Vyhledej
Královédvorsko > Historie > místa

Otevření expozice textilního tisku se odkládá

Redakce / 30.09.2019, Dvůr Králové nad Labem
V pátek 13. září od 16:00 do 18:00 hod. byla v prostorách Střední školy informatiky a služeb, v budově bývalé textilní školy na nábřeží Jiřího Wolkera, slavnostně otevřena expozice textilního tisku, na kterou se těší zejména místní pamětníci. Pro širokou veřejnost se měla expozice otevřít 1. října, nyní však dochází k odložení jejího otevření.

Podle slov Petra Vojtěcha, ředitele Střední školy informatiky a služeb (SŠIS), v jejíž prostorech na nábřeží Jiřího Wolkera je expozice naistalována, za oddálení otevření mohou mimořádné události v rámci celkové rekonstrukce SŠIS. Nový termín otevření, k němuž mělo dojít v úterý 1. října, zatím nebyl stanoven. „Budeme se snažit, aby k tomu došlo co nejdříve, předpokládám, že by to mohlo být druhý říjnový týden,“ slíbil Vojtěch. O novém termínu otevření expozice bude veřejnost včas informována. 

Expozice jako odloučené pracoviště stávajícího muzea

Expozici textilního tisku, která dokumentuje vývoj textilnictví a zejména textilního tisku v České republice, bude v prostorách SŠIS provozovat Městské muzeum ve Dvoře Králové nad Labem. Proto bylo také na posledním zastupitelstvu města Dvora Králové (čtvrtek 26. září 2019) schválena nová zřizovací listina Městského muzea ve Dvoře Králové, kdy expozice textiního tisku se stává jeho odloučeným pracovištěm. Vlastníkem nemovitosti je Královéhradecký kraj, který poskytl finanční prostředky SŠIS na realizaci stavebních úprav budovy. Samotnou expozici hradilo město Dvůr Králové nad Labem. V rozpočtu muzea jsou již zapracovány finanční prostředky na mzdu pro 2 nové zaměstnance, vybavení expozice - nehmotný majetek, pojištění expozice. Uhrazena byla městem přeprava exponátů z České Skalice. Uměleckoprůmyslové museum Praha (dále jen UPM) potřebné exponáty zapůjčilo.

Vznik expozice ve Dvoře Králové

Expozice dokumentuje vývoj textilnictví a zejména textilního tisku. Během července a srpna byly do expozice nainstalovány unikátní textilní stroje a další předměty přepravené většinou ze zaniklého Muzea textilu v České Skalici, kam byly převezeny v 60. letech minulého století z tehdy rekonstruované Neumannovy vily ve Dvoře Králové, když pro ně nebylo místo v dnešním sídle městského muzea - v Kohoutově dvoře. K vidění tak budou exponáty ze sbírek, které představují jedinečný soubor dokladů vývoje textilnictví a především textilního tisku v České republice i v zahraničí. Mimo jiné je zde nainstalována téměř 150 let stará stále funkční perotina, tiskařský stroj vážící několik tun. Tento projekt, který zaštítila Alexandra Jiřičková, místostarostka města Dvůr Králové nad Labem, a také Josef Jiránek, bývalý ředitel podniku TIBA, se podařilo dokončit za necelé 3 roky. Vznik expozice podpořil ředitel SŠIS Petr Vojtěch a také Královéhradecký kraj, který je zřizovatelem školy a úpravu prostor pro expozici financoval. Exponáty zapůjčilo Uměleckoprůmyslové museum Praha (UPM) a právě Josef Jiránek. 

80 let stará historie sbírky - krabice na cestách

Sbírky ze současné expozice se začaly formovat díky „Tekstilní a krajinské výstavě“, která se konala v roce 1936 ve Dvoře Králové nad Labem. V letech 1949–1953 byla expozice majetkem města Dvůr Králové nad Labem, následně ji do roku 1962 spravovalo UPM a v letech 1963–2007 královédvorský textilní podnik TIBA. Textilnímu muzeu ve Dvoře Králové nad Labem byla v minulém století vyhrazena část Mayerovy továrny, později část Neumannovy vily v dnešním Safari Parku, kde byly umístěny mimo jiné sbírky městského muzea. Kvůli rekonstrukci vily byly sbírky v 60. letech 20. století v krabicích umístěny v objektech podniku TIBA. Bylo tedy na tehdejším vedení národního podniku TIBA, kam budou dále putovat. Existoval dokonce i architektonický návrh na nový objekt u podnikového ředitelství ve Dvoře Králové nad Labem, uvažovalo se i o umístění sbírekv objektech v Kuksu.

Prostory se podařilo najít až na konci 70. let minulého století, a to v České Skalici, kde TIBA vlastnila část areálu bývalého kláštera Voršilek v Malé Skalici. Část sbírek byla do areálu převezena v druhé polovině roku 1977, zbytek pak v první polovině 80. let. Dne 1. ledna 1980 bylo Textilní muzeum spojeno v jednu instituci s Muzeem Boženy Němcové, které provozovalo město Česká Skalice. V roce 1980 byly zahájeny stavební úpravy a v roce 1986 se začínalo s vytvářením expozice. Požár 28. prosince 1986 tyto činnosti narušil. V září 1987 byla zpřístupněna na několik dní část hotové expozice veřejnosti. Práce však mimo požáru zkomplikovala dřevomorka. Druhou část expozice se podařilo dokončit na jaře 1989.

Dne 20. května 1990 došlo konečně ke slavnostnímu zpřístupnění sbírek. V majetku akciové společnosti TIBA fungovalo muzeum 15 let, poté byla činnost muzea omezena v souvislosti s problémy, kterými si TIBA procházela. V listopadu 2005 byl objekt patřící TIBĚ i jeho vybavení prodány městu Česká Skalice. Muzejníkům v čele s ředitelem Vlastimilem Havlíkem se podařilo 29. listopadu 2006 dosáhnout zapsání sbírky muzea do centrální evidence sbírek, a zabránit tak jejímu rozprodání či uchvácení.

Po konkursu na TIBU v únoru 2007 došlo po řadě jednání k prodeji sbírky konkurzním správcem Ministerstvu kultury, konkrétně do gesce UPM v Praze, a to za symbolickou jednu korunu. Od 1. ledna 2008 se tak již UPM podruhé stalo správcem sbírky a provozovatelem Textilního muzea, které přejmenovalo na Muzeum textilu. UPM převzalo sbírky a expozici s dlouhodobým záměrem na vznik textilního muzea nejlépe v nevyužívaném objektu některé textilní továrny. Expozici a depozitáře včetně specializované knihovny provozovalo v nájmu a ve smlouvě s Muzeem Boženy Němcové v zastoupení města Česká Skalice. Vzhledem k rychlému stárnutí celé expozice a špatnému stavu exponátů, iniciovalo muzeum možnost žádosti o grantovou podporu na nový projekt, ale nebylo dosaženo dohody. K uzavření muzea došlo 31. 3. 2017, kdy náklady na jeho provoz již byly neúnosné: za provoz pobočky v České Skalici platilo Uměleckoprůmyslové muzeum ročně zhruba dva miliony korun, zisky ze vstupného byly v řádech desetitisíců - v roce 2017 necelých sedmdesát tisíc korun. Do Dvora Králové n. L. byla převezena z České Skalice v květnu 2019 jen část sbírky, většina byla převezena do zcela nového depozitáře UPM v Praze ve Stodůlkách.

Muzeum textilu v České Skalici


Kateřina Sekyrková

Zdroj: mudk.cz, Městské muzeum ve Dvoře Králové n. L., UPM


 
Vaše komentáře

Přečteno 1290x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)

Pečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
12.06.2024 18:00 - 12.06.2024 19:30
Velká taneční show ANGELES Dance Group
12.06.2024 15:45 - 12.06.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku