Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > základní školy

Komunitní skupina není škola. Ale může to být ta nejlepší škola života. I pro rodiče.

Redakce / 21.03.2017, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Blíží se zápis do základních škol. Většina dětí začne absolvovat svoji povinnou školní docházku tak, jak ji známe i my – prostřednictvím denní docházky. Existuje ale více zákonných možností využívaných v odůvodněných případech – Individuální plán a Individuální vzdělávání (odkazy v článku). Kam ale zařadit pojem Komunitní skupina nebo dokonce Komunitní škola?

Pokud jste se už i vy s tímto pojmem setkali a netušili, co si pod ním představit, tento článek je právě pro vás. A také se dozvíte, co vám mohou tyto skupiny nabídnout ohledně vzdělávání vašeho dítka a co vám naopak nabízet nesmí.

Co je komunitní skupina

Komunitní skupina je skupina lidí, kterou zpravidla spojuje zájem o alternativní vzdělávání nebo o vzdělávání odlišné od klasické nabídky stávajících škol v okolí. Není to oficiální škola, která slouží ke vzdělávání dětí. Dítě je zapsané na nějaké základní škole v režimu Individuálního vzdělávání a taková skupina jim za smluvených podmínek „pohlídá” některý den v týdnu dítě, a to s tím bonusem, že se v takové skupině bude dítě socializovat, a dokonce i vzdělávat. To vše zpravidla velmi individuálně a kvalitně. 

Způsoby plnění povinné školní docházky v ČR

Denní docházka  - je většinový způsob plnění povinné školní docházky. Netřeba rozepisovat, všichni známe v různých formách a podobách od těch tradičních až po ty nejalternativnější odvážlivce.

Individuální plán - možná si pamatujete ze svých dětských let, pro děti, co byly hodně nemocné nebo cestovaly s rodiči apod. Rodič o něj žádá školu. Plán vypracují učitelé jednotlivých předmětů, zohledňují okolnosti, za kterých se o něj žádá. Rodič s dítětem jsou povinni jej plnit dle stanovených pokynů. Laicky řečeno, je to taková škola modifikovaná pro dítě, které nemůže ve škole být stále, přenesená domů.

Individuální vzdělávání - obecně známé jako Domácí škola, což ale není oficiální název. Rodič o něj žádá školu (podrobně v blogu o tom, co vše je třeba k žádosti o IV) a to z velmi různorodých důvodů. V případě, že škola vyhoví, rodič nese plnou zodpovědnost za vzdělávání dítěte. Volí způsob, čas, průběh, vzdělavatele, pokud jím není sám atp. Přesný průběh a míra zásahů do teritoria rodiče jako vzdělavatele je ale v kompetenci každého jednotlivého ředitele dané základní školy. Je tedy dobré v tomto ladit představu rodiče s představou jednotlivých škol.

Kompetence komunitních skupin

Ve svojí praxi se dnes a denně setkávám s lidmi, kteří v otázce komunitních skupin nemají jasno. A nejsou to zdaleka jen rodiče, využívající služeb Komunitní skupiny. Bohužel to jsou často právě jejich zakladatelé, kteří ve svých kompetencích tápou . Nedorozumění, která na sebe nenechají dlouho čekat a objevují se zpravidla až za chodu celé komunity, potom komplikují nejen její fungování, ale především vztahy všech zúčastněných. 


Režim individuálního vzdělávání - doma nebo v komunitě

Děti, které takové skupiny navštěvují, jsou zapsány na některou ze základních škol v rejstříku MŠMT v režimu Individuálního vzdělávání. Za vzdělávání dítěte tedy zodpovídá ze zákona pouze a jen rodič, který má právo si zvolit způsob, jakým bude plnit školní vzdělávací program školy, ve které je zapsán. 

Pokud rodič usoudí, že komunitní, sdružená, svobodná nebo jakákoliv jiná skupina v jeho dosahu, může tuto jeho zákonnou povinnost usnadnit či obohatit, může tam své dítě přihlásit. 

Jakkoliv skupina skvěle funguje, jakkoliv je finančně náročná, stále je to pouze luxusní hlídání dětí s přidanou hodnotou socializace a vstřebávání nových poznatků pro vaše dítě kvalitním/jiným  způsobem.


Druhy komunitních skupin

Je mnoho druhů komunitních skupin, neexistuje žádné oficiální dělení. Charakter komunitní skupiny je dán vždy lidmi, kteří ji tvoří a dále je proměnný v čase.

Skupiny mohou být ryze školní, nebo naopak založené na svobodném vzdělávání, s alternativním přístupem. Mohou být v klasické budově nebo vzniklé na základě lesních školek a působit během vyučování v přírodě, jurtě nebo srubu. Mohou mít smíšené kolektivy různě starých dětí, nebo být rozdělené do skupin dle věku. Mohou být s každodenní docházkou, nebo 4denní, 3denní nebo skupina nechá úplně na vás, kdy dítě přivedete. Mohou pracovat po jednotlivých předmětech, nebo v projektech, nebo mít základ učení v exkurzích a společných zážitcích.

Některé skupiny jsou velmi konstantní. To bývají většinou ty, které si založí jeden nebo více lidí, kteří mají jasnou vizi, kterou nabízí a o které se nediskutuje. Je daná a vy ji buď přijmete jako hotový produkt, nebo se poohlédnete jinde.

Oproti tomu skupiny vzniklé primárně na vztazích jednotlivých rodin, které mají podobný způsob života nebo podobnou životní filosofii a chtějí pro své děti něco specifického, jsou mnohem dynamičtější. Skupina založená na vztazích má veliký potenciál a je s ní krásná práce. Každá rodina v komunitě má na ni vliv. Každý pohyb lidí směrem ven z komunity i dovnitř, znamená nové ladění celku. Je to veliká práce, ale výsledky jistě stojí za to.


Názvy komunitních skupin 

Názvů může být nespočet (prosím názvy jsou smyšlené a nepoukazují na žádnou konkrétní skupinu ani školu!). Vždy jde buď o spolek, volné uskupení rodičů či jakoukoliv jinou formu. 

komunitní skupina
komunitní škola
sdružená škola
svobodná škola
vědomá škola
škola hrou..
apod.

I když mají v názvu škola, pokud nejsou zaspané v rejstříku MŠMT, skutečnou školou nejsou. 


Komunitní skupina NENÍ škola

Ať už se děje za dveřmi vaší komunitní skupiny či školy cokoliv, její organizátoři za vzdělávání vašeho dítěte nezodpovídají. Škola je školou pouze pokud je v rejstříku MŠMT (Ministerstvo školství a tělovýchovy) a může vydávat vysvědčení.

I kdyby vaše alternativní duše tvrdila, že vysvědčení pro vás nemá význam, tak má. Oficiálně vydané vysvědčení je totiž váš důkaz o tom, že dítě plní povinnou školní docházku. Takže i přesto, že dětem napíšete vlastní rukou neoficiální slovní hodnocení, je dobré si to oficiální vysvědčení ze školy, kde jste zapsáni, pečlivě uschovat do šuplíku. 

Proto se při průzkumech skupin, které mají v názvu slovo “škola”, vždy pečlivě informujte, zda jsou skutečně školou z rejstříku MŠMT. A pokud ne, počítejte s tím, co bylo napsáno výše: není možné dítě zapsat do takové komunitní skupiny v domněnce, že taková skupina bude plnit vzdělávací povinnost za mě jako rodiče. Za plnění školního vzdělávacího plánu je vždy v takovém případě zodpovědný rodič dítěte. 

 

Co se děje za dvěřmi komunitní skupiny?

Komunitní skupiny jsou velmi specifické a různorodé. To jakým způsobem fungují, je vždy odrazem lidí, kteří je utvářejí. To je na nich právě to krásné. Nelze však ale jejich fungování a práci s dětmi předpokládat. A i když rodiče prozkoumají fungování skupiny před začátkem spolupráce, průběh jim už uniká. 

Pokud tedy chcete, aby dění v komunitní skupince nebylo jen luxusním hlídáním vašich dětí, ale zároveň součástí vašeho portfolia k půlročnímu přezkoušení, je třeba věnovat dění ve skupince pozornost. Je třeba vědět, čím dítě prochází ve skupince a co ze ŠVP je třeba doplnit po vlastní - domácí ose. Nelze také na vedení skupinky - na učiteli nebo průvodci - vyžadovat, aby ŠVP plnil. A už vůbec ne způsobem, jakým chcete vy. Vše je pouze a jen na vzájemné lidské ochotě a domluvě.


Stanislava Kratochvílová

Zkráceno se svolením autora. 

Celý text a další informace o možnostech vzdělávání dětí najdete na www.ucitneboneucit.cz.

Související články
Den, kdy královédvorské školy začínají otevřeně mluvit s veřejností: čtvrtek 3. listopadu 2016, Špýchar městského muzea
Zápisy prvňáčků do škol na Královédvorsku na školní rok 2018/2019
Konference Pozitivní škola 2017 ukáže další směr zkvalitnění výuky na školách
Cesty ke vzdělávání - praxe alternativ naživo
Zápis do povinného předškolního roku formou individuálního vzdělávání - rady a tipy
Trutnov podpoří alternativní vzdělávání - otevře Montessori třídu při základní škole
Setkání lidí, kteří chtějí ve Dvoře něco změnit nebo ho oživit (19. září 2023)
V základní škole v Trutnově vznikne první bilingvní třída
Související odkazy
Učit nebo neučit?
 
Vaše komentáře

Přečteno 2002x
 
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.
04.04.2024 - Výluka traťové koleje je hlášena v úseku Jaroměř - Starkoč - Červený Kostelec ve dnech 12. dubna - 11. května 2024.
01.03.2024 - Kvůli zbořenému mostku je uzavřená silnice 3008 mezi obcemi Úhlejov a Třebihošt. Uzavírka bude z důvodu opravy trvat minimálně do 15. dubna 2024.

Volná pracovní místa

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)

Pečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
28.05.2024 19:00 - 28.05.2024 20:30
Cestovatelská přednáška - Řecké ostrovy