Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Zápisky z březnového zastupitelstva: město bude dále jednat o koupi části areálu Zálabí, nový projekt na Berlínku má zelenou

Redakce / 18.03.2022, Dvůr Králové nad Labem
Zastupitelstvo opět trvalo dlouho do večera, celkem více než 7 hodin. Zastupitelé rozhodli, že město koupí pozemky na Zálabí, bude přesouvat knihovnu, prodávat pozemky na Berlínku, zakládat finanční sbírku pro Ukrajinu, rozpočtově opatřovat, rozdělovat peníze pro sport i sociální služby, pomáhat kastrovat kočičky a řadu dalších věcí.

FOTOGALERIE - Zápisky z březnového zastupitelstva: město bude dále jednat o koupi části areálu Zálabí, nový projekt na Berlínku má zelenou

Za zmínku ze zastupitelstva stojí tyto body:


1) zahájení naplněné obdivem k nové (zatím jen zapůjčené) technice pro komunikaci při jednání zastupitelstav v sále Hankova domu a hlasování, při kterém je vidět, kdo jak hlasuje.

Vsunutý bod - sdílená kola
Zastupitelka Veronika Tomková požádala, aby způsob výběru provozovatel sdílených kol prověřil kontrolní výbor - schváleno. 
Zástupce dodavatele kol se představil a vysvětlil fungování firmy a celého systému. Zároveň se omluvil, že se projekt nestihne spustit k 1. dubnu, ale až k 1. květnu, kdy začne dvouměsíční testovací provoz. Parametrem úspěšnosti by bylo, kdyby si každé z 50 kol půjčil jeden až 2 lidé denně.


4) Zastupitelstvo schválilo spolupráci s Územním sdružením Buštyno Ťačivského okresu Zakarpatské oblasti (Ukrajina). Spolupráce se začala rodit ještě před válkou. Nyní je Buštyno cílem materiální pomoci našeho města. Spolupráce tedy tímto smutným způsobem již naplno začala. 

5 - 6) Zastupitelstvo schválilo založení finanční sbírky, která bude využívána pro pokrytí výdajů jak na podporu zajištění základních životních potřeb ukrajinských uprchlíků, tak i např. na zajištění služeb a vybavení souvisejících především s potřebami dětských uprchlíků, a to např. v oblasti vzdělávání, atp. Přispět bude možné nejen do kasičky na městském úřadě, ale také na účet, který bude brzy k tomuto účelu založen. Město na tento účet složí částku 100.000 Kč.

7)  Zastupitelstvo stanovuje, že počet členů zastupitelstva se po podzimní volbách nezmění a pro volební období 2022 - 2026 zůstane v počtu 21 členů. Město Dvůr Králové může mít dle zákona od 15 do 25 zastupitelů. 

8) Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku o nočním klidu s výjimkami, o které požádali pořadatelé těchto akcí - Královédvorský den piva (20. - 21.8.2022), Motosetkání 2022 (19.-21.8.2022),  Firemní den stavebnin DAROS profi s.r.o. (2.9.2022), Štědrovečerní zpívání koled na náměstí T.G. Masaryka (24.12. 2022) a pořadatel akce Kino na kolečkách - letní kino (7.6.2022, 5.7.2022 a 2.8.2022 v Schulzových sadech) plus akce pořádané městem, resp. jeho příspěvkovými organizacemi.

12) majetkové záležitosti - za zmínku zejména tyto 3 materiály:

JUTA
Firma Juta podala žádost o odkup malého pozemku města (569 m2) v sousedství firmy. Žádosti bylo vyhověno a to překvapivě BEZ PODMÍNEK. Doposud při podobných požadavcích ať už Juty, tak i města bylo zvykem jarmareční handrkování ... Když to prodáme, tak vy musíte ...., když my to koupíme, tak vy na oplátku.... Dnes to sice také zaznělo, ale jen zlehka a nakonec to není součástí transakce - budiž to novým větrem do vztahu města a firmy JUTA :-)


ZÁLABÍ
Zastupitelstvo souhlasí s odkoupením souboru nemovitostí v areálu bývalého závodu „TIBA Zálabí“ od firmy SLEZAN HOLDING, a. s., za cenu  38.500.000 Kč. Součástí jsou volné plochy pro revitalizaci, průmyslové objekty a pozemky o výměře cca 35 000 m2, dále příjezdová komunikace a také komín, který je kulturní památkou - ten hodlá společnost v rámci transakce převést do majetku města Dvůr Králové nad Labem bezúplatně. 
Nyní se bude připravovat smlouva, která by se měla schválit na zastupitelstvu v červnu.

BERLÍNEK
Na zastupitelstvu se představil nový investor CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s. Na rozdíl od minule se zdá se jedná o seriózní developerskou firmu s historií a řadou realizací. Firmu do Dvora přivedl architekt Košař, který s ní již dříve na řadě projektů spolupracoval. Architekt Košař dům projektoval už pro předchozího investora (nedostal zaplaceno). Nyní je projekt upraven, aby se to co nejméně dotklo stávajících obyvatel. Na zastupitelstvu se bohužel ukázalo, že petiční spolek zastupující místní občany patrně tak úplně všechny místní občany nezastupoval a dají se očekávat další námitky. 
Zastupitelstvo i tak souhlasí s prodejem parcely za kupní cenu ve výši 3.500 Kč/m2 bez  DPH. O tématu přineseme video a podrobnější článek.

DALŠÍ MAJETKOVÉ MATERIÁLY
Byly to vesměs žádosti o odprodeji částí pozemků města. Zaznamenal jsem rozumnou poznámku od jednoho ze zastupitelů, že "cesty se neprodávají". 

13) Zastupitelstvo schvaluje závěrečnou zprávu o vyhodnocení výsledků Programu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem 2016 - 2022, včetně Akčního plánu a zásobníku projektových záměrů. Zpráva nebyla součástí materiálů - zkusíme se tématu věnovat později.

14) Zastupitelstvo rozhoduje o přesunu Městské knihovny Slavoj Dvůr Králové nad Labem do budovy Městské spořitelny na náměstí T. G. Masaryka. Asi nejlepší nápad posledních let. Tématu se budeme ještě podrobně věnovat a těšíme se na to :-) Realizace souvisí s nutnou rekonstrukcí nejen budovy Spořitelny, ale i sousedního domu č. 2. 

15) Zastupitelstvo opět v tomto roce schválilo poskytnutí dotací na podporu sportu, a to v celkové výši 7.000.000 Kč. Konkrétní částky jednotlivým oddílům a aktivitám jednotlvců přineseme ve speciálním článku. 

16) Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotací na sociální služby v celkové výši 2.000.000 Kč pro celkem 8 organizací. 

17) Zastupitelstvo schvaluje poskytnutí dotace ve výši 30.000 Kč Oblastní charitě Červený Kostelec, stř. Hospic Anežky České

18)  Zastupitelstvo bere na vědomí vyhodnocení Akčního plánu rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem za rok 2021 a 2022 a schvaluje cíle a opatření pro město Dvůr Králové nad Labem stanovené Akčním plánem rozvoje sociálních služeb pro správní obvod města Dvůr Králové nad Labem na rok 2022. materiáke stažení na této stránce

19) Zastupitelstvo souhlasí s přistoupením města Dvůr Králové nad Labem do Paktu starostů a primátorů v oblasti Klimatu a Energetiky a pověřuje místostarostku Mgr. Alexandru Jiřičkovou podílet se na přípravě žádosti o dotaci na zpracování akčního energetického plánu "SECAP" v součinnosti s MAS Královédvorsko a následně tuto žádost předložit radě města ke schválení. materiáke stažení na této stránce

21) Zastupitelstvo souhlasí s poskytnutím finančního daru na kastraci volně žijících koček ve výši 30.000 Kč spolku Další šance, z. s.

24) Zastupitelstvo opět schválilo poskytnutí vyrovnávací platby ve výši 250.000 Kč Městské nemocnici, a. s. ve Dvoře Králové nad Labem na zajištění provozu dětské pohotovosti o víkendech i v roce 2022,

25) Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2022 - bohužel jsem nestíhal vnímat a chápat - pro ty, co se orientují materiáke stažení na této stránce

Co ještě zaznělo na zastupitelstvu
- Firma Karsit koupila penzion na Hrubých lukách a poskytne jej ukrajinským uprchlíkům (cca 30 lidí)
- Firma Karsit koupila dům hrůzy v Jiráskově ulici (Národní divadlo) a bude jej rekonstruovat na byty
- Firma Protivítr zaplatila (nebo má zaplatit) městu pokutu 2.000.000 Kč za nedodržení závazku postavit další byty na svých pozemcích (jedná se o pozemek naproti poště)

- Pro potřeby ukrajinských uprchlíků je připravena také ubytovna v areálu SPOŠ - hned v noci po zastupitelstvu dorazil autobus se 42 uprchlíky a tuto ubytovnu tak zaplnilo. Konkrétní potřeby pro tyto uprchlíky, kteří mají doslova celý svůj život v jedné igelitce, najdete v této fcb skupině

Co nezaznělo, nebo jsem přeslechl
- Jednání zastupitelstva trvá hrozně dlouho!! Body se nestíhají probrat důkladně, chybí soustředění všech, pokud přijde kdokoliv z veřejnosti a chce něco zastupitelům sdělit, tak už se na něj večer všichni koukají skrz prsty, proč to otravuje. Možná i proto jich chodí méně a o to více brblají na sociálních sítích. 

Jan Holan

Související články
Zastupitelé Dvora Králové souhlasili s bytovou výstavbou na Berlínku - podívejte se na reportáž
Obchodní centrum Zálabí aneb větší průšvih než obvykle
Další veřejné jednání o výstavbě na Berlínku
Vaše komentáře

Přečteno 1156x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
14.06.2024 17:00 - 16.06.2024 20:00
RYBÁŘI V PASÁŽI - Sladkovodní ryby
14.06.2024 20:00 - 16.06.2024 02:00
MTBO Ztracené kobylky