů v ptačím parku na metujských lukách, v tomto roce budeme ve spolupráci s ČSOP zakládat mokřadní tůně na úpských lukách. Zásadně se mění přístup TSM při sečení trávy v intravilánu města. Zasázeli jsme desítky stromů a na podzimní výsadbu připravujeme desítky dalších. Budeme vytvářet krajinné prvky a obnovovat polní cesty. Z veřejných budov chceme dešťovou vodu svádět do vsaků, popř. retenčních nádrží, a posléze tuto vodu využívat k zálivce veřejné zeleně. Samozřejmě nebude vše uděláno ze dne na den, ale postupnými kroky. Jistě nespasíme globální klima, ale pokud budou mít všechna místa v naší zemi obdobný přístup, myslím, že ještě můžeme chmurnou vizi zvrátit.

A co, může udělat každý z nás?

Majitelé domů mohou přestat odvádět dešťovou vodu do kanalizace, měli by ji buď nechat vsakovat, nebo ji zachytávat a používat na zálivku. Můžeme omezit sečení vlastních trávníků, mít tzv. anglický trávník, který se denně zalévá z vodovodního řadu, je asi ten nejhorší přístup, jaký lze zvolit. Vyšší trávník se vám sám odmění, nejen tím, že zůstane mnohem déle zelený i bez zálivky, rozkvete se, ale i tím, že zabrání prašnosti a příjemně zchladí mikroklima. Samotné šetření vodou by mělo být pro každého z nás naprostou samozřejmostí.

Začneme se chovat zodpovědně

V případě koronaviru jsme se takřka ze dne na den dokázali začít chovat zodpovědně a ohleduplně, ztráta vody by v konečném důsledku mohla přinést následky ještě mnohem horší, a tak věřím, že i proto se dokážeme začít chovat rozumně a zodpovědně k vodě i naší krajině.

Josef Horáček
Starosta Jaroměře

 

Související články
Ptačí návrat k domovu - setkání s odchytem ptáků pro celou rodinu
V ptačím parku v Jaroměři hořelo

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 914x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
15.09.2020 - Od 17. září do 17. listopadu 2020 bude úplně uzavřena silnice Rožnov – Semonice.
31.08.2020 - Tyršovo koupaliště ve Dvoře Králové bude otevřeno až do neděle 6. září 2020. Koupaliště v Trutnově bude příležitostně dle počasí otevřeno o víkendech. Koupaliště v Jaroměři již na konci srpna končí.

Volná pracovní místa
Technik PC / periférií (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)


Kuchař/ka (Domov sv. Josefa Žireč)Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
5.01.2019 09:00 - 31.12.2020 17:00
Expozice textilního tisku (stálá výstava)
1.07.2020 - 30.09.2020
Božena Němcová (výstava)
1.09.2020 - 30.11.2020
Kamarádka knihovna
12.09.2020 09:00 - 10.10.2020 17:00
Skautská výstava
19.09.2020 09:00 - 22.11.2020 17:00
Příběh jednoho města (výstava)