Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Technické služby

Rozhovor s nově vybraným ředitelem Technických služeb města Dvůr Králové nad Labem

Redakce / 13.11.2021, Dvůr Králové nad Labem
Na začátku listopadu Rada města Dvůr Králové nad Labem ve výběrovém řízení vybrala nového ředitele technických služeb města. Stávající ředitel pan Jan Horsák odchází do důchodu a 1. ledna 2022 na jeho místo nastupuje zastupitel a radní města Vítěslav Šturma, který se o problematiku fungování TSM zajímá už delší dobu. Přečtěte si rozhovor.

Doposud pracujete jako zdravotnický záchranář. Přestup na místo ředitele TSM nezní zrovna jako logický postup v kariéře. Co vás vedlo k tomu, že jste se o místo ucházel?


O fungování a problematiku TS se zajímám dlouhodobě. Není žádným tajemstvím, že jsem se účastnil již předchozích výběrových řízení v roce 2015. Po úspěchu v komunálních volbách v roce 2018 jsem se navíc stal přímým účastníkem v rozhodování některých otázek, týkajících se jejich činnosti. Poměrně často jsem jednal s ředitelem organizace i některými vedoucími pracovníky a snažil se být nápomocen v identifikaci a řešení problémů, které z jejich činnosti vyplývaly. Nemyslím si proto, že by mé rozhodnutí zúčastnit se proběhlého výběrového řízení, bylo překvapivé. Alespoň ne pro lidi, kteří mne znají.

Jaké máte pro výkon tohoto povolání předpoklady, tedy vzdělání a pracovní zkušenosti?


Ve zdravotnické záchranné službě pracuji od roku 2004. V průběhu této doby jsem si doplnil vzdělání a získal titul Diplomovaný specialista – zdravotnický záchranář. Po jeho získání jsem vykonával práci na pozici řidič – záchranář a zdravotnický záchranář. 
Inženýrský titul jsem však získal již před rokem 2004, a to na České zemědělské univerzitě v Praze. Konkrétně na Lesnické fakultě v oboru Aplikovaná ekologie. V průběhu studia jsem složil zkoušky z mnoha odborných předmětů, jako například odpadové hospodářství, čištění odpadních vod, malé vodní toky a nádrže, hydromeliorace, základy pěstování lesa, těžba dřeva, geodézie, základy obecného práva, základy jednoduchého i podvojného účetnictví a mnoho dalších.
Po ukončení vysoké školy jsem pracoval jako OSVČ v oboru nákladní a osobní doprava, dokončovací stavební práce, mimoškolní vzdělávání. Pracoval jsem jako vedoucí dílny ve firmě, která se zabývala kompletní opravou oken v panelových domech. Nějakou dobu jsem byl i zaměstnancem společnosti JUTA, a. s., na pozici dispečera dopravy.
Poté, co jsem získal představu o fungování zdravotnictví, jsme s kolegou založili společnost, která získala oprávnění pro poskytování zdravotních služeb v oblasti dopravní zdravotní služby.
Poslední titul, který jsem získal, byl titul MBA v oblasti managementu.

V TSM nyní pracuje cca 70 lidí. Jaké máte zkušenosti s vedením tak velkého pracovního kolektivu?


Nějaké zkušenosti s vedením kolektivu mám. Bylo to nakonec i podmínkou účasti ve výběrovém řízení. Dokázal jsem řídit kolektiv truhlářů, lakýrníků, montérů. Ti všichni pracovali pod mým přímým vedením, já je úkoloval i kontroloval. Řídil jsem kolektivy řidičů, zdravotníků i lékařů. Pracoval jsem v dělnických i manažerských pozicích.
V případě TS si myslím, že je jedno, zda mají 50, 70 nebo i více zaměstnanců. Nemyslím si, že by ředitel osobně řídil všechny zaměstnance. Od toho přeci existuje, nějaká organizační struktura, která naprosto jasně specifikuje, kdo má jaké povinnosti a práva a kdo je komu podřízený či nadřízený.


Z předchozích vyjádření je známo, že si chcete ponechat na částečný úvazek i práci záchranáře. Jak velký úvazek si na záchrance chcete nechat?


Na záchranné službě si ponechám poloviční úvazek, a to z několika důvodů. Loajalita vůči ZZS, která do mne investovala dost času a finančních prostředků na vzdělávání, takže bych jí to rád vrátil. Práce záchranáře mne navíc baví a oblast přednemocniční péče se rychle vyvíjí. Když bych na čas opustil tento obor, špatně by se mi vracelo, pokud bych se třeba na pozici ředitele neosvědčil. Dalším důvodem jsou finance. Pokud bych si neponechal částečný úvazek, znamenalo by to pro mne propad v příjmech.

Jste zároveň jedním ze 7 radních tohoto města. Věříte, že jde všechny tyto vaše role ve městě skloubit tak, aby byly odváděny na 100 %?


Ano věřím. Vždy se snažím dělat všechno na 100 %. Pokud bych nevěřil, že to zvládnu, nehlásil bych se na tuto pozici. Navíc některé aktivity, kterým jsem se věnoval v minulých letech, ukončím, nebo jsem je již ukončil.

Sám jste loni navrhl, že vypracujete analýzu fungování technických služeb. Tu jste nakonec radě města skutečně předložil. Je možné si tuto analýzu někde přečíst? 


To není úplně přesné. Nejednalo se o analýzu fungování TS. Jednalo se o analýzu možné transformace TS z příspěvkové organizace na spol. s r. o. nebo jinou právní formu. Tato analýza byla určena pro potřeby rady, které jsem ji odevzdal, takže předpokládám, že by stačilo o ni požádat v kanceláři starosty. 

Jaké největší nedostatky spatřujete aktuálně v organizaci a provozu TSm?


Nechci se pouštět do kritiky dřív, než se budu moct detailně seznámit s celou organizací. Je možné, že některé mé názory mohou být ovlivněny neznalostí či nedostatkem informací. V každém případě je potřeba zlepšit komunikaci TS směrem k jednotlivým odborům městského úřadu i k veřejnosti. Právě to by měl být můj úkol.
 

Co považujete za svoje 3 hlavní úkoly po nástupu do funkce ředitele?


Seznámit se se všemi zaměstnanci TS, podrobně prostudovat organizační strukturu a vytvořit si ucelenou představu o personální situaci. Začít pracovat na zlepšení komunikace tak, jak jsem to popsal v předchozí odpovědi. Zlepšit povědomí občanů města o činnosti TS, protože zaměstnanci TS vykonávají spoustu práce a hrne se na ně mnoho stížností a málo chvály. To nebude jednoduché, ale věřím, že se mi podaří zvýšit kredit celých TS. 

Současný ředitel nedokázal vyřešit úpravu režimu otevírací doby letního stadionu, o kterém se mluví již léta. Máte vy připravené řešení, které by umožnilo veřejnosti využívat nový workout, atletickou dráhu, doskočiště i travnatou stráň i o víkendech a za vhodných klimatických podmínek i v zimním období?


Toto téma je aktuálně v řešení. Uvidíme, kam se posuneme, ale určitě se budu snažit vždy hledat cestu, jak to jde, a ne důvody, proč to nejde. To budu očekávat i od svých podřízených. Ale po zkušenostech z rady města musím konstatovat, že člověk, který hledí na problém zvenčí, vidí občas řešení, která se nedají ve veřejné správě použít. Třeba z legislativních důvodů, nebo s ohledem na bezpečnost. Ono je opravdu něco jiného, co si můžu dovolit doma, nebo jako podnikající živnostník, a co jako ředitel společnosti, za kterou mám právní odpovědnost. Například problematiku BOZP asi mnoho lidí doma neřeší.

TSM jsou správci zimního stadionu, kde nyní poněkud usnuly plány na jeho rekonstrukci z důvodu neshody vedení města a uživatelů zimního stadionu na nově zvolené mrazicí technologii. Jaké řešení považujete pro naše město za optimální. Jaký byste zvolil nyní postup při plánování rekonstrukce zimního stadionu.


Rada města rozhodla v říjnu o zpracování dokumentu „Analýza potencionální poptávky po sportovištích ve městě Dvůr Králové nad Labem a rámcové studie proveditelnosti vč. analýzy dopadů pro vybraná sportoviště.“ Požadoval jsem, aby jedním z vybraných sportovišť byl právě zimní stadion. Počkal bych tedy na výsledky této analýzy.

Nastoupíte do své funkce na začátku nového roku. Budete tak již řešit aktuálně i provoz koupaliště. Chystáte nějaké změny v provozu a údržbě tohoto unikátního areálu?


Opravdu bych nerad nyní spekuloval o jakýchkoliv změnách, a to nejen v provozu koupaliště. Napřed se budu muset podrobně seznámit se stávajícím stavem a až poté řešit změny. Proto bych na závěr rád poprosil čtenáře a občany města o trpělivost. Nastupuji do funkce až od 1. 1. 2022 a budu potřebovat nějaký čas se zorientovat a přebrat vedení společnosti od současného ředitele, kterého si velmi vážím a děkuji mu za vše, co pro TS udělal.

Děkuji za rozhovor
Jan Holan

Související články
Dvůr Králové bude mít od 1. ledna 2022 nového ředitele technických služeb. Je jím zdravotnický záchranář
Vaše komentáře

Přečteno 1301x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa

Všeobecná sestra (Domov důchodců)

Terénní pečovatel (Diakonice ČCE DKnL)

Aplikační technik (JUTA, a.s.)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
29.02.2024 13:00 - 29.02.2024 15:30
Workshop - praktická ukázka malování na sklo
29.02.2024 15:45 - 29.02.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi