Vyhledej
Královédvorsko > Doprava > aktuálně

Stavba D11 v úseku Hradec Králové - Smiřice v ohrožení. Nebyla dosud zahájena

Vypsání nového tendru může stavbu posunout opět o několik let

Redakce / 30.01.2019, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Sdružení stavebních firem, které je dodavatelem zakázky na výstavbu nového úseku dálnice D11 mezi Hradcem Králové a Smiřicemi, dnes oznámilo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) podmínečné odstoupení od smlouvy. Důvodem je, dle jejich slov, nemožnost faktického zahájení stavby a také nárůst nákladů na stavbu. Nyní mají obě smluvní strany 2 týdny na vyřešení situace. Jinak bude ŘSD vypisovat nový tendr a stavba se opět zdrží. Rukojmími jsou tak zejména řidiči, kteří hotovou stavbu nejen používají, ale také svými daněmi platí.

Dle tiskové zprávy tohoto sdružení se společnosti EUROVIA CS, Metrostav a Swietelsky dostaly do patové situace při jednáních s ŘSD ohledně zahájení výstavby pokračování dálnice D11, konkrétně úseku z Hradce Králové do Smiřic. Kvůli nepřipravenosti staveniště jej nebylo, dle jejich názoru, dodnes možné převzít a stavební práce nemohly začít. Termín dokončení stavby je přitom závazně stanoven ve smlouvě. Zároveň žádali ŘSD o úpravu ceny. Ceny vstupů ve stavebnictví za uvedenou dobu, dle jejich kalkulace, vzrostly v průměru o 14,5 %, což vedlo k obecnému růstu cen stavebních prací na úrovni přibližně 6 %. 

D11 1106 Hradec Králové-Smiřice
  • Délka: 15,20 km
  • Stav: V realizaci
  • Komunikace: D11
  • Kód stavby: H2
  • Zahájení: 2018
  • Zprovoznění: 2022

Dvě překážky k zahájení stavby: cena a převzetí staveniště

Jak trvdí zhotovitelé stavby, nemohou práce na výstavbě dálnice zahájit, neboť staveniště není ve stavu, ke kterému se ŘSD zavázalo ve smlouvě. „Po dokončeném archeologickém průzkumu je prostor budoucí stavby ve stavu, který není v souladu s uzavřenou smlouvou, na což jsme ŘSD opakovaně upozornili. Ředitelství silnic a dálnic se přitom nijak nemá k tomu, aby plochy určené pro výstavbu do potřebného stavu uvedlo,” vysvětluje Ing. Martin Borovka, předseda představenstva a generální ředitel EUROVIA CS„Pokud by nás ŘSD požádalo, mohli bychom pozemky do patřičného stavu upravit. ŘSD by si to u nás podle platných pravidel ale muselo objednat – a to neudělalo. ŘSD bohužel nekoná, čas běží a tím se zkracuje doba, která byla vyhrazena pro vlastní stavební práce,” dodává Borovka.

Podle smluvních podmínek má ŘSD dvanáct měsíců od podání nabídky (tj. od září 2017) na to, aby zhotovitelům sdělilo termín zahájení prací. Zhotovitelům navíc běží od podpisu smlouvy (tj. srpen 2018) lhůta pro výstavbu. V případě, že ŘSD urychleně situaci nevyřeší, sdružení zhotovitelů od smlouvy definitivně odstoupí. Zatím odeslali oznámení o odstoupení, jejímž doručením začala běžet dvoutýdenní lhůta, během níž lze podle smluvních podmínek vzít výpověď zpět. Pokud se situaci podaří v této lhůtě odblokovat, jsou členové sdružení připraveni tak učinit a zahájit výstavbu. V opačném případě nabude výpověď definitivně účinnosti a ŘSD bude muset pro stavbu hledat dodavatele v novém zadávacím řízení. To by mohlo dokončení stavby mohlo opět odsunout. 

ŘSD naopak tvrdí, že Sdružení firem pod vedením společnosti Eurovia požaduje po ŘSD za stavbu D11 v úseku Hradec Králové – Smiřice více peněz než vysoutěžilo. Za původní cenu 2,6 miliardy korun za 15 kilometrů dálnice odmítají stavební firmy dálnici postavit. Stavba byla oficiálně zahájena loni v říjnu, firmy odmítly formálně staveniště převzít, aby dostaly ŘSD pod tlak a získaly víc finančních prostředků, než jim umožňuje aktuální smlouva.

Výstavba D11Ve dvoukolovém výběrovém řízení na zhotovitele stavby 15,2 kilometrů dlouhého úseku D11 1106 Hradec Králové – Smiřice bylo doporučeno sdružení firem EUROVIA – Metrostav – Swietelsky za cenu 2 593 810 985 Kč (bez DPH). Stavbu oficiálně zahájili zástupci firem poklepáním základního kamene 2. října 2018. 
D11 je prioritní komunikace, která má nejen značně zrychlit dopravu z Prahy do Polska, ale také výrazně ulevit obyvatelům Hradce Králové od tranzitní dopravy směřující do Polska. Staví se již 40 let. Teprve nedávno se přiblížila D11 až k samotnému Hradci Králové.

Společnost Eurovia svou nabídku na stavbu D11 kalkulovala stejně jako ostatní uchazeči v soutěži a podpisem smlouvy i symbolickým poklepáním 2. října 2018 se za vysoutěženou cenu postavila. Nyní bez ohledu na výsledek výběrového řízení chce více peněz. Nejen rostoucí ceny asfaltu ovlivňují úplně všechny stavební firmy. Pokud bychom dali více peněz jedné společnosti, okamžitě začnou podmínečně odstupovat od smluv firmy na dalších stavbách dálnic D1, D6, D35 i na navazujícím úseku D11 do Jaroměře,“ říká generální ředitel ŘSD Jan Kroupa s tím, že zhotovitel dostal veškeré potřebné pokyny, které reagovaly na změny na staveništi, do dnešního dne je však neprovedl.

Vypršení cenové nabídky

Smiřice - JaroměřVýstavba úseku mezi Smiřicemi a Jaroměří byla zahájena 15. května 2018 a zatím probíhá bez problémů. O tomto úseku jsme psali zde.

„Nečinností ŘSD, které mělo oznámit termín zahájení stavby a neučinilo tak, došlo současně k vypršení cenové nabídky na tuto stavbu. Nyní má sdružení dle smlouvy nárok na její opětovné sjednání a to tak, aby zohlednila cenový nárůst vstupních surovin a služeb za dobu, která mezitím uplynula,” vysvětluje Ing. Karel Volf, MBA, obchodní ředitel Metrostav a.s.

Úkolem Ředitelství silnic a dálnic je postavit dálnici včas podle zasmluvněného harmonogramu a ve vysoutěžených cenách. „Nyní vyjednáváme o způsobech řešení, aby mohla stavba pokračovat a abychom v roce 2022 mohli otevřít 22,4 kilometrů nové dálnice D11 z Hradce Králové do Jaroměře,“ dodává Kroupa z ŘSD.

„Ředitelství silnic a dálnic jsme v souladu se smlouvou několikrát vyzvali k projednání úpravy ceny, bohužel zcela bez výsledku,” dodává Karel Volf z Metrostavu. Jak se v jejich tiskové zprávě uvádí, za více než rok a čtvrt od podání nabídky se změnily ceny řady vstupů, na které dodavatelé stavebních prací nemají vliv. 

„Tam, kde se stát dostane do krizové situace, jako tomu bylo například v těchto týdnech na dálnici D1, se mu samozřejmě snažíme maximálně vyjít vstříc a pomáháme ŘSD situaci rychle řešit. V případě D11 jsme ale svědky liknavosti ŘSD, na kterou v konečném důsledku doplácejí soukromé subjekty a občané. Proto jsme se rozhodli přistoupit k podmínečnému odstoupení od smlouvy. Danou stavbu máme zájem stavět, ale nechceme se vydat cestou dlouhých právních sporů, na které by v konečném důsledku doplatili řidiči,“ komentuje to Martin Borovka.

Kateřina Sekyrková
Zdroj: Metrostvav, ŘSD

Související články
Stavba D11 do Jaroměře by mohla začít na přelomu 2017/2018, patří mezi prioritní stavby
Úsek D11 Jaroměř - Smiřice již zná zhotovitele. Čeká se na povolení a archeology
Ministr Ťok chce otevřít další úsek D11 o délce 23 km do 3 let, zamítl rozklad pana Kučery
V úterý 15. května 2018 byla zahájena výstavba dálnice D11 v úseku Smiřice–Jaroměř
Dálnice D11 a D35 u Hradce Králové budou bez poplatku
D11 má opět naději - je dohodnutý dodatek ke smlouvě
Vaše komentáře

Přečteno 1039x
 
17.07.2023 - Od 27. července do konce října bude uzavřená výpadovka z Trutnova na Jičín kvůli opravě mostu ve Volanově. Objízdná trasa povede přes Hostinně, místní budou moci projekt po místní komunikaci.
24.05.2023 - U jičínské nemocnice vznikne nový pavilon psychiatrie spojený se dvěma podzemními patry pro parkování.
22.05.2023 - Informujeme o výluce traťové koleje v úseku Hostinné - Kunčice nad Labem - Vrchlabí ve dnech 29.5. - 15.6.2023.

Volná pracovní místa
Pečovatel/ka (Pečovatelská služba)Kalendář akcí