Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > základní školy > ZŠ Schulzovy sady

Úspěšné jarmarky na ZŠ Schulzovy sady

Peníze z jarmarku užž putují, kam mají

Redakce / 20.12.2018, Královédvorsko, zsschulzovysady.kralovedvorsko.cz
V úterý 12. a ve středu 13. prosince se konal v prostorách České spořitelny v rámci projektu Abeceda peněz vánoční jarmark tříd 5. A a 5. C ZŠ Schulzovy sady. Obě třídy se celý podzim poctivě připravovaly, aby prodaly co nejvíce výrobků a získané peníze mohly věnovat na charitativní účely.

FOTOGALERIE - ÚSPĚŠNÉ JARMARKY

Z pohledu třídních učitelek měl celý projekt velký smysl, žžáci se naučili hospodařit s půjčenými penězi, postupem času začali přemýššlet, zda si mohou ješště koupit nějaký materiál na výrobu výrobků nebo raději ššetřit. Zrealizovali svůj podnikatelský záměr a originální nápady se jen hrnuly. A samotný Jarmark? To užž byla báječná zkuššenost. Děti prodávaly, zpívaly, bavily kolemjdoucí lidi a celý den si velmi užžily.

Poděkování patří zástupkyním šškoly, které daly tomuto projektu zelenou, a děti tak mohly zažžít nevššední zážžitek. Největšší poděkování ale patří vššem rodičům naššich dětí, kteří neváhali celý projekt podpořit. Napekli nám nádherné cukroví a dobroty a pomohli při přípravě celého Jarmarku.
A to nejdůležžitějšší – celý výtěžžek z obou akcí činí téměř 46 000 Kč, které poputují do Dětského domova ve Dvoře Králové nad Labem, do Domova sv. Josefa v ŽŽirči, na Onkologické oddělení FN Hradec Králové a také páťťákům obou tříd na nějaký prima výlet.

Tento týden nás navšštívily zástupkyně České spořitelny a předaly dětem certifikáty za zvládnutí celého marketingu adventního trhu. Slavnostního dopoledne se v 5. A zúčastnil i pan Michal Karadžos, který převzal od dětí vybrané peníze a přislíbil předání do nemocnice na pomoc onkologicky nemocným dětem. Jsme rádi, žže našše třídy mohly pomoci dobré věci.

Mgr. Markéta Johnová, Mgr. Eva Malichová
ZŠ Schulzovy sady


Další články ZŠ Schulzovy sady

 
Vaše komentáře

Přečteno 1013x