Vyhledej
Královédvorsko > Rozhovory > Osobnosti regionu

Rozloučení s bratrem Jiřím Vítězníkem

Redakce / 23.01.2020, Dvůr Králové nad Labem, sokol.kralovedvorsko.cz
S hlubokým zármutkem oznamujeme královédvorské veřejnosti, že do sokolského nebe odešel bývalý starosta královédvorského Sokola, věrný sokol bratr Jiří Vítězník. Dne 31. ledna 2020 by mu bylo 88 let.

FOTOGALERIE - Rozloučení s bratrem Jiřím Vítězníkem

Bratr Vítězník se narodil do sokolské rodiny. Jeho maminka byla cvičitelkou žákyň a tatínek vzdělavatelem jednoty. Malý Jirka se svými bratry trávil v Sokole své dětství. Mladá sokolská léta přervala nacistická okupace. Po válce se celá rodina okamžitě zapojila zase do sokolské práce. Jirka se věnoval gymnastice, atletice, lyžování a dalším sportům. Jako dorostenec se zúčastnil památného XI. sletu v roce 1948. S celou sokolskou obcí prožíval nejen radostné sletové dny, ale také následky, které za odvážný postoj sokolů vůči komunistickému zřízení přišly. Rodiče i synové Sokol opustili. Sokol byl zrušen. Otec Antonín se podílel na obnově Sokola ve Dvoře Králové v roce 1968, opět byl zvolen vzdělavatelem a také sepsal sokolské paměti pro Památník Sokola, který bohužel již nemohl vyjít. 
Po celá léta Vítězníkovi přechovávali pozůstalost po náčelnici sestře Valerii Bierové, kterou teprve po Sametové revoluci předali do sokolského archivu.
Bratr Jiří během listopadových dní 1989 slíbil jménem všech dvorských sokolů, že se pokusí obnovit Sokol. Cítil povinnost vůči svým předkům, kteří se převratu nedožili. 
Svůj slib dodržel. Společně s dalšími věrnými sokoly napnul své síly k obnově jednoty. Podílel se na jednáních o navrácení majetku i na další sokolské činnosti. Účastnil se pilně sletových nácviků a všech vystoupení a také dalších sokolských aktivit. 
Na čas se stal starostou královédvorského Sokola. Hrdým sokolem zůstal do svých posledních dní. Doslova před několika dny se hlásil o zaplacení členských příspěvků na tento rok.
Bratře Jiří, děkujeme Ti za všechnu práci, kterou jsi vykonal pro Sokol!
Posíláme Ti nahoru do nebeské sokolovny poslední nazdar.
S bratrem Vítězníkem se naposled rozloučíme v úterý 28. ledna ve 13 hodin ve hřbitovní kapli.

Za výbor Sokola Pavlína Špatenková
vzdělavatelka

Další články TJ Sokol Dvůr Králové

Související články
Zemřel Miroslav Sobotka - jeden z tahounů létání na Královédvorsku, letecký instruktor a někdejší náčelník letiště
Vaše komentáře

Přečteno 955x