Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Rudolf Cogan

Kraj schválil změny v rozpočtu v řádech miliard. Je třeba se připravit na hospodářskou krizi, píše krajský zastupitel Rudolf Cogan

Redakce / 21.04.2020
Zastupitelstvo kraje včera schválilo 1. změnu rozpočtu kraje, změnu v řádu miliard. Od poloviny března v souvislosti s pandemii jsme rozeznali několik rizik, které jsme museli zapracovat do rozpočtu kraje. Chceme, aby rozpočet zůstal realistický a vyhovoval krajským potřebám a možnostem.

Zastupitelstvo kraje včera schválilo 1. změnu rozpočtu kraje, změnu v řádu miliard. Od poloviny března v souvislosti s pandemii jsme rozeznali několik rizik, které jsme museli zapracovat do rozpočtu kraje. Chceme, aby rozpočet zůstal realistický a vyhovoval krajským potřebám a možnostem.

V březnu pak rychle vznikla potřeba financovat nákupy zdravotnického vybavení – ochrany proti koronaviru, masky, respirátory. Také začalo být zřetelné, že po dobu opatření proti koronaviru dojde ke snížení daňových příjmů. Došlo nám, že toto snížení příjmů bude trvat i po skončení opatření, že nastane hospodářská krize – jde o terminus technicus, tedy že po delší dobu klesne hrubý domácí produkt. My tu krizi neovlivníme, o ní „rozhoduje“ německá ekonomika, na kterou jsme navázání. A propadne i výběr daní - ale to ještě nikdo přesně neví. My jsme se rozhodli anticipovat pokles o 5 %.

Teprve z této fotky jsem zjistil, jak pečlivě mě sledoval náměstek Martin Červíček. Při prosazování úsporných opatření je mnohem radikálnější než já, což mi samozřejmě pomáhá - mít před sebou buldozer.

Postupně identifikujeme budoucí problémy v jednotlivých gescích – nejvíce bude zasaženo zdravotnictví, krom toho, že financujeme extra náklady vyvolané koronovirem, musíme počítat s razantním poklesem příjmů od zdravotních pojišťoven – neakutní péče se odkládá, 2 miliony denně. Tady musí pomoci stát, tohle sami neufinancujeme. V sociální oblasti jsou zvýšené náklady. V dopravě nedosáhneme tržeb. Tržby nebudou ani v zoologické zahradě.

Omlouvám se za „zjednodušování“, ale jen jsem chtěl demonstrovat šíři problémů. Nicméně po skončení akutního stavu nás čeká důkladná diskuze o tom, co kraj má nebo nemá financovat. Možná je dobře, že budou volby – bude chuť věci dělat jinak a rušit některá krajská zařízení. Rozkročení kraje, pokud jde o podporu všeho možného, bude v nových podmínkách příliš široké a logicky je to vždy na úkor investic.

A jak jsme konkrétně reagovali? Rada přepracovala první změnu rozpočtu, tu schvalujeme nyní, zejména jde o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2019, zde jsme sáhli na neakutní věci, zejména jsme stáhli 40 mil. Kč z investic v dopravě. Na opatření proti koronaviru rozpočtujeme 200 mil. Kč, zatím se utratilo 40 mil. Kč, a pokud se situace nezhorší, tak věříme, že se to nevyčerpá.

Podstatným způsobem snižujeme plán daňových příjmů, přímým snížením a také ústupem z možnosti jakkoli je navyšovat.

Začali jsme čerpat úvěr předloni sjednaný s Komerční bankou, nynější změna rozpočtu umožňuje jeho čerpání v plné výši, doposud jsme měli rozpočtováno 400 mil. Kč, nyní to bude možné až do 900 mil. Kč. V tomto jsme skutečně překročili Rubikon, poprvé v tomto volebním období skutečně čerpáme úvěr.

Rada přerušila projednávání dotací, individuálních i programových, v této oblasti chce rada znovu vyhodnotit jejich potřebnost v nových podmínkách. Nepochybně vyvstane i potřeba poskytovat dotace na škody, které napáchal koronavirus.

Já se teď připravuji zrevidovat rozpracovanost stavebních investic ve fondu rozvoje a reprodukce, což je vlastně krajský investiční fond. Budu se snažit vyvázat prostředky alokované akce, které v přípravě zamrzly. A další jejich přípravu krýt tzv. finančním příslibem.

Další kraje začaly později, ale chtějí být najednou radikálnější. To sleduje Ing. Soběslav, některé ty plány – rychlé snížení provozních výdajů o 10 % ještě tento rok jsou nerealistické. My ovšem také počítáme se snížením příjmů o půl miliardy Kč. Základní záměr je uspořit 5 % v provozu a 20 % v investicích a dotacích.

Rudolf Cogan
český politik, právník a ekonom, od roku 2012 zastupitel Královéhradeckého kraje (od roku 2016 navíc radní kraje), v letech 2010 až 2014 starosta města Nová Paka, nestraník za STAN.

Související články
Rudolf Cogan předpokládá, že aktuální situace přinese Nové Pace velké úspory v soutěžích na rozsáhlé rekonstrukce
Vaše komentáře

Přečteno 581x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa

Všeobecná sestra (Domov důchodců)

Terénní pečovatel (Diakonice ČCE DKnL)

Aplikační technik (JUTA, a.s.)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
29.02.2024 13:00 - 29.02.2024 15:30
Workshop - praktická ukázka malování na sklo
29.02.2024 15:45 - 29.02.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi