Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > základní školy

Jak (se) všichni v současné době učíme

Redakce / 24.04.2020, Dvůr Králové nad Labem, zsstrz.kralovedvorsko.cz
Současné okolnosti nás donutily na čas změnit nejen svůj zaběhlý rytmus, ale i způsob výuky. Školy se zavřely, učit je však třeba dál. Naši pedagogové se snaží udržet žáky i nadále v bdělosti a vyučují tzv. "na dálku". Kromě tradičních forem distančního vzdělávání jako je zasílání učebního plánu přes Bakaláře nebo emailem, oprášili i komunikaci přes skype, WhatsApp a nyní chystají i spojení prostřednictvím Microsoft Teams.
 

FOTOGALERIE - ZPRÁVY ZE ZŠ STRŽ

Forma výuky a udržení kontaktu s žáky

Formou videorozhovorů s žáky hlavně rozebírají nejasnosti v učivu. Rodičům a dětem také učitelé doporučují vhodné odkazy na youtube na výuková videa, online vzdělávací programy (Včelka, Školákov, Otevřená věda...) nebo e-knihy. Pomocnou ruku podala školám i Česká televize realizací pořadu UčíTelka. 
Každý pedagog musel zvolit formu zprostředkování učiva, která se hodí k danému předmětu, dovednostem a věku žáků a samozřejmě možnostem rodiny. Snažíme se ,,dávkovat" práci, aby ji zvládli ve všech domácnostech. Nechceme, aby rodiče kromě současných problémů a svého zaměstnání řešili ještě kupu učení. Myslíme i na žáky s poruchami učení a cizince. S nimi jsou ve spojení jejich speciální pedagogové a prostřednictvím videochatu řeší s rodiči aktuální potíže v učení, pomůcky a postupy. Těmto dětem pravidelný osobní kontakt chybí nejvíce. Na speciálního pedagoga školy má možnost se obrátit každý, kdo začne řešit dlouhodobější problémy. 

Snažíme se, aby spolupráce nebyla jen o škole. Učitelé tvoří dobrovolné úkoly, kvízy, hádanky, které jsou spojené se školou i s životem doma a v přírodě. Právě v této situaci se totiž děti "učí" i něco jiného než ve školní lavici: třeba natrhat mamince jarní kytičky, položit s tatínkem dlažbu, uklidit si konečně pořádně pokoj... .

Budeme se snažit i v dalších dnech reagovat na zpětné zprávy, radit, vysvětlovat, motivovat, povzbuzovat a chválit, prostě neztratit kontakt. Protože ten je momentálně nejdůležitější. A na závěr jedna pozitivní zpráva, která ze vzájemné komunikace vyplynula - děti se zpátky do školy těší!

Akce, soutěže, projekty, plány ...

Mnoho aktivit spojených se školních životem bylo bohužel z pochopitelných důvodů zrušeno nebo odloženo. Přesto jsme stihli zrealizovat alespoň něco.
První je Erasmus, program EU. Požádali jsme o nový grant na časové období 2020 - 2022. Budeme spolupracovat se školami z Portugalska, Polska, Litvy, Rumunska a Slovenska. Dohromady nás spojil zájem o využití metody STEM - což znamená Science, Technology, Engineering a Math. Jedná se o předměty, které nebývají u dětí až tak populární. Cílem je probudit o tyto předměty zájem prostřednictvím spojení poznaného učiva ve škole a hledání využití těchto poznatků mimo školu. Každá škola bude připravovat pracovní listy z oblasti biologie, zeměpisu, fyziky, chemie, informatiky, a to vše propojí matematikou. Žáci si navíc rozšíří své znalosti i v jazykové oblasti a poznají kulturní zvyklosti jednotlivých zemí. Nebudou plnit pouze své výukové povinnosti, ale budou mít možnost také poznat běžný život tamní rodiny. Učitele pak čeká jeden cíl: najít cestu, jak přenést získané poznatky do školního procesu a běžného života žáků. A možná ovlivnit i rozhodnutí o dalším vzdělávání v budoucnosti.

A co jsme ještě stihli? 

Zapojit se do literární soutěže, kterou pořádala ČAZV (pod záštitou Ministerstva zemědělství a hlavního města Prahy). Cílem bylo podpořit tvůrčí psaní a zamyslet se nad vodními krásami české krajiny. Svou kolektivní prací o českých rybnících a řekách si vybojovaly dívky z 5.B (Marie Bukovská, Aneta Erbenová a Eliška Závodná) účast na slavnostním vyhodnocení v Praze. S ohledem na současná nařízení musela děvčata účast oželet, velkou odměnou jim však bude po návratu do školy zaslaný diplom a vytištěné speciální číslo časopisu České zemědělství pohledem žáků, v němž je i práce děvčat. Jejich text byl vybrán do dvacítky oceněných z celkového počtu 140 zaslaných příspěvků. Dívkám moc blahopřejeme.

A na závěr neméně radostná zpráva. Přestože letošní zápisy žáků do 1. tříd neprobíhají tradičním způsobem, i v "nouzovém režimu" se budoucí prvňáčci a jejich rodiče hlásí. Děkujeme.

Učitelé ZŠ Strž

Další články ZŠ Strž

 

Související články
V pondělí 25. května budeme venku bez roušek, otevírají se i vnitřní prostory restaurací, škol a pavilony v zoo

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 456x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět