Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > mateřské školy

Zápis do povinného předškolního roku formou individuálního vzdělávání - rady a tipy

Redakce, / 2.05.2017, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Chystáte se tento týden na zápis do MŠ a přitom volíte individuální cestu? Přinášíme zpracované aktuální informace z blogu Učit nebo Neučit, kde se dočtete, jak lze zapsat dítě do Individuálního vzdělávání v rámci povinného předškolního roku tak, abyste byli spokojení vy jako rodiče tak i ředitelky MŠ. A to je v současné legislativní džungli výzva! Jen 8 minut a můžete vyplňovat oznámení o individuálním vzdělávání.
Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti, které dosáhnou do 31. 8. (včetně) pěti let věku, ale také na děti s odkladem povinné školní docházky do ZŠ. Nejedná se tedy o povinný rok předškolního vzdělávání, ale o povinné předškolní vzdělávání, které začíná školním rokem, kdy bylo dítěti pět let až do zahájení povinné školní docházky. Pokud tedy dítě dostane odklad, může se tedy jednat o dva roky povinného předškolního vzdělávání a dokonce, pokud dostane odklad dvakrát (jak je dle zákona možné), bude se jednat o roky tři. 

Při zápisu dítěte k povinnému předškolnímu vzdělávání v rámci IV vás čekají dva kroky:
  1. zápis k předškolnímu vzdělávání
  2. vyřízení Individuálního vzdělávání

1. Zápis k předškolnímu vzdělávání

Pokud Vaše dítě navštěvuje pouze předškolní zařízení, které není uvedené v rejstříku škol nebo nenavštěvuje žádnou insitucionální podobu předškolního vzdělávání, je Vaší zákonnou povinností v rámci povinného předškolního roku dítě zapsat do některé MŠ nebo LMŠ (lesní mateřská škola), která je v rejstříku škol. Jedině v takové MŠ nebo LMŠ je možné absolvovat povinné předškolní vzdělávání a to běžnou formou docházky nebo formou Individuálního vzdělávání. (Další specifické možnosti jsou dány zákonem a my je nebudeme dále rozepisovat.) 
MŠ nebo LMŠ si můžete zvolit dle svých kritérií, ale nárok na přijetí máte pouze ve spádové MŠ. Pozor - LMŠ nemůže být školou spádovou. Nespádová MŠ nebo LMŠ vaše dítě může, ale nemusí přijmout, proto je vhodné se na možnosti přijetí raději předem informovat.

Termíny zápisů jsou dány letos ve školním roce 2016/2017 nově zákonem v rozmezí 2. - 16. května. Termín a místo zápisu stanoví ředitel mateřské školy v dohodě se zřizovatelem a zveřejní je způsobem v místě obvyklým. 

Zápis do MŠ můžete absolvovat bez přítomnosti dítěte. Některá města mají zápis dokonce elektronickou formou.

Ve zvolené MŠ nebo LMŠ rodič podá žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání. Žádost může mít různé formy, ale má dané náležitosti:
  • označení správního orgánu, kterému je žádost určena = konkrétní MŠ, LMŠ,
  • jméno a příjemní dítěte, datum narození, místo trvalého pobytu, případně doručovací adresa
  • jméno a příjemní zákonného zástupce, místo trvalého pobytu, případě doručovací adresa
Zpravidla se využívají formuláře, které lze zakoupit ve specializovaných prodejnách. Mohou mít různé názvy, na příklady takových formulářů se můžete podívat například na stránkách společnosti SEVT. Do jejich vyhledávače zadejte výraz Přihláška do MŠ.

V rámci zápisu si ředitelé MŠ ověřují pravdivost uvedených údajů na základě předloženého RL dítěte a OP zákonného zástupce. Předpokládá se, že na volbě vzdělávací cesty se oba rodiče shodují. Někdy tedy mohou být vyžadovány podpisy obou zákonných zástupců dítěte.

O přijetí dítěte rozhoduje ředitel ve správním řízení bezodkladně, nejpozdějí do 30 dnů. (ve složitějších výjimečných případech do 60 dnů). Je-li dítě přijato do jiné než spádové mateřské školy, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost bez zbytečného odkladu řediteli spádové mateřské školy. 

Oznámení nespádové školy do spádové školy je povinností ředitele
, nikoliv rodičů. Samozřejmě tak můžete pro jistotu učinit také, abyste předešli případným nedorozuměním, nicméně to není vaší povinností. Doporučujeme Vám uschovat si rozhodnutí o přijetí dítěte, který se můžete prokázat v případě potřeby. Vaší povinností, povinností zákonných zástupců, je poze dítě řádně zapsat do rejstříkové MŠ nebo LMŠ, toť vše.


2. Vyřízení Individuálního vzdělávání

Vaše dítko už mateřskou školu navštěvuje?
Pokud Vaše dítě již dochází do mateřské školy (MŠ) nebo lesní mateřské školy (LMŠ), která je zapsaná v rejstříku škol a školských zařízení, nemusíte již vyřizovat zápis dítěte k předškolnímu vzdělávání. Dítě je již v MŠ zapsané, vy chcete dítě vzdělávato formou IV a tak se mění pouze podmínky v rámci předškolního vzdělávání. 

Vaše dítě mateřskou školu nenavštěvuje?
Pokud vaše dítko MŠ nenavštěvuje, musíte absolvovat zápis dle předcházejícího bodu. 

V případě zájmu o Individuální tedy domácí vzdělávání v rámci povinného předškolního vzdělávání podáte v MŠ pouze Oznámení o Individuálním vzdělávání. Toto byste měli učinit do 31. května 2017. Oznámení má zákonem dané náležitosti, ale forma může být různá. 

Zde si můžete stáhnout aktualizovaný vzor - oznámení o individuálním vzdělávání, který jsme zpracovali dle pokynů MŠMT. 

A čeho se týká aktualizace? 


Někteří ředitelé MŠ mají oprávněné obavy ohledně dětí přijatých na IV a kapacity MŠ. Děti na IV se do kapacity školky sice nepočítají, ale školka má pro ně rezervovat místo v případě ukončení IV v průběhu školního roku. To je ovšem výzva i pro Chytrou horákyni :) jak už jsme psali na naší FB stránce.

Někteří ředitelé jsou ochotni děti do IV přijímat, pokud rodič písemně vyjádří svoje rozhodnutí skutečně v rámci celého školního roku dítě takto vzdělávat. V případě, že by nastala nějaká nepředpokládaná situace a dítě by muselo režim IV opustit, nastoupí do školky spádové. Upozorňujeme, že takové písemné vyjádření není nikde právně zakotvené a jde pouze o jakýsii vstřícný krok vůči ředitelům MŠ, kteří jsou ve velmi svízelné situaci.

Toto písemné vyjádření jsme do Vzoru oznámení zapracovali v případě, že by Vám to pomohlo při hledání MŠ vhodné pro vaše dítko.

Přejeme vám, ať zápisy proběhnou v co největším klidu a s porozuměním jednotlivých zúčastněných stran!

Pokud budete mít konkrétní příběh, jak vše u vás proběhlo, podělte se o něj s námi a my jej zveřejníme pro ty, kterým může být užitečnou zkušeností. Pište na info@ucitneboneucit.cz 

Pro úplnost doporučujeme znovu námi již zveřejněné základní informace ohledně povinného předškolního roku:
Podrobné informace ohledně povinného předškolního roku jsme uvedly v článku Povinný předškolní rok - nejčastější otázky a odpovědi.
A téma jsme rozvinuly směrem k lesním školkám v článku Lesní mateřské školy a povinný předškolní rok.

Marta a Stáňa

Veškeré informace uvedené v BLOGu jsou aktualizované ke dni 1. 5. 2017 a platné dle stávající legislativy.

Související články
Komunitní skupina není škola. Ale může to být ta nejlepší škola života. I pro rodiče.
Cesty ke vzdělávání - praxe alternativ naživo
Zápisy do mateřských škol ve Dvoře Králové pro školní rok 2018/2019
Související odkazy
Blog Učit nebo neučit
 
Vaše komentáře

Přečteno 1457x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)

Pečovatel/ka (Pečovatelská služba)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
12.06.2024 18:00 - 12.06.2024 19:30
Velká taneční show ANGELES Dance Group
12.06.2024 15:45 - 12.06.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku