Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > KORONAVIRUS - informace z regionu

Od pátku se na víkend okres Trutnov uzavře

Vláda uzavře okresy Cheb, Trutnov a Sokolov, cestování bude jen na výjimky

Redakce / 11.02.2021, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Na dnešním mimořádném jednání vlády bylo rozhodnuto o zpřísnění opatření v koronavirem nejpostiženějších okresech - včetně okresu Trutnov a tedy i Královédvorska.

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (ANO) bude z rizikových okresů Cheb, Sokolov a Trutnov až na výjimky zakázáno cestovat do zbytku republiky a naopak. Kromě omezení pohybu budou lidé povinně nosit na veřejných místech respirátory, nebo alespoň chirurgickou roušku. Opatření začnou platit od pátku, zatím však jen do 14. února, kdy končí nouzový stav. Jeho prodloužení již nemá podporu většiny poslanců. 

Dle slov opozice i menšinového kabinetu premiér neplní sliby, které při schvalování nouzového stavu dal. 

"Lidé, kteří v uzavřených regionech bydlí, nebudou moci až na výjimky okres opouštět, jiní do něj nebudou moci," řekl po mimořádném jednání vlády ministr zdravotnictví Blatný. Výjimky platí pro dojíždějící školáky a pracující. Do Trutnovska, včetně Královédvorska, nemohou přijet lidé, kteří zde mají nemovitosti, ale ne trvalý pobyt. 

Stát do třech nejpostiženějších regionů má poslat roušky, do škol respirátory

Blatný doporučuje využití práce z domu a antigenní testování. To vše již zde však platí od vyhlášení nouzového stavu. Antigenní testování bylo posíleno díky spolupráci města Trutnov s trutnovskou nemocnicí a personální pomocí Armády ČR již od pondělí 7. února 2021. Mobilní antigenní testování probíhá nejen v obcích, ale i u větších zaměstnavatelů v regionu.

Královéhradecký kraj se potýká s přetížením krajských nemocnic, pacienti jsou již převáženi do jiných krajů. Problémem není jen stále rostoucí počet nemocných, který stále ještě nedosáhl vrcholu ze začátku ledna (viz graf níže), ale počet vážných případů a také stále nižší věk hospitalizovaných. Bohužel zatím nebyla Krajskou hygienickou stanicí potvrzena přítomnost britské mutace viru: čeká se stále na výsledky vzorků zaslaných do FN v Praze. 


Vláda s účinností ode dne 12. února 2021 od 00:00 hod. do dne 14. února 2021 do 23:59 hod. 

omezuje volný pohyb osob při vstupu na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov a při jejich opuštění tak, že

I. zakazuje

a) všem osobám s místem trvalého pobytu nebo bydlištěm nacházejícím se na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov opustit území daného okresu,

b) všem osobám, které nemají na území okresů Cheb, Sokolov a Trutnov místo trvalého pobytu nebo bydliště, vstup, pohyb a pobyt na území těchto okresů,

s výjimkou:

1. cest za účelem výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění

a) bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace,

b)ochrany veřejného zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti,

c) veřejné hromadné dopravy a další dopravní infrastruktury,

d) služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby,

2. dětí, žáků a studentů účastnících se vzdělávání v zařízeních, u nichž není dáno omezení provozu podle usnesení vlády České republiky ze dne 7. ledna 2021 č. 13, a jejich nezbytného doprovodu,

3. neodkladných cest, jejichž uskutečnění je nezbytně nutné z důvodu ochrany života, zdraví, majetku nebo jiných zákonem chráněných zájmů,

4. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

5. cest za účelem zajištění nezbytných potřeb osob příbuzných a blízkých nebo potřeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc), zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata,

6. nezbytných cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a do zařízení veterinární péče,

7. nezbytných cest za účelem vyřízení úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých,

8. nezbytných cest za účelem individuální duchovní péče a služby, 9. nezbytných cest za účelem výkonu veterinární péče,

10. nezbytných cest za účelem účasti na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství a na pohřbu,

11. cest zpět do místa svého trvalého pobytu nebo bydliště;

II. nařizuje

  1. a)  všem osobám využívajícím výjimek podle bodu I povinnost prokázat důvodnost využití těchto výjimek,
  2. b)  všem osobám pobývajícím a pohybujícím se na území daného okresu, s výjimkou osob uvedených vbodě I/2 mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví zde dne 7. prosince 2020, č.j.: MZDR 15757/2020-43/MIN/KAN, povinnost používat jako ochranný prostředek dýchacích cest zdravotnickou obličejovou masku (chirurgická rouška) nebo respirátor či polomasku bez výdechového ventilu s filtrační účinností minimálně FFP2,KN95 nebo N 95, a to

    - ve všech vnitřních prostorech staveb, mimo místa trvalého pobytu, bydliště nebo místa ubytování,

    - v prostředcích veřejné dopravy,

    -na všech ostatních veřejně přístupných místech a veřejných prostranstvích, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň 2 osob vzdálených od sebe méně než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti;

III. stanoví, že povinnosti stanovené v bodech I a II písm. 

a) se nevztahují na osoby, které prokazatelně přes území daného okresu pouze tranzitují, jako jsou zejména pracovníci mezinárodní dopravy. Osobám takto tranzitujícím se zakazuje zastavovat na území tohoto okresu, není-li to nezbytně nutné;

IV. důrazně doporučuje na všech pracovištích a místech výkonu povolání nebo služeb na území daného okresu, kde není možné zajistit minimální vzdálenost dva metry mezi pracovními místy, nebo místy výkonu povolání nebo služby, popřípadě na pracovištích, kde dochází ke zvýšené kumulaci zaměstnanců a dalších osob ve společných prostorách, aby

1. byla zavedena režimová a organizační opatření vedoucí k:

a) omezení fyzického kontaktu osob, včetně možného vytvoření oddělujících přepážek mezi jednotlivými místy,

2

b) omezení shlukování osob ve společných prostorách,

c) podpoře práce z domova, organizaci pracovní doby a přestávek, managementu střídání směn,

d) dostatečnému větrání nebo ventilace pracoviště, zvýšené hygieně rukou a prostředí,

2. byl omezen přístup osob, které v daném místě nekonají práci, povolání či jinou činnost, agenturních a sezónních pracovníků a zaměstnanců na místo výkonu práce, povolání či služby,

3. byla zajištěna možnost provádění antigenního testování pracovníků a zaměstnanců jednou za tři dny.


Kateřina Sekyrková

Zdroj: ČT2, vlada.cz. Krajská hygienická stanice

Související články
Region nejde hermeticky uzavřít, kontroly policistů budou nahodilé
Na Trutnovsko pošle vláda půl milionu ústenek: 4 ks na jednu osobu
"Promoření lidí v uzavřeném okrese není dobrá strategie. Otevření maloobchodů se nebojím," řekl v rozhovoru pro DVTV Ivan Adamec
Hejtman Královéhradeckého kraje chce i nadále zavřený okres Trutnov
Výzva ředitelů zdravotnických zařízení v Královéhradeckém kraji občanům
K mobilním odběrovým týmům přidal Trutnov odběrové místo v centru města
Testování mobilními odběrovými týmy dnes začalo i na Náchodsku
Policejní stanoviště nejsou vždy na hranicích okresu, Vlčkovice byly rozpůlené
Mobilní antigenní testování ve Dvoře Králové a okolí (22. - 28. února 2021)
Mobilní antigenní testování na Trutnovsku bude pokračovat i v březnu
Trutnovsko hlídalo 280 policistů, všechny okresy nově hlídá 30 tisíc příslušníků ozbrojených sil
Mobilní antigenní testování ve Dvoře Králové a okolí (březen 2021)
Mobilní antigenní testování ve Dvoře Králové a okolí (duben 2021)
Vaše komentáře

Přečteno 3403x
 
Hodnocení článku:
17.05.2021 - Dnes se otevírají veřejnosti terasy a zahrádky restaurací a kaváren. Podmínkou návštěvy venkovních prostranství provozoven je pro klienty negativní antigenní test, potvrzené očkování nebo prodělaný Covid nejpozději před 3 měsíci.
03.05.2021 - Dnes se vrací děti do školek. Otevřena jsou po téměř 5 měsících také kadeřnictví, pedikúry, masáže a kosmetické služby.
19.04.2021 - Od pondělí 19. dubna 2021 se provoz Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vrací do standardního režimu bez omezení. Stále však platí epidemiologická opatření.

Volná pracovní místa
Všeobecná zdr. sestra (Domov. sv. Josefa)

Asistent/ka pedagoga (ZŠ Sch. sady)

Stavební technik (Juta, a.s.)

Vychovatel/ka (ZŠ Sch. sady)

Učitel II. stupeň ZŠ - aprobace M (ZŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí
28.04.2021 08:00 - 30.06.2021 20:00
Umění bez galerie
4.06.2021 09:00 - 1.08.2021 16:00
Milan Chabera: MÍJENÍ (výstava obrazů)
18.06.2021 09:00 - 29.08.2021 16:00
Dvorské retro (výstava)
19.06.2021 18:00 - 20.06.2021 00:00
Řecká zábava