Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Místostarosta Dvora Králové Jan Helbich splnil domácí úkol

Redakce / 16.08.2023
Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem na svém červnovém zasedání uložilo v souvislosti s projednáváním bodu "Informativní zpráva o postupu přípravy akce ´Revitalizace areálu bývalé Mayerovy továrny ve Dvoře Králové nad Labem´" místostarostovi Janu Helbichovi, aby do 15. srpna 2023 předložil zastupitelům města seznam plánovaných investičních záměrů a plánovaných rekonstrukcí majetku města v období let 2024 až 2028, a to včetně předpokládané finanční náročnosti jednotlivých akcí. Průvodní dopis se seznamem akcí, který místostarosta Jan Helbich v úterý 15. srpna zaslal zastupitelům, zde zveřejňujeme:
Vážení zastupitelé města Dvora Králové nad Labem,

4. Zastupitelstvo města Dvůr Králové nad Labem (Z/112/2023) mi uložilo, abych předložil zastupitelům města seznam plánovaných investičních záměrů a plánovaných rekonstrukcí majetku města v období let 2024 až 2028, a to včetně předpokládané finanční náročnosti jednotlivých akcí.
Tímto Vám předkládám rámcový seznam, který vychází jednak z projektů, na kterých aktuálně pracujeme, jednak z akcí, které dlouhodobě do budoucna připravujeme. Seznam obsahuje název akce, odhadovanou cenu v tisících Kč včetně DPH, a to tam, kde je možné tuto cenu odhadnout, dále je u každé z akcí uvedeno, v jaké fázi přípravy se nachází, a zároveň jsou do tabulky zahrnuty i informace o tom, zda plánujeme využít cizí zdroj/zdroje financování, a tím tak významně snížit zatížení rozpočtu města.

Celý seznam je však nutné považovat pouze za zásobník akcí. Kvůli lhůtě, v níž jsem ho měl předložit, nemá v tuto chvíli vazbu ani na rozpočet města na rok 2024, ani na připravovanou strategii rozvoje města Dvůr Králové nad Labem. Přitom právě platná strategie rozvoje města a její akční plán jsou stěžejními dokumenty, z nichž bychom měli vycházet při plánování akcí a stanovování jejich parametrů.

V současné době máme za sebou veřejná projednávání a intenzivně se pracuje na tvorbě „Plánu rozvoje města Dvůr Králové nad Labem na roky 2023-2030“. Teprve po odsouhlasení této strategie v zastupitelstvu města (je v plánu v letošním roce) tento dokument nastaví nové a závazné priority města v dalších letech. O aktuální podobě a stadiu rozpracovanosti tohoto strategického dokumentu Vás bude v případě zájmu informovat kolega místostarosta Vítězslav Šturma, který má tvorbu strategických dokumentů v gesci.

Dalším konkretizujícím dokumentem, který zahrnuje plánované akce na nadcházející kalendářní období jednoho roku, je rozpočet města, který schvaluje zastupitelstvo. Nyní začínáme připravovat rozpočet na rok 2024, v němž budou zahrnuty akce (s uvedením předpokládaných výdajů), jejichž realizaci plánujeme během příštího kalendářního roku. V některých případech se však může jednat také o projekty, u kterých je realizace nastavena na delší časové období. Vazba pokračování je však opět na zastupitelstvu s vazbou na případná smluvní ujednání k dané záležitosti.

V seznamu není u akcí uveden konkrétní termín jejich předpokládané realizace. Stanovení termínu u některých připravovaných projektů se váže na správní řízení, majetkoprávní vypořádání, či rozhodnutí v procesu přípravy realizovat akci např. na etapy, a není tedy možné termínové parametry optimálně deklarovat. Obdobně u záměrů s vazbou na rozhodování zastupitelstva není možné řešit cenové ohodnocení nebo rozsahové či obdobné parametry.

Některé citované záměry či akce jsou připravovanými sdruženými investicemi na základě partnerských smluv, smluv o spolupráci apod., kdy například termín je věcí vzájemné shody mezi účastníky a nelze jej předem stanovit. Obdobně jsou záměry v určité fázi přenášeny z jednoho subjektu na druhý, a to třeba již v rámci některé z fází přípravy. Proto není možné všechny požadované údaje uvést.

V seznamu akcí nejsou uvedeny některé z projektů, které bychom v budoucnu chtěli začít připravovat, ale v tuto chvíli není možné stanovit rozsah akce, předpokládanou finanční náročnost ani termín. Jedná se například o revitalizaci náměstí Republiky, revitalizaci náměstí Odboje, možnou výstavbu nových sportovišť, která může mít vazbu na rozvoj doposud nevyužívaných lokalit, například Zálabí. 

Zcela mimo tento seznam stojí i projekt dálničního přivaděče do Dvora Králové nad Labem, tedy investice, která je spojená s přeložkou krajské silnice. Po ukotvení trasy v územním plánu Dvora Králové nad Labem rada města pověřila naplňováním postupných kroků pana starostu Jana Jarolíma a dílem pana radního Nasika Kiriakovského.

Věřím, že i přes výše uvedené informace z předkládaného seznamu projektů získáte dostatečný přehled o akcích, které plánujeme v nadcházejících letech a které by měly vést k postupnému rozvoji našeho krásného města.

S pozdravem

Ing, Jan Helbich,
místostarosta

ZDROJ: WEB MĚSTA

Tabulku zvetšíte kliknutím. Celý dokument v PDF je ke stažení ZDE

Můžete to také porovnta s odhadem Ondřeje Mikeše ZDE


Související články
Mayerova továrna - dopis Ondřeje Mikeše zastupitelům města
Ondřej Mikeš - Analýza studie obchodní a finanční proveditelnosti Mayerovy továrny části A
Dvorské vzdušné zámky a reálný dopad na naše město
Vaše komentáře
Úkol, 19.08.2023 13:40, Reagovat
....na 4- !
Re: ÚkolOndřej Mikeš, 19.08.2023 17:39, Reagovat
Já navrhuji reparát. Úroveň to má jak od dutého žáka, co dělá že něco ví, ale nemůže si vzpomenout. A má milion výmluv, proč to nemohl vypracovat.

Přečteno 1414x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa

Všeobecná sestra (Domov důchodců)

Terénní pečovatel (Diakonice ČCE DKnL)

Aplikační technik (JUTA, a.s.)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
29.02.2024 13:00 - 29.02.2024 15:30
Workshop - praktická ukázka malování na sklo
29.02.2024 15:45 - 29.02.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi