Vyhledej
Novinky emailem
Královédvorsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Co se povedlo v obci Velichovky v roce 2020 a co se plánuje v roce 2021

Redakce / 21.01.2021, Velichovky
Rok 2020 utekl jako voda, a tak můžeme bilancovat práci zastupitelstva a vedení obce za uplynulý, druhý rok jejího funkčního období. Zastupitelstvo obce se za tento rok sešlo celkem 6x na veřejném zasedání a 8x na pracovním zasedání, a to i přes pandemii COVID-19.

FOTOGALERIE - Velichovky zhodnocení roku 2020

Aktuální situace s veřejnými, potažmo obecními penězi se nevyvíjí nijak příznivě a čeká nás řada velkých úkolů a výzev. I přesto jsme však odhodláni udělat maximum proto, aby naše Obec i nadále vzkvétala a rozvíjela se. Jak už to v životě bývá, tak některé věci se povedly, jiné méně. Pojďme si je tedy v krátkosti připomenout a shrnout.

Co se povedlo zrealizovat:

-       Na dotacích bylo naší obci v roce 2020 na základě úspěšných žádostí přiděleno celkem: 9.307.647Kč.

-       Rekonstrukce Cesty k Písníku

-       Výměna a rekonstrukce všech světel v obci za úspornější LED svítidla

-       Rozsáhlé úpravy ve sportovním areálu na Třešňovce (vybudování 1. části závlahy, rekonstrukce dětského hřiště, oprava tanečního parketu, oprava chodníku, vybudování přístřešku atd.)

-       Zprovoznění a oprava náhradního filtru včetně intenzifikace úpravny vody

-       Realizace naučné stezky ve Velichovkách a v Hustířanech

-       Instalace nového orientačního systému v obci

-       Instalace slunečních hodin

-       Výměna staré autobusové zastávky v Hustířanech ve směru od Vilantic

-       Doplnění dětského hřiště ve Velichovkách o další herní prvky

-       Drobné opravy místních komunikací

-       Vytyčení dalších 12 obecních cest

-       Instalace nových vývěsních nástěnek v obci

-       Aktualizace a inovace obecního webu

Co se zatím nepovedlo zrealizovat:

-       Územní plán obce Velichovky

-       Opravy dalších sběrných míst v obci

Co chceme mimo jiné realizovat v příštím roce:

-       Nadále využívat v maximální možné míře dotační tituly

-       Rekonstrukci Hotelu u Kopeckých

-       Rekonstrukci a přístavbu budovy ZŠ Velichovky

-       Realizaci stavebních parcel ve Velichovkách a Hustířanech

-       Zkulturnění dalších sběrných míst v obci

-       Pokračovat v projektových činnostech nutných k budoucí rekonstrukci Seisserova statku, Klubovny u Potůčku, sběrného dvora a kluziště.

-       Usilovně pokračovat v projektu Stavebních parcel ,,Lokalita u Lázní“

Zde je jen výčet některých větších akcí a věcí, neboť jich je samozřejmě daleko více a některé z nich jsem zde určitě nezmínil. Myslím si a věřím, že těch realizovaných a povedených věcí za tento rok není málo a občané, kteří chtějí, tak věřím, že to dokáží ocenit. 

 

Obecní lesy – činnost v roce 2020

V našich obecních lesích se toho v roce 2020 událo opravdu hodně. Na 53 ha lesních pozemků jsme tento rok vysázeli 10 500 ks nových stromků (5 500 ks Dubu letního a 5 000 ks Smrku stepilého). Toto množství zalesnilo dohromady 1,45 ha lesu. Vybudovali jsme tři nové oplocenky o rozloze 1,4 ha a 790 metrech běžné délky. 

Co se týče těžby, tak oproti loňskému roku, kdy se vytěžilo celkem 1653 m3 dřeva jsme v letošním roce vytěžili „pouze“ 350 m3

Pro rok 2021 je pak v plánu vysázet, zalesnit a vybudovat oplocenky zhruba ve stejném množství, jako v tomto roce. V letošním roce se nám pak podařilo získat dotaci (kompenzaci) na "kůrovce“ za vytěžené dřevo ve výši 405.132 Kč za rok 2018 a 458.145 Kč za rok 2019, a to od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Dotace na oplocenky pak činila 36.000 Kč.


Nový orientační systém

V naší obci byl instalován nový orientační systém ulic a místních cílů, který vyráběla a namontovala firma PROST – Karel Brendl, které tímto děkujeme za grafický návrh a samotnou realizaci a výrobu. Věříme, že se občanům a návštěvníkům naší obce bude líbit.


Rekonstrukce cesty k Písníku

Dne 30.11.2020 byla dokončena rekonstrukce ,,Cesty k Písníku“ v Hustířanech, kterou prováděla firma STRABAG a.s. Celkové náklady této rekonstrukce se pak vyšplhaly na 2.174.131Kč bez DPH. Na rekonstrukci jsme dostali dotaci ve výši 900.000Kč od Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Věříme, že se tato rekonstrukce povedla a poděkování patří všem obyvatelům této lokality za spolupráci v průběhu stavby. Veliké poděkování pak patří samozřejmě i firmě STRABAG a.s. za profesionální spolupráci.


Slovo starosty na závěr 

V obci se udělalo myslím mnoho úspěšných akcí a projektů, za které tímto děkuji každému, kdo se na nich jakkoliv podílel, ať už to byl jednotlivec, spolek, nebo organizace. Osobně bych si do nového roku 2021 přál, aby se nám podařilo realizovat všechny naše další společné cíle bez toho, aby se to jakkoliv negativně dotklo kteréhokoliv občana naší obce. Závěrem mi dovolte poděkovat všem zastupitelům za nasazení a odvedenou práci pro naši obec a popřát jim mnoho elánu do dalších let, kde nás čeká spousta další práce. 

Jiří Lebedinský

starosta obce

 


 
Vaše komentáře

Přidat komentář

Nadpis:
Jméno:
Email:
sledovat diskuzi emailem
Příspěvek:
Potvrzovací kód:CAPTCHA
Přečteno 307x
 
Hodnocení článku:
Volná pracovní místa


Školní psycholog (ZŠ Sch. sady)

Ošetřoval/ka (Diakonie ČCE Dvůr Králové)


Kalendář akcí