Vyhledej
Královédvorsko > Rozhovory > Osobnosti regionu

Cena Fair play 2017 pro paní učitelku Janu Stránskou

Redakce, / 7.02.2018, Dolní Brusnice, zsmsbilatremesna.kralovedvorsko.cz
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy udělilo "Ceny Fair play za rok 2017". Je pro nás velkou ctí, že tuto cenu získala paní učitelka Jana Stránská, bývalá učitelka ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, kterou ředitel školy nominoval v kategorii "Za celoživotní přínos".

FOTOGALERIE - Cena Fair play 2017 pro paní učitelku Janu Stránskou

Paní učitelce Janě Stránské, která pozitivně ovlivnila několik generací dětí na Královédvorsku a před jejímž životním elánem a vůlí smekáme, gratulujeme k tomuto významnému ocenění.
Děkujeme.

Tato cena se uděluje ve 4 kategoriích:

a) Za mimořádnou odvahu a rozhodnost při záchraně lidského života
b) Za mimořádně ušlechtilý mravní čin
c) Za čestné sportovní jednání
d) Za celoživotní přínos


Proč jsme paní učitelku Janu Stránskou nominovali?

Zaměstnání:


 • učitelka 1. st. ZŠ – přísná, spravedlivá, velice oblíbená pro své umění „naučit“, dětem nenásilnou formou vštěpovala morální zásady, pravidla slušného chování, učila je znát svá práva, ale i své povinnosti;
 • uvádějící učitelka – své zkušenosti předávala začínajícím učitelům, poctivě je vedla učitelskou praxí, učila je dětem naslouchat, ale i vychovávat je svým vlastním příkladem;
 • sama šla dětem příkladem - dovedla se omluvit, když se spletla, učila je stát si za svými názory, učila je pomáhat si navzájem, zastat se slabšího;
 • důkazem jejích učitelských a lidských kvalit byl krásný vztah dětí k ní'
 • vedoucí sportovních kroužků;
 • ředitelka školy – zvolena po roce 1989 pro její morální postoje, spravedlnost, zkušenost s pedagogickou praxí.

Práce v obci, práce s mládeží:


 • práci s mládeží zasvětila celý svůj život;
 • v Tělovýchovné jednotě Jiskra v Dolní Brusnici vedla cvičení žen, cvičení dětí, cvičení rodičů s dětmi. Nutno podotknout, že tuto TJ před 58 lety ve jmenované obci, tehdá jako pohraniční, zakládala.
 • Sokolské slety, Spartakiáda, soutěže sportovní všestrannosti i turistické;
 • vedoucí cvičitelka vyššího stupně;
 • pořádala turistické výšlapy do českých hor pro děti i dospělé (Krkonoše měla nejraději), ale i výlety pro partu žen, se kterými vedla tělovýchovný oddíl mládeže;
 • celý život vedla děti ke sportu – všeobecná tělovýchova – házení, skákání, šplh, kotouly (tělovýchovné soutěže v Úpici, Trutnově, …);
 • vštěpovala dětem pravidla fair play, které sama dodržovala;
 • připravovala kulturní vystoupení dětí (vítání občánků, vystoupení pro maminky, důchodce);
 • vymýšlela pro děti další aktivity – hry, soutěže (dětský den, vánoční besídky, …);
 • sama se aktivně věnovala sportu – turistika, volejbal, cvičení žen, …

Morální postoje:


 • vždy dodržovala zásadové politické a morální postoje, což jasně ukázala v letech 1968 a 1989;
 • dodržovala pravidla fair play;
 • své zkušenosti celý život předává dál;
 • je příkladem a jde příkladem i nyní, kdy oslavila 80. narozeniny:

A co si přála od svých blízkých a přátel k 80. narozeninám?
Aby s ní podnikli „Expedici Sněžka“ – výšlap na Sněžku od kapličky přes Růžovou horu. A aby vše „klaplo“ podle jejích představ, vyšlápla si to den předem nanečisto :-).

Paní Jana Stránská je držitelkou bronzové, stříbrné i zlaté medaile Dr. Miroslava Tyrše, zakladatele Tělocvičné jednoty Sokol. Tyto medaile jí byly uděleny ústředním orgánem ASPV, což je tělov. organizace Asociace sportu pro všechny.

Mgr. Dana Rejlová

Další články ZŠ a MŠ Bílá Třemešná

Související články
Dnešní zastupitelstvo schválí kandidáty na Cenu města
Vaše komentáře

Přečteno 2941x