Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Technické služby

Město nabízí občanům pomoc se sečením zeleně na jejich pozemcích

Redakce, redakce / 25.10.2015, Dvůr Králové nad Labem
Vedení města chce vyjít vstříc občanům Dvora Králové nad Labem, kteří se z jakýchkoliv důvodů nejsou schopni postarat se o sečení svého pozemku.

I z tohoto důvodu se starosta Ing. Jan Jarolím sešel s ředitelem Technických služeb města Dvora Králové nad Labem (TSm) Ing. Janem Horsákem, aby našli řešení dostupné pro všechny občany. „Po dohodě se starostou města nabízejí technické služby občanům města posečení jejich pozemku, a to za cenu 1,25 koruny za metr čtverečný pozemku. Při běžné seči pozemku zhruba o velikosti 50 metrů čtverečných tak cena činí necelých 63 korun. V případě zájmu mohou občané s žádostí kontaktovat technické služby,“ uvedl ředitel TSm.

TSm mají ve smlouvě uzavřené s městem Dvůr Králové nad Labem zadání na sečení zeleně v přesně vymezených lokalitách a v přesně určených frekvencích. „Občané často poukazují na části města, které jsou neposečené. Tyto pozemky však městu nepatří a jsou buď soukromých, nebo jiných právnických osob. A obecně na tyto pozemky bez další právní úpravy pracovníci technických služeb vstoupit nemohou, aby je posekali,“ vysvětlil situaci Ing. Jan Horsák a pokračoval: „Nicméně zanedbáním péče o pozemek se jeho majitel může dopustit porušení hned několika právních předpisů, z nichž vyplývají nemalé finanční sankce za porušení povinnosti řádně se starat o svůj majetek. Jedná se o zákon o přestupcích, zákon o obcích a zákon o rostlinolékařské péči. Zanedbáním péče o porosty na pozemcích se tak lidé vystavují možným sankcím ze strany města, respektive pracovníků životního prostředí, kteří to mají na starosti.“

Pokud by občané neměli o nabídku technických služeb zájem, a přesto by ve Dvoře Králové nad Labem i nadále zůstávaly neposečené pozemky, které nejsou ve vlastnictví města, může město vydat obecně závaznou vyhlášku o způsobu a možnostech sečení pozemků ve městě, která bude tyto náležitosti upravovat. Mgr. Ing. Miroslava Kameníková, tisková mluvčí

Související články
Jarní svoz zahradního odpadu ve Dvoře Králové ve dnech 14. - 20. dubna 2016
Dvůr Králové nad Labem má v centru dvoje veřejné záchody. Na pěší zóně budou sloužit non-stop.
Obecní klaun v době covidové
Vaše komentáře

Přečteno 210x
 
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí