Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Bezpečnost

Nejčastější dopravní přestupky v roce 2018 se promítají i do radarů na Královédvorsku

Překročení rychlosti, nepřipoutání se, používání mobilu

Redakce / 7.02.2019, Královédvorsko
Loni bylo zaznamenáno na českých silnicích celkem 395 tisíc bodovaných přestupků. Nejvíce řidičů dostalo loni trestné body za překročení rychlosti, nepřipoutání se bezpečnostním pásem a za řízení s mobilem v ruce. Aktuálně je v registru řidičů 6,8 milionů lidí, z toho alespoň nějaký bod má 7 procent z nich, tedy zhruba každý 14. řidič.
 

Vůbec nejčastějším přestupkem bylo v roce 2018 překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o méně než 20 km/h, ale více než 5 km/h. Takového přestupku se dopustila třetina všech bodovaných řidičů, což je více než 130 tisíc případů.

Hranici 12 trestných dosáhlo dohromady skoro 40 tisíc řidičů, tedy přes 8 % všech bodovaných řidičů. Nejčastěji mají ovšem řidiči dva trestné body (170 tis. řidičů), následuje skupina se třemi body (107 tis. řidičů).
Největší skupinu bodovaných řidičů tvoří muži ve věku 44 let a řidičky ženy ve věku 43 let.

Úseková měření na Královédvorsku 

Překročení rychlosti - trestyŘidič motorového vozidla smí jet v obci max. rychlostí 50 km/h, neurčí-li to dopravní značení jinak.
Pokud řidič překročí nejvyšší dovolenou rychlost v obci o méně než 20 km/h a mimo obec o méně než 30 km/h, hrozí mu v blokovém řízení pokuta do 1.000 Kč a v přestupkovém řízení od 1.500 – 2.500 Kč + 2 body.
Překročení rychlosti v obci o více než 20 km/h a mimo obec o více než 30 km/h znamená trest v podobě uložení pokuty v rámci blokového řízení až do výše 2.500 Kč a v přestupkovém řízení od 2.500 do 5.000 Kč + 3 body.
Překročení o více než 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec již znamená projednání zásadně před přestupkovou komisí, pokuty ve výši od 5.000 do 10.000 Kč a zákaz řízení na období 6 až 12 měsíců + ztráta 5 bodů.

Stejná čísla, co se týče překročení rychlosti v obci, zaznamenaly i radary na Královédvorsku, kdy v roce 2018 bylo na 6 měřených úsecích spácháno celkem 26 008 přestupků, z toho právě nejčastěji byla rychlost překročena také o méně než 20 km/h - ve 23 210 případech.  Samotné překročení rychlosti však v tomto případě ještě nemusí být trestáno body.
O více než 20 km/h byla překročena rychlost ve 2 433 případech.
Překročení o více než 40 km/h zaznamenal radar v 365 případech. 

V nedávné době se případ odebrání řidičského průkazu na 6 měsíců stal trutnovskému starostovi Ivanu Adamcovi, kterého změřila při vyšší než povolené rychlosti Policie ČR v Chotěvicích. 

V roce 2018 byla překročena rychlost na měřených úsecích na Královédvorsku v menším počtu než v roce 2017 - o více než 30 %. Bylo to dáno nejen uzavřením Tyršovy ulice v letních měsících roku 2018, kdy byla rekonstruována křižovatka u oční školy - místo umístění jednoho z radarů, ale v roce 2017 také vedením objízdné trasy Náchoda přes Kocbeře a Choustníkovo Hradiště v souvislosti s rekonstrukcí hlavního tahu do Polska.

Podívejte se na promovideo, které bylo natočeno v souvislosti s napojením úsekového měření na Královédvorsku na systém VERA.

 

Řidiči nedbají ani na svoji bezpečnost

Je překvapující, že druhým přestupkem je věc, která ohrožuje samotné řidiče nebo spolujezdce: jedná se o porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu. Tuto povinnost policisté a úřady potrestali v 17 procentech případů, což je 66 tisíc bodovaných přestupků.

Novela bodovacího systémuMinisterstvo dopravy poslalo začátkem února 2019 do připomínkového řízení návrh změn bodového systému v novele zákona o provozu na pozemních komunikacích. Cílem je zjednodušit systém na tři sazby bodů, nastavit pevně dané blokové pokuty a reagovat na nejčastější prohřešky na silnicích. Návrh nepřinese zásadní zpřísňování pokut, v případě bagatelních přestupků ministerstvo dopravy naopak navrhuje pokutu snížit.

Třetím nejčastějším prohřeškem je pak při řízení vozidla držení mobilního telefonu nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení. Takových případů bylo 13 procent ze všech bodovaných, v absolutních číslech pak 51 tisíc případů.

Čtvrtým bodovaným přestupkem bylo v roce 2018 překročení rychlosti v obci o 20 km/h a více a pátým přestupkem překročení rychlosti o více než 10 km/h, ale méně než 30 km/h mimo obec. Následuje nedání přednosti v jízdě, výraznější překročení rychlosti, nezastavení na červenou nebo na pokyn „Stůj!“, ohrožení pod vlivem návykové látky nebo řízení vozidla bez příslušného řidičského oprávnění.

Nejvíce řidičů má na kontě 2 nebo 3 trestné body

V centrálním registru řidičů bylo poslední den loňského roku evidováno 480 tisíc řidičů, kteří se dopustili přestupku nebo trestného činu započítávaného do bodového hodnocení řidiče. Takový řidič má tedy na svém kontě alespoň jeden bod. To odpovídá 7 procentům všech registrovaných řidičů z celkového počtu 6,8 milionů řidičů, takže každý 14. řidič je bodovaný.

Kateřina Sekyrková
Zdroj: Ministerstvo dopravy, www.mudk.cz

 

Související články
Opravené silnice ve Vítězné zdobí radary. Informují o aktuální rychlosti.
Starosta Trutnova Ivan Adamec přišel o řidičák. Vozí ho zaměstnanec úřadu
Radary se na Královédvorsku osvědčily, měřené úseky v nové smlouvě přibudou

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1208x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět