Vyhledej
Královédvorsko > Sport > ostatní sporty

Sokol Dvůr Králové bude hostitelem velkého Sokolského sletu

anonymně / 12.05.2018, Dvůr Králové nad Labem, sokol.kralovedvorsko.cz
Víte co je to Sokolský slet? A víte, jak často se takový slet pořádá? Kdo se ho účastní? A co má společného slet a spartakiáda? Na tyto otázky a mnoho dalších nám ochotně odpovídala jedna z duší královédvorského Sokola, Pavlína Špatenková.

FOTOGALERIE - Historické fotografie ze Sokolských sletů ve Dvoře Králové nad Labem

Co to je vůbec sokolský slet?

Všesokolský slet je vyvrcholení tělovýchovné činnosti Sokolů zejména formou veřejných cvičení pro veřejnost. Bývá to příležitost pro setkání světového sokolstva. Konají se jednou za šest let.

Kdy se uskutečnil vůbec první slet Sokolů?

Když se přiblížilo 20. výročí založení Sokola (1882), navrhl zakladatel Sokola dr. Tyrš se svými přáteli uspořádat veřejné cvičení a průvod Prahou. Akce prvního sletu Sokolů se povedla, zúčastnilo se jí mnoho zahraničních delegací, stál

Jaké byly pro Sokoly nejdůležitější slety?e mohutnějící sokolská základna pořádala v pravidelných intervalech další a další všesokolské slety. Jen války a změny politických režimů dokázaly tuto tradici měnit.

Nejzásadnější slety byly X. v roce 1938, kde sokolové demonstrovali svůj protinacistický postoj a vůli bránit naši republiku. Skladba mužů od Františka Pecháčka se jmenovala Přísaha republice a 30 tisíc mužů, kteří cvičili i v meziznačkách přísahalo věrnost republi! Svoji přísahu mnoho z nich opravdu splnilo – mnoho sokolů se zapojilo do odboje a zaplatilo za svou věrnost životem. A to i autor skladby F. Pecháček, který byl zemským velitelem odbojové organizace sokolů. 

Druhý důležitý slet byl XI. v roce 1948, tady zase sokolové 4 měsíce po komunistickém převratu dali najevo svůj postoj k vládě komunistů a vyjadřovali věrnost prezidentu Benešovi, který již nebyl prezidentem. Kolem tribuny s Klementem Gottwaldem prošli mlčky s odvrácenou hlavou. Zanedlouho byl Sokol zrušen a sokolové pronásledováni…

Třetím nejdůležitějším sletem byl Obnovený XII. Všesokolský slet za účasti prezidenta Václava Havla v roce 1994.

Jaké jsou nyní hlavní důvody pořádání Sletu?

Slet je rozhodně největší sokolskou akcí v období šesti let. Je ukázkou práce v sokolských jednotách a župách a zároveň pozvánkou české veřejnosti: „Přijďte do našich řad!“ Už z toho důvodu se snažíme, aby skladby byly zajímavé, přitažlivé, aby se při nácviku cvičenci něco naučili a estetický dojem diváků byl co nejlepší. Ale také je pravda, že slet připravujeme a organizujeme především pro sebe – pro možnost společného cvičení a neformálního setkání cvičenců (sester a bratrů), pro příležitost vzájemného poznávání a navazování osobních přátelských vztahů mezi cvičenci z různých oblastí republiky, předávání zkušeností a sdílenou radost.

Kdo všechno na sletu cvičí? Musí to být špičkoví sportovci?

Na sletu cvičí děti od 2 let přes mládež po dospělé a seniory, nejstarším nechybí mnoho do devadesátky. Sletové skladby nacvičují všichni dobrovolně a hradí si veškeré výdaje se sletem spojené (úbory, ubytování, pobyt v Praze). Vrcholoví sportovci sice nenacvičují na slet, ale účastní se sletových soutěží, které jsou ve sletovém roce vypsány – naši atleti se například zúčastnili atletického mítinku Sokol Youth Athletics Grand Prix do Kolína. Pro sletové soutěže byly vyrobeny speciální sletové medaile. Sportovci se také zapojí do krajských prezentací Sokola, která se konají v krajských městech jako upoutávka na XVI. všesokolský slet. Dále představí přímo během sletových dní v Praze na velké sportovní show SOKOL GALA, kde vystoupí sokolští vrcholoví sportovci – gymnasté, skokani na trampolíně, basketbalisté, tenisté, tanečníci atd.

Po jak dlouhé době se slet koná?

Vždy po šesti letech, sletové cykly přerušily na více let pouze světové války a také 41 let totality.

Odkud odevšad přijedou cvičenci?

Na našem župním sletu ve Dvoře Králové nad Labem bude cvičit více než 500 cvičenců ze župy Podkrkonošské (Úpice, Libňatov, Police nad Metují, Hronov, Náchod, Rtyně v Podkrkonoší, Česká Skalice, Vlkov, Nový Hrádek, Nové Město n. M., Žireč), Orlické (Opočno, Hradec Králové), Východočeské (Pardubice) a Krkonošské (Lomnice nad Popelkou)

Kolik jich bude přímo ze Dvora Králové a okolí?

Skoro 100 cvičenců! Sokol Dvůr Králové je jednou z největších a nejaktivnějších jednot v župě i v České republice! K tomu navíc jako hosté vystoupí i mažoretky z místní ZUŠ.

Jsou některé skupiny/skladby méně, či více naplněné než před 6 roky? Je cvičenců obecně méně? Více?

Jsme překvapeni, že je v celorepublikovém měřítku cvičenců asi o tři tisíce více než před šesti lety. Desetitisícové davy to už ale nejsou. V roce 2012 cvičilo 12 tisíc cvičenců, letos je to kolem 15 tisícovek. Nejvíce obsazené jsou skladby ženské, kdy se všechny cvičenky ani nevejdou na plochu a musí se skladby opakovat v obou programech s jiným obsazením. Není žádná samostatná skladba pro žáky, ale naštěstí autoři připravili dvě skladby koedukované – pro mladší žactvo Děti, to je věc! a pro starší Cirkus. Ve Dvoře nacvičujeme obě tyto skladby a v každé skladbě nacvičuje kolem dvaceti dětí. Bohužel chybí muži. Ve Dvoře již muži hromadnou skladbu nenacvičují. Přesto ji ale na župním sletu uvidíme v podání mužů z Nového Hrádku a České Skalice, jmenuje se Borci.

Je i letos "Věrná garda"?

I v letošním roce vytvořily sestry Kocmichovy skladbu pro Věrnou gardu s názvem Princezna republika, jak už název napovídá, je to skladba vytvořená ke 100. výročí vzniku republiky. Na letošní slet ale dvorská Věrná garda nenacvičuje. Do Sokola sice chodí, ale věnují se zdravotnímu tělocviku.

Jaký je nejmladší/nejstarší cvičenec?

Nejmladšími cvičenci jsou u nás cvičenci skladby pro rodiče s dětmi s názvem Méďové pod vedením cvičitelky Anny Motalové. Mrzí nás, že i přesto, že máme dva oddíly rodičů s dětmi, které navštěvuje velmi početná skupina cvičenců, našly se k nácviku pouze čtyři páry. Jenom to potvrzuje dnešní časové zaneprázdnění lidí i neochota se k něčemu vázat. Je to škoda, cvičenci, kteří v minulých letech cvičili skladbu rodičů s dětmi, na krásné chvíle vzpomínají. I takto malé děti si to s maminkami v Praze užily.

Nejstarším cvičenkám nechybí mnoho do osmdesátky, ale přijďte se na jejich cvičení podívat, myslím, že nepoznáte, které to jsou :-)

Kdo skladby vymýšlí? Co je dříve, hudba, nebo choreografie?

Skladby vymýšlí většinou cvičitelé. Z ČOS vyjde požadavek na netradiční náčiní, nebo na nějaké téma. Proběhne výběrové řízení, při kterém nikdo neví, kdo je autorem skladeb. Autor skladby musí mít představu o hudbě, jaké chce zařadit do skladby cviky, no a pak postupně vzniká choreografie, která se samozřejmě mění – protože když se nějaké cviky vyzkouší, může se přijít na to, že to není hezké, nebo že je to těžké a přitom to není efektní. Rozdíl mezi hromadnou skladbou a pódiovou skladbou je jasný. Pódiovku vidíte zblízka a může tam být více detailů, hromadná skladba je na velké ploše, takže tomu musí odpovídat pohyby, přesuny.

Mohli jste podobu skladeb nějak ovlivňovat?

Podobu skladeb jsme neovlivňovali, ale dvorské cvičenky byly u vzniku skladby Siluety, protože dělaly sestrám Karešovým figurky na ploše, když dávaly skladbu dohromady, a mohly dávat připomínky ke cvičení. Také se musely naučit všechny změny, kterými skladba procházela. Myslím, že to bude jedna z nejkrásnějších skladeb.

Známe někoho z autorů? Je někdo z našeho regionu?

ČT v našem SokoleVe Dvoře Králové o sestrách Karešových natáčela dokonce i Česká televize :-)

Sestry Eliška a Kateřina Karešovy, dcery starostky královédvorského Sokola, vytvořily skladbu Siluety. Další dvorské cvičenky tak byly u vzniku skladby, protože dělaly sestrám Karešovým figurky na ploše, když dávaly skladbu dohromady, a mohly dávat připomínky ke cvičení. Také se musely naučit všechny změny, kterými skladba procházela. Myslím, že to bude jedna z nejkrásnějších skladeb.

Mnoho z nás je z generace, kdy Sokol nesměl existovat - přesto jsme i jako děti v 70 a 80 letech chodili do "Sokola" i když jsme na průkazkách a diplomech ze závodů měli znak ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova) a ne Sokol. Jaký má nyní Sokol vztah ke své přerušené historii a Spartakiádám, které na slety navazovaly, ale byly zatíženy jinou ideologií?

Mnoho sokolů vzpomíná na spartakiády rádo, protože i v době totality na nich cvičili dobrovolně na rozdíl od lidí, kteří cvičili povinně na vojně, na školách. Vždyť i někteří spartakiádní autoři pokračovali v tvorbě hromadných skladeb po obnově Sokola, například dlouholetá náčelnice ČOS Jarina Žitná nebo náčelník ČOS Jiří Žižka. Právě díky nim se nepřerušila kontinuita. Byli i tací, kteří tyhle lidi nazývali kolaboranty, stejně jako cvičitele, kteří dobrovolně a s láskou vedli cvičení v době totality, ale jen díky nim děti i v době normalizace pořád chodily do Sokola a díky nim měl po čtyřicetileté pauze Sokola na co navazovat! Z mého pohledu bychom měli být vděční cvičitelům, kteří pro nás Sokol zachovali a je nyní na nás, aby se dál rozvíjel. Je to ohromný závazek udržet organizaci, která funguje již 156 let.

Je mezi Dvorskými Sokoly někdo, kdo cvičil na všech novodobých sletech, ale i na předchozích spartakiádách?

Nevím to jistě, ale asi Stáňa Lokvencová, cvičitelka žen, ta nacvičila sletové skladby a před tím cvičila na spartakiádách. Lilian Špatenková, nacvičila pro všechny slety od roku 1994 skladby Věrné gardy i jako župní vedoucí a před tím nacvičila několik spartakiádních skladeb pro mladší žáky a také na spartakiádě sama cvičila.

Kolik bude vystoupení?

Nejprve budou regionální vystoupení – naši cvičenci vystoupí na župním sletu ve Dvoře Králové, pak na krajském sletu v Hradci Králové 3. 6., na krajském sletu v Pardubicích 10. 6. a na oblastním sletu na Novém Hrádku 16. 6. Pak nás čeká sletový týden v Praze, kam se chystáme 30. 6. První velikou událostí bude sletový průvod. Už jsme se báli, že bude naše jednota bez praporečníka, protože bývalému praporečníkovi Luďku Kleanderovi je letos 94 let, ale prapor ponese v průvodu Vojtěch Hojný a dorostenecký prapor Daniel Hojný. Chystáme do průvodu také dětské a dorostenecké kroje, myslím, že naši župu bude v průvodu vidět. Poděkování patří rodině Jakubcových, která darovala naší jednotě sokolské kroje.

Jak dlouho trvá představení?

Župní slet ve Dvoře Králové asi 2 hodiny, v Praze tak 3 hodiny.

Je vystoupené i pro děti?

Ano, uvidí své kamarády, vrstevníky.


Děkuji za rozhovor
Jan Holan

Další články TJ Sokol Dvůr Králové

Související články
Bronzové medaile z MČR v Team Gym - skvělý úspěch sokolkých gymnastek!
23 medailí pro sokolské závodníky
Sokolský slet župy Podkrkonošské - Jiráskovy (19. května od 14 hod.)
Vaše komentáře

Přečteno 922x