Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Lékaři

Průměrný věk praktických lékařů v kraji je alarmující. Nemocnice Královéhradeckého kraje věc řeší odpuštěním poplatků za stáže

Redakce, / 16.02.2016, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Mezi možné příčiny chybějících praktických lékařů pro dospělé i děti a dorost lze řadit nejen malý zájem absolventů lékařských fakult o dráhu praktického lékaře, ale i čím dál tím menší motivace pro stávající praktické lékaře vykonávat funkci školitele. Královéhradecký kraj svojí aktuální nabídkou motivuje potenciální školitele chybějících lékařů.

Věkové složení praktických lékařů v kraji

Současná síť praktických lékařů nejen v Královéhradeckém kraji, ale v řadě dalších regionů republiky, se průběžně nedoplňuje tak, jak by bylo potřeba. Přes 58 % všeobecných praktických lékařů v Královéhradeckém kraji je starších 55 let, 17 %  jich je dokonce v důchodovém věku. Průměrný věk praktických lékařů pro děti a dorost v Královéhradeckém kraji je 56 let a 38 % jich je ve věkové skupině nad 60 let.


Náklady na vzdělání a praxi

„Součástí tří až čtyřleté specializační přípravy budoucího všeobecného praktického lékaře či praktického lékaře pro děti a dorost jsou i nemocniční stáže a právě ty poskytují nemocnice Zdravotnického holdingu Královéhradeckého kraje od začátku letošního roku oproti minulosti bezúplatně,” vysvětluje radní Královéhradeckého kraje pro zdravotnictví PharmDr. Jana Třešňáková

Toto opatření by mělo motivovat stávající všeobecné praktické lékaře, aby se jako garanti specializační přípravy ve větší míře ujímali mladých absolventů medicíny.

„Funkce školitele je sice státem finančně podpořena, ale pro praktiky znamená výchova jejich mladých nástupců navíc nejen práci s vlastním vzděláváním a zodpovědnost, ale i výrazný nárůst administrativy a dodatečné náklady,“ doplňuje Třešňáková. 

Možné formy podpory vzdělávání praktických lékařů ze strany Královéhradeckého kraje se začaly diskutovat na podzim roku 2015 na základě nové krajské koncepce zdravotnictví na období 2016-2020. První rozhodnutí s reálným dopadem do praxe padlo v lednu na společném jednání zástupců kraje a holdingu se zástupci praktických lékařů.

„Poplatek za nemocniční stáž pro praktického lékaře v předatestační přípravě představuje pro jeho školitele výdaj zhruba ve výši 3000 korun měsíčně,“ upřesňuje předseda dozorčí rady ZH KHK MUDr. Pavel Trpák. „Trvá-li povinná stáž osmnáct měsíců, znamená nové opatření významnou úsporu celkových nákladů,“ dodává.

Vzdělávání budoucího všeobecného praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost probíhá formou rezidenčních míst na akreditovaných pracovištích všeobecných praktických lékařů a lékařů pro děti a dorost. Akreditaci uděluje Ministerstvo zdravotnictví ČR na dobu 6 let a to také schvaluje dotaci na rezidenční místo. Část nákladů nese lékař-školitel. Rezidentem pro obor všeobecné praktické lékařství může být absolvent lékařské fakulty, lékař se specializací I. st. nebo se specializací II. st. v oboru interní lékařství nebo lékař se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství nebo lékař s diplomem o specializaci v oboru urgentní medicína. Pro tyto odbornosti je zpracován Vzdělávací program oboru „všeobecné praktické lékařství“. Rezidenta si lékař vybírá ve výběrovém řízení.

„Jde o první aktivitu v oblasti podpory stabilizace lékařů v regionu Královéhradecka, kterou oceňuje i lékařská veřejnost představovaná Sdružením praktických lékařů ČR a Společností všeobecného lékařství České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně,“ hodnotí nové opatření MUDr. Ambrož Homola, Ph.D., konzultant Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP pro Královéhradecký kraj. „Naším záměrem je do budoucna vytvořit dostatečné podmínky pro zvýšení počtu zájemců o tuto specializaci a udržet funkční síť praktických lékařů v regionu,“ uzavírá radní Třešňáková.


Ing. Veronika Svobodová

Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje

Související články
Starosta Dvora Králové bude u hejtmana žádat o lékaře. Chybí v posádce místní záchranné služby
Dostupnost lékařské pohotovosti na Královédvorsku - aneb kam jet o víkendu k lékaři?
Chirurgická ambulance ve Dvoře Králové má o jednoho chirurga méně. MUDr. Vladimír Houf odešel do soukromé ambulance v Jaroměři
Královédvorskou laboratoř zvanou "papírák" nahradí nová. Na jejím financování se bude podílet i JUTA
Tendr za 1,2 mld Kč na modernizaci náchodské nemocnice je zrušen. Přišlo téměř tisíc dotazů
Fakultní nemocnice Hradec Králové se stává nekuřáckou nemocnicí
Ve Dvoře Králové budou životy zachraňovat i policisté. Dostali od záchranářů defibrilátor.
Královéhradecký kraj chce přilákat nové lékaře. Medikům nabídne stipendium ve výši 120 tisíc korun
Zdravotnický holding Královéhradeckého kraje odvolal ředitele Romana Koudele
Vaše komentáře

Přečteno 395x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
23.06.2024 16:30 - 23.06.2024 18:00
Kino - Vynálezce
23.06.2024 16:30 - 23.06.2024 18:00
Lassie : Nové dobrodružství (rodinný)
23.06.2024 19:00 - 23.06.2024 20:30
Kino - Pan učitel vrací úder