Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Služby občanům > Rozvoj regionu

Ocenění městské knihovny Slavoj otevřelo téma možného stěhování do jiných prostor

Redakce / 19.10.2021, Dvůr Králové nad Labem
Městská knihovna Slavoj ve Dvoře Králové nad Labem získala 1. první místo v 8. ročníku celostátní soutěže Kamarádka knihovna, která hodnotí nejlepší dětské knihovny. Za své aktivity v roce 2020 tak prolomila dlouhodobé umístění na druhé pozici.

Náročný rok 2020

Pro cenu si zástupci knihovny spolu se starostou města Janem Jarolímem dojeli na slavnostní předávání do Zrcadlové kaple pražského Klementina, kde sídlí Národní knihovna.
Ředitelkou knihovny Slavoj je Marta Pešková Staníková, která při předávání poděkovala kolegyním z oddělení pro děti. "Titul Knihovna kamarádka jsme získali především jejich zásluhou,“ uvedla. 
Rok 2020 byl náročný pro všechny knihovny, které se také dotklo dočasné uzavření kvůli Covid-19. S tím souviselo i omezení organizace pravidelných akcí, které knihovny připravují pro širokou veřejnost, a nové nastavení komunikace s čtenáři včetně realizace výpůjček.

Akce pro děti

Pro děti knihovna Slavoj pravidelně organizuje Pohádkoterapie, Bookstart – Knihomrně, pasování na čtenáře, Klíčování, v knihovně se hraje loutkové divadlo a konají se i besedy v rámci předškolní a školní výuky dětí.

Nové prostory pro knihovnu

Starosta Jan Jarolím při této příležitosti promluvil o možnosti adaptaci prostor bývalé spořitelny na náměstí TGM pro městskou knihovnu tak, aby působila opravdu v důstojných podmínkách. V současné době sídlí knihovna v bývalém patrovém bytovém domě bez výtahu. Hlavním důvodem stěhování nejsou tedy jen omezené prostory, co se týče struktury a velikosti užitné plochy, ale zamítavý postoj památkářů k projektu týkající se výstavby výtahu. Ředitelka již léta i jako zastupitelka žádala o projekt, který by vyřešil bezbariérovost současného zázemí. Naději na bezbariérovost knihovny však nabízí budova České spořitelny na nám. TGM. "Budu se snažit maximálně této realizaci pomáhat na svět,“ dodal Jan Jarolím. 

Další možností bylo přestěhování knihovny do prostor Mayerovy továrny, která se nachází v sousedství současné knihovny. Právě Mayerova továrna, kterou město koupilo v roce 2017 za 9,4 mil. Kč. od majitele, čeká na své nové využití. Bohužel s knihovnou se v zadání architektonické soutěži v roce 2021 nepočítalo. Město tehdy vypsalo architektonickou projektovou soutěž o návrh řešení revitalizace areálu v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů. Architektonická soutěž byla vypsána jako jednokolová a odměny účastníkům byly navrženy ve výši 2,5 mil. Kč. Návrhy mohli soutěžící zasílat do konce července 2021, výsledky soutěže zatím nejsou známy. Areál Mayerovy továrny tvoří pozemky o výměře zhruba 5,5 tisíce m2 a několik objektů. 


Ocenění Kamarádka knihovna - hlavní soutěžní kritéria

 • Spokojenost dětí s knihovnou (uživatelů i ostatních). Hodnotí se dle vysvědčení (množství vysvědčení, udělené známky, další sdělení dětí.)
 • Týdenní provozní doba oddělení pro děti (= počet hodin týdně, kdy mají děti do oddělení oficiálně přístup)
 • Procento registrovaných dětských čtenářů (do 15 let) z počtu dětí v obci (= obsluhované dětské populace) v r. 2020. V krajských městech, bude-li soutěžit obvodní knihovna, pak v příslušném obvodu
 • Počet výpůjček na 1 registrovaného dětského uživatele (= celkový počet výpůjček realizovaný dětmi/počet registrovaných čtenářů do 15 let – údaje za rok 2020)
 • Počet kolektivních akcí pro děti, delších než 30 minut (kulturní, vzdělávací akce) za rok 2020
 • Přírůstek knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2020 (=počet knihovních jednotek doplněných do knihovního fondu oddělení pro děti za rok 2020)
 • Členství a aktivita v Klubu dětských knihoven SKIP (KDK)
 • Kvalita webových stránek knihovny pro děti
Za dítě je považována osoba ve věku do 15 let.

Doplňková soutěžní kritéria

 • Týkají se pouze nejlepších knihoven; budou posuzována "na místě" v navštívených knihovnách.
 • Počet spolupracujících institucionálních partnerů oddělení s kontaktem alespoň 1x za rok 2020 (s výjimkou zřizovatele)
 • Rozsah a úroveň elektronických služeb dětem v r. 2020
 • Prostředí knihovny
 • Rodinné aktivity (počet, typy a úroveň aktivit knihovny společných pro celou rodinu nebo pro více generací v r. 2020)
 • Celkový dojem komise z knihovny/oddělení pro děti a jeho činnosti
Kateřina Sekyrková

 
Vaše komentáře

Přečteno 425x
 
Hodnocení článku:
25.11.2021 - Starosta města Trutnov Ivan Adamec odstupuje z pozice starosty. Bude se naplno věnovat funkci poslance a nově i roli předsedy hospodářského výboru PSP ČR.
02.11.2021 - Týden duchů ve Dvoře Králové, který se konal na konci října, navštívilo přes 24 tisíc lidí. V tomto týdnu dosáhla letošní návštěvnost dvorské zoo hranice půl milionu návštěvníků.

Volná pracovní místa
Sociální pracovník (Domov důchodců)Kalendář akcí
30.11.2021 19:00 - 30.11.2021 21:00
Budiž voda!
1.12.2021 19:00 - 1.12.2021 21:00
BE MY BABY - BUĎ MOJE BEJBY
1.12.2021 16:30 - 1.12.2021 18:30
O čertovi a jiné vánoční pohádky
1.12.2021 19:00 - 1.12.2021 21:00
Hlas lásky