Vyhledej
Královédvorsko > Historie > osobnosti

V pátek 2. února si připomínáme úmrtí JUDr. Františka Pařeza - významné osobnosti Dvora Králové nad Labem. Zahynul v Osvětimi

Redakce, Pavlína Špatenková / 2.02.2018, Dvůr Králové nad Labem, sokol.kralovedvorsko.cz
JUDr. František Pařez působil ve Dvoře Králové nad Labem jako advokát. Byl horlivým veřejným pracovníkem. Všechen volný čas věnoval Tělocvičné jednotě Sokol a Pěvecké jednotě Záboj. Byl zvolen starostou obou spolků a rovněž 1. náměstkem župy Podkrkonošské – Jiráskovy. Pracoval také jako předseda místního odboru Národní jednoty Severočeské.
Po březnové okupaci v roce 1939 se sokolové zapojili do odboje proti nacistům. Z podnětu Dr. F. Pařeza byla na podzim 1940 zahájena tzv. sociální akce, jejímž cílem bylo pořádat finanční sbírky a podporovat rodiny zatčených. Nacisté sledovali činnost sokolů i po násilném rozpuštění České obce sokolské. Nejtěžší ránu zasadilo gestapo Sokolu v noci ze 7. na 8. října 1941, kdy bylo zatčeno 136 předních činovníků ČOS, žup a jednot.

Mezi zatčenými byl i Dr. Pařez. Prošel věznicemi v Hradci Králové, Praze a v Terezíně. 15. ledna 1942 byl převezen se skupinou sokolů do Osvětimi. Přes 20 – 30ti stupňové mrazy dostal pouze lehké oblečení, které mu bylo malé a místo bot pantoflové dřeváky. Musel vykonávat ty nejtěžší práce, denně 10 hodin na práci v mrazech 25 – 30 stupňů. Následky na sebe nedaly dlouho čekat. Po válce vydal svědectví spoluvězeň Dr. Pařeza, náčelník ČOS Dr. M. Kavalír: „ Setkali jsme se na bloku číslo 19, on sotva již na nohou stojící, aby na dřevěném lůžku se sousedem, jehož neznal, dožil poslední chvíli života. Konečně i u něho dosáhli toho, co chtěl. Smrt byla jistá, tak konečně mohl být předán do ošetřování. Po katarech průdušek, při nesmírném vyčerpání mrazem a prací, dostavily se průjmy, ochablost srdeční a tak byl život zpečetěn. Ležel ve světnici na odpočívárně vzpomínaje v pré řadě své rodiny, své dcery, jež byla jeho nadějí. Toužil po prostředí sokolském, živém bratrství a spolupráci pro blaho vlasti.“ Těžké omrzliny a prudký zápal plic ho vysvobodily z velkých útrap a tělesného týrání. 2. února 1942 skonal ve věku 57 let daleko od své vlasti. Dne 2. února příštího roku si připomeneme 76 let od mučednické smrti JUDr. Františka Pařeza.

JUDr. František Pařez dobrý člověk, pravý demokrat, plný nadšení pro vše krásné, vždy ochotný pomoci nejen radou ale i skutkem.

Čest jeho památce!

Výbor Sokola

Další články TJ Sokol Dvůr Králové

Související články
Žofie Bavorská a Filip Pýcha
Významní rodáci a osobnosti
Antonín Schulz - zakladatel městského archivu a muzea ve Dvoře Králové nad Labem
Autor světoznámých nástěnných maleb v Schönbrunnu byl ze Dvora Králové - aneb J. B. W. Bergl známý a zapomenutý
Otto Gutfreund - letos uplyne 90 roků od tragického úmrtí jednoho z nejslavnějších rodáků
Vaše komentáře

Přečteno 708x