Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika > Komunální volby 2022

Co podle DKoalice Dvůr Králové nad Labem v současné době nejvíc potřebuje?

Inzerce / 22.09.2022
Na otázky, co je nyní pro Dvůr Králové nejdůležitější odpovídají v článku kandidáti DKoalice. Ve videu na konci najdete hodnoty a vize, se kterými jdou do voleb lidé na čele kandidátky

FOTOGALERIE - Co podle DKoalice Dvůr Králové nad Labem v současné době nejvíc potřebuje?


Linda Harwot: 
Jako opravdu klíčovou vidím potřebu najít dlouhodobou a pokud možno i apolitickou vizi neboli představu o budoucnosti našeho města. Protože jen města, která takovou nadčasovou vizi mají a na jejím základě se rozhodují, mají zajištěný rozvoj a prosperitu.

Filip Pýcha:
V první řadě musíme přenastavit způsob komunikace s občany. Plánované změny a projekty chceme představovat občanům v předstihu a vést s nimi diskuzi o jejich podobě, aby to neprobíhalo ve stylu ‚o nás bez nás‘.

Antonín Petráček:
Jsem rád, že se nám i z opozice podařilo zastavit nesmyslné záměry vedení města. Ať už netransparentní prodej pozemku na Berlínku nebo miliony za rekonstrukci ledové plochy. Naopak jsme podpořili pro město strategický odkup ČOV, autobusového nádraží nebo budovy Spořitelny, kam se bude moci přestěhovat knihovna Slavoj. Před námi teď stojí nejen staronové výzvy jako opravy ulic se vší infrastrukturou, napojení na dálnici, dostupné bydlení, odpočinkové a sportovní zázemí, bazén, areál Zálabí, Sochorova vila, DDM a další. Ale i výzva naprosto klíčová - přinést vizi vzkvétajícího města, města pro spokojený život.

Marta Staníková-Pešková: 
Za největší úspěch v minulém volebním období považuji odkoupení ČOV, a tím i ukončení dlouholetých sporů města s jejím bývalým majitelem a provozovatelem. Jako velmi slibný záměr se jeví přestěhování knihovny do historické budovy městské spořitelny, čímž se vyřeší bezbariérovost a nedostačující prostory.

Jan Vodochodský: 
Chtěl bych, aby naše město bylo atraktivnější pro mladší lidi, ať už v otázce bydlení, práce, sportu, nebo kultury. Zasadím se mimo jiné o vybudování pumptracku.

Sofia Hladíková: 
Vnímám, že je důležité lidem naslouchat, aby se tu žilo dobře všem věkovým kategoriím. Věřím, že je dobré se lidí ptát a rozhodovat se s pomocí odborníků po diskusi v širším kruhu, nejen od kancelářského stolu. Chci pro naše město moderní otevřené školy a školky pro všechny - a moderní myslím nejen budovy, ale i život v nich. Záleží mi na tom, abychom nežili na dluh přírody a zanechali naše město zdravé i pro naše děti.

Matouš Hojný: 
Myslím si, že nejdůležitější
změna by měla být otevřenost radnice vůči okolí, hlavně zlepšení komunikace s veřejností a odborníky. Podle mého názoru Dvůr potřebuje hlavně aktivní obyvatelstvo, kterému nebude jedno, v jakém městě žije a bude se o něj chtít starat tak, aby rostlo a prosperovalo.

Josef Pojezdný: 
Důležité je, aby se vždy hledalo „jak to půjde“ a ne „proč to nejde“. Takto se v minulosti podařilo vysadit oboustranné stromořadí ke hřbitovu v Žirči, alej u chodníku do Lipnice, umístění výsadby při rekonstrukci ul. 28. října i při existenci sítí. Je třeba, aby při všech investičních akcích byl součástí projektové dokumentace vždy i projekt na stavební objekt: „veřejná zeleň“ a zároveň bylo počítáno se zadržováním vody a zastíněním
ploch výsadbami s velkou korunou. Úředník, který není schopen najít řešení, nemá na úřadě co dělat.

Blanka Porcalová: 
Nutné je oživit náměstí, zahájit výsadbu vhodné zeleně a vytvoření mlžné clony. Také je třeba aktivně řešit neutěšenou dopravní situaci ve městě. Jako smysluplné vnímám zachování důležitých institucí ve městě - například finanční úřad.

Jan Pavelka:
Musíme vyřešit jednak průmyslovou zónu ve Zboží a taky přidat další, se zaměřením na malé a střední firmy. Těchto prostor je ve Dvoře nedostatek. 

Kateřina Hojná: 
Za mě město v současnosti potřebuje především udržet kvalitu sociálních služeb, dále ji zlepšovat a rozvíjet.

Jiří Kučera: 
Problém vidím v nedořešených křižovatkách na Karlově a u gymnázia. Celkově je městskou bolestí i špatné značení, kdy řidiči dost často zajedou do centra a teprve tam zjišťují, kam dál. Jako klíčové vnímám důslednost kontroly dodržování zákazu vjezdu kamiónů do centra.

Lenka Poláková: 
Ve Dvoře určitě chybí zábavní centrum, kam by se mladí mohli chodit bavit. Důstojný prostor pro plesy, tematické oslavy a další kulturní a společenské akce. Také bych byla pro nějakou aktivní dráhu, ideálně okruh, kde by se dalo jezdit na inline bruslích nebo chodit běhat.

Klára Valentová: 
Po rekonstrukci už roky volá koupaliště. Od dětství jsem každoroční a pravidelný návštěvník Tyršova koupaliště a je mi úzko z toho, jak kdysi záviděníhodné koupaliště upadá. Rekreační bazén je v katastrofálním stavu, až bych řekla zdraví ohrožujícím. Zcela zde chybí hrací prvky pro děti a mládež! Jako další nedostatek vnímám absenci multifunkčního zařízení pro kulturní a společenské akce. Nostalgicky vzpomínám na dobu, kdy bylo v provozu ZC Zálabí - podobný prostor tu zoufale schází.

Jiří Hovorka:
Potřebujeme město připravit na nárůst dopravy způsobený dostavbou dálnic D11 a D35. Chceme rozvíjet dostupnost hromadné dopravy ve městě - co se týče ceny, dostupnosti časové i prostorové.

Jan Prouza: 
Je třeba uskutečňovat postupné a smysluplné kroky, které povedou ke zlepšení života ve městě. Rád k tomu svým dílem přispěji!

Zdeněk Hojný: 
Myslím, že je nutné vytvořit ze Dvora dobré místo pro život mladých rodin - s tím souvisí rozvoj města a jeho infrastruktury, tedy bydlení, služby a příležitosti pro jeho aktivní občany.

Lucie Kubicová:
Zárukou budoucnosti města jsou rodiny s dětmi. Proto ve Dvoře posílíme nabídku péče o děti od dvou let.

Jan Langfelner: 
Za mě je to určitě dostupnost bydlení a pracovní příležitosti. Myslím, že by bylo dobré podpořit buď výstavbu, nebo rekonstrukce v současnosti neobyvatelných budov. Důlěžité je také vytvořit takové podmínky, které by nalákaly další zajímavézaměstnavatele do města. A co se podle mě povedlo? Osobně jsem byl v týmu prosazujícím zachování gymnázia, to považuji za úspěch.

Václav Skalický: 
Posláním naší královédvorské firmy je uplatnit a rozvíjet potenciál jejích zaměstnanců. Posláním města je zajistit funkční infrastrukturu a dostupné bydlení ve Dvoře Králové. To vidím jako klíčové kroky k rozvoji našeho města.

Marie Batiničová: 
Dlouhodobě se angažuji v podpoře občanské společnosti a přeji si, aby občané Dvora Králové viděli, že jejich hlas může být rozhodující. Vyznávám heslo V. Havla: „chřadne-li občanská společnost, chřadnou i politické strany.“

Související články
DKoalice - nové seskupení jde do komunálních voleb ve Dvoře Králové
DKoalice představuje kandidáty do komunálních voleb ve Dvoře Králové
DKoalice pokračuje ve svém společném volebním tažení i do dalšího období
Jak vidí DKoalice budoucnost Dvora Králové nad Labem
Vize, Komunikace a Spolupráce - to jsou 3 hlavní body programu Lindy Harwot - kandidátky DKoalice na starostku
Vaše komentáře

Přečteno 340x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí