Vyhledej
Královédvorsko > Architektura

Jak lze předcházet složitým jednáním podobným tomu o Berlínku

Redakce / 28.11.2022
Městský architekt Petr Kocourek doplňuje text o veřejném jednání k výstavbě na Berlínku a vysvětluje, jak podobným náročným jednáním předcházet. Už je to vymyšleno dávno, jen se toho držet.

FOTOGALERIE - Další veřejné jednání o výstavbě na Berlínku - určitě ne poslední

Text navazuje zejména na zavádějící prohlášení v tomto článku, že máme špatný ÚZEMNÍ PLÁN. Je to jinak. 

Komentář městského architekta Petra Kocourka

Územně plánovací dokumentace je definována jako vícestupňová, obdobně je tomu i u projektové dokumentace staveb. Územní plán slouží k definování plošného uspořádání území tzn. funkčního využití. Může obsahovat regulační prvky jako je druh, typ městské struktury zástavby, zastavěná plocha (ZP), hrubá podlažní plocha (HPP) a podlažnost (P) jako informativní údaj. Územní plán (ÚP) nemůže nahrazovat podrobnější územně plánovací dokumentaci ve formě regulačního plánu (RP).

Stávající platný územní plán Dvora Králové by si jistě zasloužil aktualizaci, ale určitě neodstraní problémy uvedené v článku. Stanovení objemu, tvaru a zohlednění hodnot a limitů území může pouze navazující stupeň, fáze při plánování území. Jak lze vidět na tomto konkrétním případu, není dobré opomíjet a přeskakovat jednotlivé fáze přípravy území a stavby. 

V tomto případě je to plnohodnotná, projednaná a zaregistrovaná urbanisticko-architektonická studie (US/AS), která může být dopracována i do výsledné formy regulace území a budoucí zástavby území v dokumentaci regulačního plánu (RP). Některé druhy staveb svým charakterem, nebo rozsahem nelze realizovat pouze na základě souladu s platným územním plánem, nebo to není úplně vhodný a ideální postup. 

Nyní se u Berlínku diskutuje nad zpracovaným konkrétním řešením, dokumentací stavby, pro její umístění a povolení. Jak se tedy ukazuje, tak není ideální "předbíhat". V konečném důsledku tento "zkrácený" postup stojí čas a tím i nemalé peněžní náklady stavebníka, investora. 

V tuto chvíli je stavebník opět někde na počátku u tvorby názoru a volby na formu zástavby a možné varianty s +/- dopady na okolí si vytváří sám a na své náklady! Mimo jiné dopady nelze nikdy dokonale eliminovat na "nulu". Vyvstává tak otázka, jaký je ideální postup a kde je cesta k řešení této situace? 

Univerzální odpověď neexistuje. Můžeme však vycházet z obdobných případů, kde lze čerpat zkušenosti a následně je přizpůsobovat a současně dále prohlubovat a zdokonalovat .... viz. příklad urbanistická soutěž města Tábor https://www.cka.cz/souteze/databaze/obytna-ctvrt-dvorce-tabor, kde město jako vyhlašovatel zadalo podmínky a parametry očekávané zástavby a následně získalo několik souměřitelných názorů a návrhů na řešení území a jeho zástavby, variant zástavby území a staveb v území. A investora území hledat s již přesně stanovenými podmínkami.

Jedinou a nejméně "bolestnou" cestou je právě jen cesta formou soutěže o návrh s výslednými variantními a porovnatelnými návrhy řešení. A když konečný výsledek bude vypadat například takto https://www.archiweb.cz/b/bytovky-lukasareal, pak lze předpokládat že spokojeni budou jak "starousedlíci" tzn. sousedé stavby, tak i nový nájemníci a v konečném důsledku i samotný stavebník a investor, který si ušetří mnoho energie při propagaci a prodeji bytů, nebytových jednotek, ploch a celého záměru.

MgA. Petr Kocourek, městský architekt

Související články
Město na urbanistické lavičce - reakce Jiřího Jaroše na plány na novou čtvrť v našem městě
Vaše komentáře

Přečteno 496x
 
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.
04.04.2024 - Výluka traťové koleje je hlášena v úseku Jaroměř - Starkoč - Červený Kostelec ve dnech 12. dubna - 11. května 2024.
01.03.2024 - Kvůli zbořenému mostku je uzavřená silnice 3008 mezi obcemi Úhlejov a Třebihošt. Uzavírka bude z důvodu opravy trvat minimálně do 15. dubna 2024.

Volná pracovní místa

Kuchař/ka (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)

Fyzioeterapeut/ka (Domov důchodců)

Asistent pedagoga (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí