Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Jednání zastupitelstva - neschválení klidové vyhlášky, mimořádná dotace HC Rodos, páteřní cyklotrasa a další

Redakce / 1.06.2017, Královédvorsko
Ve čtvrtek proběhlo další jednání zastupitelstva Dvora Králové nad Labem. Tentokrát chybělo celkem 6 zastupitelů. Co se probíralo? Opět nebyla schválena vyhláška města o zabezpečení veřejného pořádku. Dále se projednávala Labská cyklostezka, prodej bytů na Benešově nábřeží, odkup bývalého Strojtexu, schválení Cen města za rok 2017, dotace na obnovu pláště budov, mimořádná dotace pro HC RODOS a další včetně věcí ohledně koupaliště či hřbitova.
 

FOTOGALERIE - Jednání zastupitelstva - neschválení klidové vyhlášky, mimořádná dotace HC Rodos, páteřní cyklotrasa a další

Opět nebyla schválena vyhláška města o zabezpečení veřejného pořádku
Ani další pokus o přijetí vyhlášky řešící letité problémy s hlukem okolo některých provozoven ve městě nebyl přijat. Městská policie řešila jen v roce 2016 celkem 142 oznámení na údajné rušení nočního klidu. Text vyhlášky byl konzultován a odsouhlasen dozorových pracovištěm ministerstva vnitra v Hradci Králové. Vyhláška dle slov zastupitele Jana Štípka řešila nejen stávající problémy, ale i budoucí problémy, které vzniknou se zavedením zákazu kouření a vystěhováním kuřáků před restaurace. Vypracovaná vyhláška ale opět nebyla zastupiteli přijata. K tématu se vrátíme v podrobnějším článku.

Labská cyklostezka - vyúčtování příspěvku města
Již v minulém roce byla stanovena finální trasa úseku Kuks - Dvůr Králové - přehrada Les Království, což je část nadregionální Labské cyklotrasy, která si klade za cíl propojit sousední kraje a státy. Dvůr Králové tak bude ležet na jedné z páteřních sítí cyklotras celé České republiky. Město již dříve schválilo příspěvek 1.050.000 Kč pro Královéhradecká labská o. p. s. vedenou panem Tuzarem. Částka byla použita z větší části na vypořádání majetkových vztahů s vlastníky pozemků dotčených výstavbou cyklostezky a z menší části (20.000 Kč) jako odměna panu Tuzarovi, který se zasloužil již o vybudování cyklostezky Hradec Králové - Kuks a nyní pracuje i na pokračování na přehradu Les Království. Pozemky přešly do majetku města. Na zastupitelstvu se schvalovalo závěrečné vyúčtování příspěvku ze kterého vyplývá, že se panu Tuzarovi a jeho týmu podařilo ušetřit 19.215 Kč, které tak budou navráceny do rozpočtu města.

Prodej bytů na Benešově nábřeží
Město se rozhodlo prodat 9 bytů na Benešově nábřeží ve svém vlastnictví formou obálkové metody a stanovení minimální částky. Za zmínku stojí, že z valné většiny byla na každý byt jen jedna až 2 nabídky Byty tak majitelé získali za jen o něco málo více, než bylo stanovené minimum.

Město dostalo nabídku na odkup areálu bývalé Městské tržnice, později Strojtexu
Nynější majitel - Vánoční ozdoby Dvůr Králové - nabídl areál městu za 9,4 mil. Kč. Zastupitelé s odkupem souhlasili, ale zastupitel Dušan Kubica dal návrh na další jednání o snížení ceny. Návrh byl přijat. 

Ceny města
Zastupitelstvo schválilo návrh udělit Cenu města Dvůr Králové nad Labem celkem 7 osobnostem. O cenách města připravíme zvláštní článek, kde vás se všemi osobnostmi seznámíme.

Dotace na obnovu pláště budov
Dotaci, jejíž hlavním cílem je vylepšit domy v centru města, letos získala majitelka všem známé dřevěnky pod restaurací U Slunce. Poskytnuté prostředky použije na výměnu šindelové střešní krytiny. Dotace 180.000 Kč je pětinou nákladů na tuto výměnu.

Mimořádná dotace hokejovému klubu HC RODOS 
Pouze jeden ze zastupitelů se zdržel hlasování, jinak všichni zastupitelé podpořili návrh na mimořádnou dotaci 650.000 Kč a zlepšení podmínek smlouvy o pronájmu ledové plochy pro HC Rodos. Na místě byl i jeden z hlavních strůjců úspěchu hokejového mužstva a nyní i šéftrenér mládeže Ondřej Hamerský, se kterým později přineseme rozsáhlejší rozhovor o tom, co pro nyní již druholigový tým i mládež tato podpora znamená. 

Závěrečný účet města za rok 2016 skončil přebytkem
Vedení města se pochválilo, že rok 2016 skončil přebytkem. Z podkladů k zastupitelstvu:  "Lze souhrnem vyjádřit, že plnění oblasti příjmové rozpočtu města za rok 2016 bylo ve výši 100,03 % z hodnoty upraveného rozpočtu, plnění výdajové oblasti pak na 98,60 %. Financování k 31.12.2016 činilo - 46,282.843,26 Kč (tj. rozpočtový přebytek). Na této výsledné hodnotě se rozhodující měrou podílel příznivý vývoj v celé oblasti příjmů a také menší rozsah, než prvotně rozpočtovaný, u investičních aktivit". 

Rozpočtová opatření na tento rok
Zastupitel Dušan Kubica se zeptal na 2 rozpočtová opatření: jednak ohledně navýšení prostředků školkám. Paní Pištorová z odboru školství vysvětlila, že bylo potřeba navýšit prostředky školkám v souvislosti s povinností přijímat již 2leté děti a tedy potřebou většího množství personálu. Dále, že vznikl požadavek na 300.000 Kč za technický dozor za město při stavbě areálu Karsitu. Dozor měl původně vykonávat místostarosta Dušan Sedláček.

Koupaliště
Zastupitelka Edita Vaňková (a další zástupkyně veřejnosti) se zeptala, proč není v provozu Tyršovo koupaliště, když již na začátku června je tolik krásných dní. Dle informací místostarosty Helbicha je teprve na pondělí 5. června naplánována druhá návštěva hygienika, který měl při první návštěvě výhrady. Otevřeno tak bude nejdříve v úterý 6. června :-( Další dotazy byly k rekonstrukci delfínka. Bohužel ta je stále v běhu a bude dokončena nejdříve na konci června (hrubý odhad dle prezentovaných činností). Na příští týden je ale zrovna plánována technologická přestávka (zrání betonu) tedy to bude vypadat, jako že se tam nic neděje. 

Hřbitov
zastupitel Nasik Kiriakovský vznesl připomínku, že stav městského hřbitova je tristní. Není osvětlení, toalety plastové, pro personál je určena stavební buňka. A zejména je nedostatečná kapacita kolumbária. O tento způsob pohřbívání je v našem městě v posledních letech velký zájem, ale kapacita současného kolumbária je již řadu let bohužel vyčerpána. 

 

Související články
Prosincové zastupitelstvo přineslo nové informace ohledně plánů nejen do roku 2017
Podzimní zasedání královédvorských zastupitelů je již tento čtvrtek 14. září
Prosincové zasedání zastupitelstva města Dvůr Králové se koná ve čtvrtek 7. prosince
Noční klid ve Dvoře Králové je i letos řešen aktualizací obecné vyhlášky

 
Vaše komentáře
koupalištěL.E., 2.06.2017 15:21, Reagovat
Nemají "náhodou" koupaliště Technické služby ? Již jsme se přesvědčili o zabezpečení zimní údržby, teď přišlo koupaliště. Co na to ředitel Ts? Zapomněli na hygienu ?
 
 
Přečteno 2346x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
26.11.2019 - Dnes je kvůli nenadálé události uzavřen Městský úřad ve Dvoře Králové n. Labem.
12.11.2019 - Ve čtvrtek 21. listopadu 2019 bude z technických důvodů uzavřeno pracoviště registru řidičů a řidičských průkazů na MěÚ Dvůr Králové nad Labem.
12.11.2019 - V dnech 13. a 14. 11. bude od 6:00 v Trutnově provoz na Úpském nábřeží veden JEDNOSMĚRNĚ, a to ve směru od Polské ul. ke kruhovému objezdu u autobusového nádraží. Vozidla jedoucí z opačného směru musí využít objízdné trasy přes ul. Československé armády.
24.10.2019 - Od pátku 25. října 20:00 hod. do úterý 29. října 6:00 hod. bude mimořádně mimo provoz informační systém CZECH POINT. Nebude tak možné využít těchto služeb ani na jiných místech než jsou úřady (např. informační centra apod.)

Volná pracovní místa
Právník/právnička (Město Dvůr Králové n. L)

Pečovatel/ka (PS Dvora Králové n. L.)

Sociální pracovník (Domov důchodců)

Fyzioterapeut (Domov sv. Josefa)

Tajemník úřadu (Dvůr Králové n. L.)

Ošetřovatel/sanitář (Domov sv. Josefa)

Všeobecná/praktická sestra (Domov sv. Josefa, Žireč)

Sociální pracovník/ice (Diakonie ČCE DKnL)


Kalendář akcí