Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Autor ztracen při převodu ze starého webu

POSLEDNÍ DOPIS HEJTMANOVI KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE

Redakce / 27.02.2012, Dvůr Králové nad Labem
Vážený pane hejtmane,

V průběhu posledních měsíců a let jsme se na Vás pravidelně obraceli s nadějí,
že pozitivně ovlivníte osud Zoologické zahrady ve Dvoře Králové nad Labem,
která je od roku 2006 akciovou společností ve stoprocentním vlastnictví
Královéhradeckého kraje. Varovali jsme Vás nejen my, ale i další soukromé
osoby či sdružení občanů před mnohými neuváženými kroky, prováděnými vedením
ZOO respektive jejím představenstvem, které je složeno převážně z nejvyšších
krajských funkcionářů ČSSD. Bohužel, veškerá naše i jiná upozorňování na
nebezpečí poškození ZOO se minula účinkem, na naše podněty jste buď nereagoval
vůbec nebo jste odpověděl, že je vše v pořádku. Proč bohužel? Protože je stále
více evidentní to, že veškerá varování byla oprávněná a že skutečně došlo a
stále více dochází k tomu, k čemu nikdy dojít nemělo - zničení dříve v České
republice nejkrásnější a mezinárodně chvalně proslulé zoologické zahrady!

Byli jsme nejen vedením ZOO, ale i Vaším úřadem opakovaně nepravdivě
označováni jako "skupina bývalých zaměstnanců" která se "mstí" paní ředitelce,
což není v žádném případě pravda. Chtěli jsme se poučit z toho, že Vás naše
názory nezajímají, že dokonce ani nejste ochoten prověřit naše informace a
proto jsme se rozhodli Vám již nepsat. Proč Vám tedy naposledy píšeme? Tím,
kdo nás k tomu přiměl, byl paradoxně přímo Váš úřad, konkrétně dne 10.2.2012
Vaším úřadem publikované "Výsledky 2.etapy statistických šetření a monitoringu
v rámci projektu Cílená prezentace a propagace Královéhradeckého kraje jako
celku II." coby "Etapová zpráva s výsledky za podzim 2011". Zoologická zahrada
Dvůr Králové je tam zmíněna několikrát a - opět bohužel - pokaždé kriticky. Z
výsledku šetření objednaného Vaším úřadem jednoznačně vyplývá, že " v ZOO ve
Dvoře Králové návštěvníci zmiňovali jako problém organizaci (zejména průjezd
osobních automobilů areálem) a dále vysoké ceny" a rovněž, že "ke
královédvorské ZOO navrhovali zákaz vjezdu osobních automobilů do areálu".
Opravdu si ještě myslíte, že kritika a nespokojenost je omezena na jen několik
málo osobně zaujatých lidí?

Z výsledků statistického šetření a monitoringu Vašeho úřadu je tedy evidentní,
že protesty, které jste obdržel v druhém pololetí 2011 od tisíců občanů z
našeho kraje i celé naší republiky a které byly vedeny zejména proti přeměně
dosavadní podoby ZOO Dvůr Králové v tzv. "autosafari" nebyly žádnou "pomstou"
pár lidí, ale skutečně objektivním hodnocením občanů, kteří návštěvu ZOO
chtějí strávit přirozeným pohybem v přírodním prostředí a kompenzovat tak
nepříznivé dopady současného životního stylu spojeného s vynuceným dlouhým
sezením v automobilech. Nedávno a opět bohužel jsme se ve sdělovacích
prostředcích dozvěděli, že i přes veškeré protesty a kritiku návštěvníků a i
přesto, že ZOO výrazně klesla návštěvnost, se má v letošním dubnu "pro velký
úspěch" autosafari otevírat znovu. Dokonce se připravují další stavební
úpravy, které definitivně zničí to, co zničeno ještě nebylo, například všemi
obdivovaný centrální výběh Safari č. 5., či nesmyslná výstavba gorilince za
peníze určené pro revitalizaci Kuksu, plýtvání penězi na výstavbu po větší
část roku prázdného safarikempu atd. To, že ředitelka ZOO v tisku označila
zvýšení vstupného za cílenou regulaci příliš vysoké návštěvnosti, přímo svědčí
o tom, že jde o velkou blamáž a nepříliš povedené maskování nekvalitního
managementu.
Opravdu si na Krajském úřadě již nikdo nepamatuje, že před otevřením
autosafari koncem května 2011 proběhlo sdělovacími prostředky rozsáhlé
vyjádření členů představenstva, kteří uváděli, že otevřením autosafari hodlají
výrazně zvýšit návštěvnost ZOO?
- 2 -

Problém snižujícího se počtu návštěvníků se nejen nám jeví jako velmi závažný.
Ve sdělovacích prostředcích nedávno ZOO zveřejnila, že návštěvnost za rok 2011
činila 411 tisíc návštěvníků, tedy "pouze" o 44 tisíc návštěvníků méně než v
roce 2010. Je to zároveň "pouze" o 139 tisíc návštěvníků méně než v roce 2009.
Proslýchá se ovšem, že skutečná návštěvnost v roce 2011 byla nikoliv 411 ale
390 tisíc návštěvníků - s tím, že vyšší počet byl výsledkem velmi jednoduchého
triku: někteří návštěvníci si nejprve koupili vstupenku jen na pěší prohlídku
ZOO a pak si dokoupili příplatek (další vstupenku) na Safari, takže byli
započítáni dvakrát. K čemu myslíte, že vedlo zavedení vstupného pro děti od
dvou let? Opravdu se těmito závažnými skutečnostmi nebudete zabývat a
neprověříte je? V tom případě by ZOO za poslední dva roky neztratila 25 ale 30
% návštěvníků, což je prakticky jejich jedna třetina! Nám to připadá velmi
alarmující mimo jiné i proto, že ředitelka ZOO paní Holečková nedávno
zveřejnila, že existenci limitující minimální počet návštěvníků pro
královédvorskou ZOO je 350 tisíc osob ročně!! Opravdu jste i Vy přesvědčen, že
za takové snížení návštěvnosti může např. "deštivé počasí" či krize? Pokud
tedy letos ZOO Dvůr Králové a.s. klesne návštěvnost pod 350 000 tak jediná
krajská ZOO zkolabuje. Kdo za to ponese zodpovědnost- vy, rada kraje,
ředitelka????

Na tomto místě nemůžeme nepřipomenout, že jsme v roce 2009 uváděli argumenty
proti deportaci nosorožců severních tuponosých do Afriky a prosili Vás o
zabránění tomuto přesunu. Jaký je výsledek? Ani po více než dvou letech pobytu
nosorožců v rezervaci Ol Pejeta k jejich rozmnožení nedošlo. Naopak došlo k
tomu, že tito vzácní nosorožci jsou ohroženi pytláky, kteří již zabili několik
jiných nosorožců přímo v této rezervaci. Veřejnost je ovšem prostřednictvím TV
Nova pravidelně informována o tom, že tato zvířata jsou "velmi šťastná".
Opravdu si takto představujete záchranu nejvzácnějšího nosorožce? Proč se ZOO
zbavila možnosti pokusit se tato zvířata uměle oplodnit? Před rokem jsme Vás,
rovněž s uvedením vážných argumentů, varovali před vystoupením ZOO z Evropské
asociace zoologických zahrad a akvárií EAZA a žádali Vás, abyste tomu
zabránil. Bohužel marně. Dnes je ZOO v naprosté izolaci od seriozních
zoologických zahrad, někde v kategorii menších lokálních zooparků! Opravdu si
myslíte, že vystoupení z EAZY byl správný krok prozíravého a úspěšného
managementu? Opravdu nehodláte ověřit co je pravda na veřejném tajemství, že
vyloučením pohrozila královédvorské ZOO i světová organizace zoologických
zahrad WAZA? Důvodem je podle všeho stále tentýž problém - pokračující
komerční prodeje ohrožených druhů, zejména nosorožců. Nepochybujeme, že je Vám
známo, že seriozní zoologické zahrady řídí svůj chov vzácných druhů výhradně
prostřednictvím aktivní účasti v mezinárodních chovatelských programech a
zásadně s ohroženými (ani dalšími) druhy zvířat neobchodují - jen tak totiž
mohou přispět jejich ochraně a záchraně. Co říkáte tomu, že tyto zoo jsou
přesto vesměs na tom lépe s návštěvností i financemi než Vámi spravovaná ZOO?
Opravdu si neuvědomujete, že tato ZOO ztratila své poslání, svou filozofii a
místo toho nastolila byznys?

Vážený pane hejtmane, závěrem Vás chceme a musíme informovat o tom, že se
sílící kritikou občanů a jejich nedůvěrou ve vedení ZOO naopak roste jejich
důvěra v naše občanské sdružení a žádají nás nejen o informace, ale především
o další konání ve prospěch a zachování ZOO. Tato důvěra spoluobčanů nás velice
těší, ale i zavazuje. Necítíme se být "generály po bitvě", neboť na veškeré
výše uvedené aktuální problémy jsme Vás, jak dobře víte, upozorňovali předem.
Tento dopis, prosíme, považujte za dopis poslední, na který nevyžadujeme ani
neočekáváme Vaši odpověď. Pouze jsme cítili jako potřebné Vám sdělit výše
uvedené skutečnosti před, dle našeho názoru, nejtragičtější sezónou ZOO Dvůr
Králové a.s. Stejně jako předchozí i tento dopis, který jsme symbolicky
nazvali "Poslední dopis hejtmanovi Královéhradeckého kraje. " je dopisem
otevřeným a bude tudíž zveřejněn.

S pozdravem

Výbor občanského sdružení SAFARI ARCHA 2007, o.s.

 
Vaše komentáře

Přečteno 244x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
21.06.2024 18:30 - 21.06.2024 21:30
Country večer s kapelou Dostavník
22.06.2024 21:30 - 22.06.2024
Putovní kino - Tancuj Matyldo