Vyhledej
Královédvorsko > Rozhovory > Osobnosti regionu

Starostka Sokola Jitka Karešová byla oceněna Zlatou korunou

Redakce, / 3.10.2023, Dvůr Králové nad Labem, sokol.kralovedvorsko.cz
S radostí oznamujeme, že starostka Sokola Dvůr Králové n. L. Jitka Karešová dnes v Hradci Králové obdržela z rukou hejtmana Královéhradeckého kraje Mgr. Martina Červíčka cenu "Zlatá koruna Královéhradeckého kraje".

FOTOGALERIE - Starostka Sokola Jitka Karešová byla oceněna Zlatou korunou

Byla mezi patnáctkou oceněných dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a mládeží v neziskových organizacích, školách a školských zařízeních, obcích i dalších subjektech Královéhradeckého kraje.

Jitka vstoupila do Sokola s dcerkou Káťou brzy po jeho obnovení. Cvičila v oddíle rodičů a dětí a brzy se zapojila i jako cvičitelka. Hned na prvním sletu v roce 1994 nacvičovala společně s J. Pivcovou sletovou skladbu pro rodiče s dětmi a vystoupila v ní i na Strahově. V dalších letech pomáhala vést oddíl rodičů s dětmi a vedla také oddíl aerobiku. Na dalších sletech již vedla samostatně nácviky skladeb aerobiček, skladbu se švihadly, skladbu pro celou rodinu, podílela se na nácviku skladeb pro rodiče a děti a také byla velkou podporou svým dvěma dcerám, které vytvořily skladbu s obručemi pro XVI. slet. Tuto skladbu nacvičovala nejen v naší jednotě, ale pomáhala také v některých župách. Mimo to stále vedla běžná cvičení rodičů a dětí, žen a postupně se zapojila do cvičení všestrannosti žactva a gymnastické přípravky. 

Podílela se na nejrůznějších akcích pro naše cvičence i pro širokou veřejnost, na přípravě šibřinek i mnoha stezek v přírodě. Nikdy nechybí tam, kde je potřeba přiložit ruku k dílu. Účastní se brigád na úklid sokolovny, mytí oken, přípravy tábořiště. Mnoho let jezdila na sokolský tábor Ježkov jako vedoucí i jako kuchařka. K tomu vykonávala funkci náčelnice, kterou v posledních volebních obdobích vyměnila za funkci starostky jednoty. Hodně administrativy, vyplňování žádostí o granty, správa majetku, zajišťování chodu celé jednoty je obrovskou časovou i psychickou zátěží a zároveň velkou zodpovědností k odkazu předků. 
V posledních letech také řešení fungování jednoty v době covidové i obnovy tábořiště po vichřici. A k tomu všemu neocenitelná cvičitelská práce, účast na brigádách a organizování akcí.
Jitka vykonala pro královédvorskou sokolskou jednotu a její cvičence za dobu svého působení obrovský kus práce.

Naší Jítce k ocenění blahopřejeme!

Královédvorské sokolky a sokolové

Další články TJ Sokol Dvůr Králové

 
Vaše komentáře

Přečteno 400x