Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Vzdělávání > základní školy > ZŠ Strž

Preventivní akce v 1. pololetí na ZŠ Strž

Redakce / 15.01.2020, Dvůr Králové nad Labem, zsstrz.kralovedvorsko.cz
Již tradičně probíhají na naší škole preventivní programy. Na ty loňské hned v září navázaly akce v projektovém týdnu – žáci z odloučeného pracoviště Žireč prošli město se strážníky Městské policie DK, kteří jim ukázali bezpečné chování a rizika v silničním provozu. Čtvrťáci při exkurzi zjistili, jak funguje Letecká záchranná služba KHK.
 
V 1. ročnících již proběhly dvě lekce programu „Už se nebojíme!“, které byly zaměřeny na Integrovaný záchranný systém ČR a bezpečnou cestu do školy. 
Ve 2. a 3. třídě v rámci „Hasíka“ členky HZS v Trutnově ukázaly dětem, jak omezit rizikové chování, učily je přivolat pomoc prostřednictvím krizových linek nebo jak se chovat v krizových situacích. 
Třeťáci se každý měsíc v projektu „Umíme pomoci“ setkávají s členkou Oblastního spolku Českého červeného kříže v Trutnově, která je učí základy zdravovědy. Okresní metodička prevence z PPP Trutnov je také seznámila s riziky užívání internetu.
U příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne proběhl v 6. A projektový den proti kouření. 
Dne 16. 12. se žáci 9. ročníku dozvěděli od okresního metodika prevence Policie ČR, jak je to s trestní odpovědností. Ten se v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků setkal v lednu i s učiteli.
Děti i pracovníci školy též podpořili charitativní akce Krabice od bot a Školáci pomáhají dětem.

Školáci pomáhají dětem

Před Vánoci proběhla na ZŠ Strž akce „Školáci pomáhají dětem“, kterou pořádal Klub přátel Tengenenge, s nímž již několik let naše škola spolupracuje. Byla určena nejen pro žáky, ale i jejich rodiče.
V úvodu zazpívaly děti ze školní družiny a pěveckého kroužku. Text písně: „ Jedeme do Afriky, jedeme do Zimbabwe“ prozradil téma celého večera, kterým byla podpora vzdělávání dětí ze sochařské komunity Tengenenge v Zimbabwe. V krátké prezentaci Marie Imbrová, zakladatelka Klubu přátel Tengenenge, shrnula činnost tohoto sdružení. Nechyběly ani fotografie z předání oblečení a obuvi, které jste africkým dětem věnovali vy - rodiče a žáci. Je vidět, že malí školáci z nich měli radost a hned druhý den v nich vyrazili do školky a školy. Návštěvníky večera pak roztleskaly africké rytmy v podání bubenického dua Martiny Taslerové a Robena Mlauzi. K nim se přidali naši nejmenší. Příjemným zpestřením bylo malé občerstvení. Návštěvníci si mohli zakoupit obrázky a výrobky, které Klubu věnovala škola. Celý výtěžek z jejich prodeje je určen na podporu vzdělávání dětí z Tengenenge. Zakoupit jste si mohli také originální africké výrobky, které do Dvora přivezly členky Klubu.
V letošním roce pokračujeme ve sběru hliníku pro Klub. Pokud vám doma přebývají kvalitní boty pro děti ve věku 2 – 7 let, děti z Tengenenge je jistě ocení. 

Na závěr přikládáme poděkování Marie Imbrové:
Děkuji všem, kteří se zúčastnili večera „Školáci pomáhají dětem“, který byl zaměřen na přímou podporu dětí v zimbabwské vesnici Tengenenge. Pedagogové a děti vaší školy již několik let spolupracují s Klubem přátel Tengenenge v ČR, a tak jsem velice ocenila možnost se se žáky vaší školy opětovně setkat a informovat je, jak je jejich pomoc smysluplná. Z prodeje obrázků, šperků a vánočních dekorací, které škola Klubu věnovala, byla získána částka 5. 170 Kč, která celá bude použita na uhrazení poplatků spojených se školní docházkou dětí z Tengenenge.

PhDr. Marie Imbrová
zakladatelka Klubu přátel Tengenenenge


Další články ZŠ Strž

 

 

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 196x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
KontaktZákladní škola Strž Dvůr Králové n. L.

E. Krásnohorské 2919
544 01 Dvůr Králové nad Labem

Tel.: 499 321 042
E-mail: 
Web: www.zsstrz.cz

ID Datové schránky:
q9bdy2g


 

Kalendář akcí