Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa

Tyršovo koupaliště očima architekta pocházejícího ze Dvora Králové

Redakce / 13.07.2021, Dvůr Králové nad Labem
V nedávné době jsem se doslechl o chystané rekonstrukci bazénu na Tyršově koupališti. Zůstal jsem po studiu architektury v Praze, zatížen prací a starostí o rozrůstající se rodinu mě zprávy z rodného Dvora Králové po léta míjely. Zpráva o rekonstrukci bazénu si mě však našla, spolu s dalšími aktuálními kauzami, které se týkají rozvoje města.

V prvé řadě jsem byl velmi potěšen že se ve městě věci pohnuly a současný moderní trend, jak plánovat město, zavál již i do Dvora. 
Dlouhodobě totiž sleduji transformaci plánování rozvoje českých měst z naivního nekompetentního zadávání stavebních akcí, vázaných často na zatuchlé územní plány a nekvalitní projekční týmy. Od dob pořádání konferencí Inventura urbanismu (od r. 2010) na Fakultě architektury ČVUT se však přístup k plánování měst začal měnit a místy ještě socialistické standardy nahrazuje moderní plánování, zapojující obyvatelé měst, architekty, urbanisty a další odborníky z různých technických, humanitních i přírodovědných oborů. 

Byl jsem tedy mile překvapen diskuzí nad Tyršovým koupalištěm dne 3. června 2021, kam jsem byl přizván referovat o řešení koncepční studie areálu koupaliště v podobně velkém městě, na kterém náš architektonický ateliér pracuje. Velmi mě zaujaly příspěvky členů klubu Tyršova koupaliště, zejména pana Jiřího Jaroše, jež pracuje v prestižní městské organizaci CAMP, zabývající se rozvojem Prahy, což je špička mezi podobnými organizacemi v evropském kontextu. Příspěvek architekta Jiřího Gulbise pak zajímavě svědčil o zkušenostech s koncepčním rozvojem v městě Slaném, kde jako městský architekt působí. Dále pak mě velmi potěšila dlouhodobá usilovná práce radního pana architekta Oty Černého, který se na osvětě v plánování města zásadně podílí. Zaznamenal jsem i vzrůstající hlasy veřejnosti, jež demonstrují poptávku po zapojení obyvatel do rozvoje Dvora, snad pramenící ze zahraniční zkušenosti, či z inspirace z úspěšných českým měst a obcí (např. Litomyšl, Líbeznice atd.).

Z mé architektonické zkušenosti potvrzuji, že je zásadní zpracovat pro takto unikátní a cenný areál koncepční studii, která bude představovat vizi koupaliště na mnoho let dopředu. 
Z tohoto pohledu pak lze shlížet na jednotlivé akce, včetně oprav bazénů, budov atd. Takovým způsobem se v dnešní době obdobné areály řeší a často se konkrétní studie vybírá formou architektonické soutěže, kdy město získá někdy i desítky kvalitních návrhů. Plán opravy bazénu, který byl původně vypracován již před xx lety, považuji za nešťastný a jsem rád, že prozatímní směřování projektu je nyní revidováno. 
Doufám, že do budoucna čeká koupaliště nejen zachování historických architektonických hodnot, ale i vklad naší doby v podobě neméně kvalitního řešení jeho obnovy.

Ing. arch. Josef Krejčí
narozen roku 1987 ve Dvoře Králové 
mezi lety 2017-2019 s Akad. arch. Michalem Šrámkem vedení základního ateliéru na FA ČVUT
od roku 2015 vlastní architektonický ateliér Šrámek a Krejčí architekti

Související články
Jak je to s rozvojem Tyršova koupaliště? Jaký je výsledek pracovní skupiny?
Vaše komentáře

Přečteno 1235x
 
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.
04.04.2024 - Výluka traťové koleje je hlášena v úseku Jaroměř - Starkoč - Červený Kostelec ve dnech 12. dubna - 11. května 2024.
01.03.2024 - Kvůli zbořenému mostku je uzavřená silnice 3008 mezi obcemi Úhlejov a Třebihošt. Uzavírka bude z důvodu opravy trvat minimálně do 15. dubna 2024.

Volná pracovní místa

Kuchař/ka (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)

Fyzioeterapeut/ka (Domov důchodců)

Asistent pedagoga (ZŠ a MŠ Bílá Třemešná)


Kalendář akcí