Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Podnikání

Podnikání prostřednictvím společnosti - 10 nejčastějších otázek a odpovědí

Inzerce / 5.05.2021
Pokud se rozhodnete podnikat, máte v zásadě dvě možnosti – buď si založit vlastní společnost a podnikat jejím prostřednictvím, nebo stačí vyřídit pouze živnostenské oprávnění a podnikat jako tzv. OSVČ neboli osoba samostatně výdělečně činná, což je v České republice častější varianta. Podnikání pod společností není ve srovnání s podnikáním jako OSVČ tak rozšířené a možná právě proto kolem něj stále panuje tolik otázek.

Jakými způsoby lze získat společnost?

Nejtypičtějším způsobem získání společnosti je její založení. Pokud však chcete ušetřit čas i starosti, je možné využít služeb některého z poskytovatelů, kteří nabízejí prodej firem. V úvahu připadá také možnost nechat si společnost založit profesionálem na míru. 


Jak funguje založení společnosti?

Založení společnosti je administrativně poměrně náročný proces, který je možné rozdělit do dvou fází. Nejprve je třeba navštívit notáře za účelem vyhotovení zakladatelského dokumentu, který musí obsahovat všechny zákonem stanovené náležitosti – např. název a sídlo společnosti. Následně je třeba podat na předepsaném formuláři návrh soudu na zápis společnosti do obchodního rejstříku.

 

Je třeba zápis společnosti do obchodního rejstříku?

Zápis do obchodního rejstříku je podle českého práva nezbytný. Bez provedení zápisu není možné, aby společnost platně vznikla.

 

Jaké existují typy společností?

Podle českého práva existují celkem 4 druhy společností. Jedná se o veřejnou obchodní společnost (v.o.s.), komanditní společnost (k.s.), společnost s ručením omezeným (s.r.o.) a akciovou společnost (a.s.). Dlouhodobě nejpočetnější skupinu existujících společností tvoří společnost s ručením omezeným.

 

Jaký zvolit počáteční kapitál společnosti?

Počáteční kapitál musí především splňovat zákonné požadavky. Zákon u určitých typů společnosti stanoví minimální základní kapitál – u s.r.o. je minimální vklad jednoho společníka pouhá 1 Kč, zatímco u akciové společnosti musí být základní kapitál minimálně 2 000 000 Kč. Počáteční kapitál by měl ale také odpovídat oboru podnikání a odrážet skutečné (zejména počáteční) náklady.

 

Je opravdu možné založit společnost za 1 Kč?

Symbolická částka ve výši 1 Kč představuje minimální vklad, který je společnosti povinen poskytnout společník s.r.o. Nejedná se ale v žádném případě o částku, kterou stojí založení společnosti.

 

Jaký je rozdíl mezi společníkem a jednatelem?

Společník je osoba, která vlastní podíl ve společnosti, nejčastěji se jedná o zakladatele. Naproti tomu jednatel je osoba, která je oprávněna za společnost vystupovat a jednat se třetími osobami. V praxi se však často stává, že je jedna osoba společníkem i jednatelem společnosti.

 

Jaké jsou výhody společnosti?

Podnikání prostřednictvím společnosti vzbuzuje vyšší důvěru u obchodních partnerů i zákazníků. U společnosti je také snadnější možnost jejího převodu na jiné osoby. U některých typů společností navíc neexistuje ručení společníka za dluhy vzniklé z podnikání vlastním majetkem.

 

Co je to virtuální sídlo?

Každá společnost musí mít své sídlo. Pokud ale nemáte k dispozici žádný vhodný prostor, který by mohl k tomuto účelu sloužit, je možné si takový prostor jednoduše pronajmout. Taková sídla se poté označují jako sídla virtuální.

 

Je možné společnost zrušit?

Stejně jako založení společnosti, i její zrušení je možné rozdělit na 2 fáze. Nejprve je třeba rozhodnout o zrušení společnosti a následně je třeba podat návrh na její výmaz z obchodního rejstříku. Po provedení výmazu společnost definitivně zaniká.

Komerční prezentace
Companies.cz

 
Vaše komentáře

Přečteno 567x
 
Hodnocení článku:
25.11.2021 - Starosta města Trutnov Ivan Adamec odstupuje z pozice starosty. Bude se naplno věnovat funkci poslance a nově i roli předsedy hospodářského výboru PSP ČR.
02.11.2021 - Týden duchů ve Dvoře Králové, který se konal na konci října, navštívilo přes 24 tisíc lidí. V tomto týdnu dosáhla letošní návštěvnost dvorské zoo hranice půl milionu návštěvníků.

Volná pracovní místa
Sociální pracovník (Domov důchodců)Kalendář akcí