Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa

Opravdu má být Žireč obětována městu?

Názory čtenářů / 18.04.2021, Žireč
Město Dvůr Králové nad Labem již dlouhodobě pracuje na způsobu vyřešení dopravní obslužnosti města. Intenzita dopravy je v současné době na hranici únosnosti a komplexní (zdůrazňuji komplexní) řešení způsobu dopravní obslužnosti je bez nejmenších pochyb naprosto na místě a pro Dvůr Králové je to jednoznačně problém zcela prioritní.

V této souvislosti musím ale asi připomenout, že město Dvůr Králové nad Labem do svého správního území začlenilo i své okrajové části, a to nejen územně, ale především včetně jejich obyvatel. Domnívám se, že si občané města své představitele zvolili a svou důvěru jim svěřili s představou, že budou vždy jednat výhradně v jejich zájmu, zásadní záležitosti s veřejností konzultovat, respektovat jejich potřeby, chránit je, odstraňovat nebo alespoň maximálně minimalizovat dopady městských záměrů nutných k zajištění přirozeného rozvoje města … . 

Domníval jsem se, že řešení dopravní obslužnosti města by mělo (mimo jiné) zásadně přispět ke snížení dopadu negativních vlivů již i současné intenzivní dopravní zátěže na obyvatele města, jednoduše, že přispěje ke zlepšení komfortu života ve městě. Ale bude tomu skutečně tak? Není některá z části města (třeba zrovna ta okrajová) našimi městskými představiteli kvalifikována jako ta méně důležitá, která bude obětována v zájmu té důležitější, tedy té centrální části města? Zdá se vám takové řešení etické, natož koncepční?

Ať se snažím sebe víc, neumím prostě nalézt rozdíl mezi ulicí se souvislou zástavbou, která je umístěna „uvnitř“ města se stejně souvisle obestavěnou silnicí v městské části. Nedokážu prostě vymyslet pochopitelná kritéria pro stanovení rozdílů mezi obyvateli města dle jejich přesného místa bydliště tak, abych někoho nediskriminoval. A přesto se nemohu zbavit myšlenky, že to naši městští představitelé přece jen umí. 

V současné době probíhá intenzivní příprava stavby „Most ev. č. 29925 – 1 Žireč“ (jedná se o most přes řeku Labe u žirečského mlýna). Investorem stavby je Královéhradecký kraj. Rozsah stavby zahrnuje nejen generální opravu celého mostu, ale i úpravu přilehlých částí silnice III/29925 tak, aby mostní konstrukce vyhovovala i provozu těžké motorové dopravy téměř bez omezení a nájezd i sjezd z mostu byl plynulejší. Znamená to tedy, že nový most umožní neomezenému zavlečení těžké motorové dopravy na naprosto nevyhovující silnice v městské části Žireč, absolutně nevybavené a bez jakýchkoli bezpečnostně dopravních opatření. 

Město sice zpracovává PD východního přivaděče, který by měl zároveň splňovat účel obchvatu městských částí Zboží a Žireč, ale průchodnost navržené trasy není nikterak prověřena, dopravní koridor není projednán a následně vymezen v územně plánovací dokumentaci. Je zarážející, že představitelé města neprosadili, aby se východní dálniční přivaděč do města stal nedílnou součástí PD stavby dálnice D 11, respektive aby byla realizace stavby D 11  odpovídajícím způsobem dopravního napojení města podmíněna.  


Vzhledem k tomu, že realizace stavby „Most ev. č. 29925 – 1 Žireč“ je plánována návazně na vybudování dálnice D 11, tak bude tímto „náhradním“ způsobem vyřešen i východní dálniční přivaděč do města. Veškerou dopravu do města z východu budou tedy zajišťovat silnice vedoucí přes městské části Žireč a Zboží (tam je silnice nová). Jsem realista, tak se obávám, že stávající ekonomická situace státu žádné jiné řešení v dohledné době neumožní. Ne nadarmo se říká, že jednotkou dočasnosti je jeden „furt“. 

Přesto, že Osadní výbor Žireč již od roku 2017 opakovaně předkládá zastupitelstvu města své připomínky k připravovanému záměru „Most ev. č. 29925 – 1 Žireč“, ve kterých nesouhlasí především s navýšením tonáže mostu a následnému zavlečení těžké motorové dopravy do Žirče, ZM tyto připomínky ignoruje a krajskou stavbu „Mostu ev. č. 29925 – 1 Žireč“ bezvýhradně podporuje. 

Odklonit alespoň částečně těžkou nákladní dopravu mimo zastavěná území města je nepochybně nutně potřeba, je ale toto řešení skutečně koncepční? Předpokládám, že pro každého rozumně uvažujícího politicky odpovědného představitele města takové řešení nemůže být přijato ani jako „náhradní“ či „dočasná“ varianta.

Mgr. Hauke Jindřich  

Foto: archiv Kralovedvorsko.cz 

 

 
Vaše komentáře

Přečteno 1304x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
14.06.2024 17:00 - 16.06.2024 20:00
RYBÁŘI V PASÁŽI - Sladkovodní ryby
14.06.2024 20:00 - 16.06.2024 02:00
MTBO Ztracené kobylky