Vyhledej
Královédvorsko > Podnikání

Co jsou výkonové rezistory a k čemu slouží?

Inzerce / 31.10.2021
Výkonové rezistory jsou elektronické součástky, které drží určitý elektrický odpor.

Výkonové rezistory jsou elektronické součástky, které mají určitý elektrický odpor. Konkrétně tento odpor omezuje tok elektronů obvodem. Jedná se o pasivní součástky, protože proud spotřebovávají, ale samy ho nedokážou generovat. Jsou široce používány v elektronických obvodech i v běžných domácích spotřebičích, jako jsou fény, trouby, varné konvice a žehličky. Jednou z možností využití rezistorů je jejich použití k přeměně elektrického proudu na teplo (Jouleův jev).

Jak vypadá rezistor? 

Rezistor mohou být vyrobeny z různých materiálů. Moderní rezistory jsou:

uhlíkové: jedná se o nejběžnější typ, který je vyroben obalením uhlíkové stopy kolem keramického jádra. Do konců rezistoru se vloží dva měděné kovové dráty, které se poté natřou barvou, aby se utěsnilo jádro.

kovové: jádro tohoto rezistoru je vyrobeno z keramiky a vývod je vyroben z materiálu oxidu kovu, který má polovodivé vlastnosti.

Většina standardních rezistorů se dodává ve složení s uhlíkovou nebo kovovou vrstvou.

Jaké jsou hlavní vlastnosti/charakteristiky rezistoru? 

- hodnota odporu (vyjádřená v ohmech)

- maximální výkon, který může být rozptýlen, aniž by došlo k poškození součástky.

- tolerance (vyjádřená v procentech)


Existují dvě různé třídy rezistorů

s konstantním odporem: jsou vyrobeny ze směsi uhlíku nebo grafitu, mastku a jílu vázaných fenolovými pryskyřicemi v různých poměrech v závislosti na hodnotě odporu, kterou je třeba získat.

s proměnným odporem: umožňují měnit velikost odporu: když se odpor snižuje, průtok proudu se zvyšuje. Tři nejběžnější typy jsou potenciometry, reostaty a trimrové rezistory.

Výkon rezistoru: co to je a jak se počítá 

Výkon rezistoru je jednou z nejskrytějších hodnot. Je to procento energie, které se přemění na něco jiného, a měří se v jednotkách wattů (W).

Každý rezistor má však určitý maximální jmenovitý výkon. Aby se odpor udržel při nízkých teplotách, je nejlepší zajistit, aby výkon protékající rezistorem byl nižší než jeho maximum.

Jmenovitý výkon rezistoru se pohybuje zejména mezi ⅛ W (0,125 W) a 1 W. Rezistory s výkonem větším než 1 W se obvykle označují jako výkonové rezistory a používají se pro rozptylovou kapacitu.

Nakonec, pokud je známo napětí a intenzita proudu celého obvodu, lze odpor vypočítat pomocí rovnice: R = V / I.

Inzerce

 
Vaše komentáře

Přečteno 2025x
 
Volná pracovní místaPečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
13.10.2023 - 3.12.2023
Sokolové pod Zvičinou