Vyhledej
Královédvorsko > Doprava > cyklodoprava

Kudy povede plánovaná Labská stezka kolem přehrady? Koordinátor projektu, pan Tuzar, odpovídal na naše otázky

Redakce / 18.05.2016, Královédvorsko
"Labská cyklotrasa od pramene k moři napříč Evropou bez bariér“ je projekt, který by měl dotáhnout cyklisty bezpečně i z Kuksu do Dvora a dále na Hostinné. Tento úsek, který je nyní ve fázi projektování a jednání s majiteli dotčených pozemků, prezentoval koordinátor krajské koncepce rozvoje cyklotras Luboš Tuzar na březnovém zastupitelstvu města Dvůr Králové nad Labem. Přinášíme vám rozhovor, který jsme s ním na téma cyklotrasy ve Dvoře a okolí poté natočili.

Pane Tuzare, v jakém stavu jsou nyní jednání o výstavbě cyklostezky z Kuksu dál - přes Dvůr na Hostinné?

Dnes je to ve stavu, kdy z Kuksu do Stanovic by se mělo jet po stávající komunikaci - málo frekventované, takže tam by neměl být žádný problém. Dále skrz Stanovice by se měl upravit celý průjezd obcí. Na tento průjezd by měla navázat novostavba cyklostezky až do Žirče, kde by měla vstoupit v blízkosti areálu domova Sv. Josefa, pak ze Žirče by se jelo po stávající, jak říkáte místní in-linové místní dráze až do Dvora Králové. Řeší se dokumentace a investiční činnost města, ulice Heydukova a další, také řešíme napojení až do zoologické zahrady.

Ještě zpět k propojení cyklostezky s Heydukovou ulicí skrz komunikaci v Žirečské podstráni, která je v dezolátním stavu. Tam se něco řeší? To je ale asi městská komunikace?

Ano, to je městská komunikace, spíš řešíme Heydukovu ulici jako takovou, řešíme Štefánikovo nábřeží, řeší se napojení zoologické zahrady na Labskou stezku a samozřejmě dál pokračování na Verdek, kde jsme se po dohodě s městem nabídli, že pomůžeme s řešením majetkoprávních záležitostí na úseku Dvůr -  Verdek. Z Verdeka dál to visí trošku na komplexních pozemkových úpravách, které tam probíhají, ale určitě zcela jasno máme od hráze na přehradě dál až do Hostinného.

Kudy konkrétně povede cyklostezka kolem přehrady? Na zastupitelstvu jste mluvil i o novém mostu. To je důležitá věc v urbanismu toho regionu.

Ano, určitě, od hráze směrem na Debrné půjdeme po levém břehu, to znamená pod Nemojovem. Půjdeme po lesní cestě, která je nyní ve správě Lesů ČR, kde také jednání vedeme a jsme ve shodě. Pak dojdeme zhruba do úrovně, kde je postaven ten poměrně nový altán, to je silnice, která vede na Debrné. Zhruba na úrovni toho altánu bychom měli překonat řeku na druhý břeh. Tato lávka pro pěší a cyklisty by měla spojit dvě lesní cesty, které jsou ve správě Lesů ČR a po té druhé lesní cestě po pravé straně bychom měli dojít až do Debrného.

Rozdíl mezi cyklostezkou a cyklotrasouCyklostezka je samostatná komunikace pro cyklisty, tedy samostatný chodníček vyhrazený cyklistům. Cyklostezka může být i se smíšeným provozem, tedy pro cyklisty a chodce dohromady. Cyklostezka má zpevněný povrch, často je to asfalt. Cyklotrasa představuje pouze vyznačení cesty v terénu pomocí cyklistických značek. Je to vlastně jen návod odkud kam a kudy jet. Cyklotrasa může vést po lesní nebo polní cestě, po silnici a také samozřejmě po cyklostezce. 

Hlavně tento most spojí Nemojov a Mostek - to je nová věc, která tady nebyla od doby, kdy se udělala přehrada...Mosty na cyklotrase Labské stezkyOd přehrady pojede cyklostezka po stávající cestě (zelená značka), těsně před napojení na silnici se mostem přesune na druhou stranu Labe, aby se za lesem vrátila zpět. Tímto řešením se k páteřní cyklotrase může napojit i obec Mostek.

.. takže i Povodí se to velmi zamlouvá, takže s nimi jsme také ve shodě. Obec Mostek si požádá o krajský grant, určitě ho dostane, a začne si realizovat dokumentaci k územnímu řízení. Jsou tam i ve shodě s obcí Nemojov, takže na tom obě obce participují. Když se blížíme do Derbného, tak pod loukou, pod kopcem, než vyjedete na silnici od Mostku do Debrného, tam vlastně bude druhé přemostěné zpátky. Je to proto, že dřív tam most býval. Tak kousek před ním bude lávka zpět, kde se dostaneme na levý břeh zpátky. Tam už máme dohodu se soukromými vlastníky a dostáváme se přes jejich pozemky na pozemky obce Mostek, procházíme pod silničním mostem, dostáváme se na stávající komunikaci, která vede směrem k potoku. Kousek za pilníkovským potokem by se zrekonstruoval mostek a dál by se pak pokračovalo novostavbou. Blížíme se k železnici, pod náspem bychom došli pod silniční viadukt ve Střely, dále stávající komunikací až k čistírně odpadních vod v Hostinném. Dojedeme nahoru, na silniční viadukt, tam připravujeme - a už máme i zkresleno -  rozšíření chodníku na druhé straně, blíže k Hostinnému, aby se tam vešel cyklista i chodec. Dále chceme jednat s dráhami o zřízení nového železničního přechodu pro pěší a cyklisty, vedle toho silničního, tak aby se cyklista nedostal na jedničku silnici a dostal se až na silnici nižší třídy, která vede do Hostinného. Tam se bude muset delší dobu jezdit po silnici, která v Hostinném vybudována už je. Byli tam i takové úvahy, od  kterých jsme neupustili, pohybovat se s cyklostezkou někde mezi železniční tratí a silnicí, ale je tam jeden nevyřešený pozemek. Jeho vlastník je s datem narození 1900, takže je zřejmé, že se bude muset najít dědic a tak dále. Takže odbor majetku Hostinného tu trasu prověřuje. A dál se pokračuje na Klášterec, Vrchlabí a dál.

Jestliže se podaří dojednat ty jednotlivé úseky, tak se to může zrealizovat skoro stejně jako se dělal Kuks - Hradec. Mohlo by se kopnout do země a dojet se až do Vrchlabí.

Ano.

Ještě se vrátím zpět k vašim zkušenostem s budováním cyklostezky z Hradce Králové do Kuksu. Jaké máte teď, jako starosta Smiřic, obce ležící přímo na této cyklostezce, zkušenosti s cyklisty - co to přineslo obci, jaké máte kolizní situace, jak ji vnímáte ve vašem městě?

Já cyklisty jako kolizní záležitost vůbec nevnímám spíše naopak. Snažíme se toho potenciálu využít, chceme letos otevřít turistické informační centrum, které bude na hlavní ulici naproti kapli, v blízkosti zámeckého areálu. Ta cyklostezka určitě přispěla k tomu, že se třeba objevil investor a byl obnoven pivovar v zámeckém areálu, protože ten potenciál 140 tisíc cyklistů, 300 metrů od bývalého pivovaru je samozřejmě zajímavý potenciál. Letos vlastně cyklostezka projíždí svojí 3. sezonou a my máme ve Smiřicích 3 nové hospůdky, byť sezónní, jsme náramně spokojení, myslím si, že i občané. Určitě to přispělo ke zlepšení kvality poskytovaných služeb ve městě na této občerstvovací úrovni. Jeden restauratér dokonce zafinancoval i prvky pro děti, prolejzačky a trampolíny, takže mi tomu jedině kvitujeme.

A kolik lidí nyní projíždí Smiřicemi?

Za sezonu projede opravdu těch 140 tisíc lidí.

A jak vypadal turistický ruch ve Smiřicích před cyklostezkou?

Pár návštěvníků kaple, občas nějaké zájezdy do kaple, sem tam autobus, ale bylo to opravdu v úplně jiném, nižším řádu.

Viděl byste nyní třeba rozdíly v jednání Městského úřadu ve Dvoře Králové nad Labem a v Jaroměři, případně ve Skalici? Případně změnilo se něco za poslední dobu?

Já myslím, že ty stavební úřady anebo životní prostředí se chovají všude stejně, samozřejmě se můžou objevit různé nuance spíš v dokumentacích tras, protože trasy procházejí různými územími a ta území mají svoje specifika, typu krajinných prvků, památkových území a tak dále tak dále, a já si myslím, že se chovají vesměs podobně.

Cyklostezka z Hradce Králové do Kuksu je parádní dlouhá stavba, je to nejdelší cyklostezka tady v zemi, ale má pro bruslaře na in-linech několik kolizních míst. Podařilo se některá z těch míst, za tu dobu co je to v provoz, vyřešit, nebo se řešení blíží?

Ta místa byla tři: v katastru Lochenice, Josefov a Jaroměř. Jedno se podařilo – v Lochenicích - odstranit. Nebylo to ani tak naší vinou, ale tam byl projekt státního pozemkového úřadu v rámci komplexních pozemkových úprav z dotací ministerstva zemědělství. Takže my jsme postavili 21  kilometru dřív, než oni 500 m, ale dnes už to tam dostaveno je, takže toto úskalí zmizelo. Další dvě místa zatím odstraněna nebyla, protože v Josefově se pohybujeme v ochranném území Josefovské pevnosti, takže tam nás se zpevněným povrchem zatím nepustili. Ale budeme se snažit ta jednání obnovit, protože to považujeme za obchod. A ten další úsek -  tam to vede z kopce dolů, tak tam si myslím, že zejména pro in-line bruslaře je lepší nezpevněný povrch, protože by se tam pod kopcem asi někdo zabil. Ne, žertuji, je to proto, že tam má být násep budoucího mostu, nebo silničního tělesa, takže tam nám družstvo nedovolilo stavět, s tím, že až tam toto těleso vznikne, tak nám kolem něho povolí tu stezku dotáhnout. Takže na tuto záležitost se čeká.

Děkuji za rozhovor


Autor: Jan Holan

Související články
Centrum města cyklisti nově projedou po vyznačených cyklotrasách
Jiří Hlavatý odpověděl na náš otevřený dopis
Labská stezka z Hradce Králové na Kuks přilákala loni 225 tisíc návštěvníků
Do práce bez auta - máme na Královédvorsku cyklozaměstnavatele roku?
Na rozvoj dálkových cyklotras chce kraj letos vyčlenit 15 milionů korun
Část trasy plánované cyklostezky mezi Náchodem a Jaroměří je dokončena. Kolem Rozkoše se už projedete na kole po "novém".
Kola versus auta - promítání dokumentu
Královéhradecký kraj se stal jako druhý kraj členem Asociace měst pro cyklisty
Na kole městem opět snáze
Krajské dotace na rozvoj cyklotras míří i letos na Královédvorsko
Vaše komentáře
Josef HeydukJosef Heyduk , 19.05.2016 14:48, Reagovat
Pan Heyduk by byl rád, kdyby se nepsal s J.........
Re: Josef Heyduk, 19.05.2016 15:32, Reagovat
děkuji za upozornění - opraveno, už můžete v klidu spát, pane Heyduku :-)
???Anonym, 19.05.2016 14:38, Reagovat
Ulice Hejdukova?super,ale co tam dát Y?
A kdy19.05.2016 10:28, Reagovat
A kdy se tedy bezpečně projedeme po novém úseku Kuks - Stanovice - Žireč - Dvůr Králové? To jsem se v článku ani videu nedozvěděl.Ví to někdo?
Re: A kdy, 19.05.2016 14:04, Reagovat
Psali jsme, jak dlouho trvala 27 km dlouhá trasa z Hradce do Kuksu: ..."Také vám přiblížíme nutné přemostění a stejně jako pan Tuzar i datum, kdy by se mohlo začít se stavbou. Jen pro orientaci uvádíme, že 27 km dlouhý úsek cyklostezky Hradec-Kuks se připravoval 6 let a celá stavba byla hotová za 3/4 roku."
http://www.kralovedvorsko.cz/sluzby-obcanum/politika/zapisky-z-breznoveho-zastupitelstva-zastupitele-se-uci-obhajovat-svoji-praci.html
Re: Re: A kdy19.05.2016 17:22, Reagovat
Děkuji za odpověď ale přeci nemůže trvat udělat 6 km cyklostezky 6 let? (Kuks - Dvůr) Tady u Vás na stránkách jsem četl, vyjádření někoho z města, že by město mělo investovat do cyklostezky (tento rok či příští) v Heydukově ulici a i na nábřeží. A že úsek Stanovice - Žireč je skoro ve finální fázi.
Pan Tuzar by zasloužil metál za to pro cyklisty a bruslaře dělá.
Re: Re: Re: A kdy, 19.05.2016 22:09, Reagovat
Ale 6 let je projektová fáze a o té se pořád mluví..- odkoupení pozemků, smlouvy, dotace, naštěstí už nejsme v 1. roce těchto činností :-) potom už byla realizace rychlá.. U Rozkoše mají náskok :-)

Přečteno 2963x
 
22.07.2024 - Pozor na odkloněnou trasu na železniční trati Prahy - Hradec Králové - Trutnov: rychlíky linky R10 budou během plánované výluky zastavovat místo stanice Praha-Libeň ve stanici Praha-Vysočany od úterý 16. července nepřetržitě do soboty 24. srpna 2024.
15.07.2024 - České dráhy vydaly zprávu, která v těchto horkých dnech upozorňuje na vyšší pravděpodobnost závad na infrastruktuře i na vozidlech a souvisejícímu omezení vlakové dopravy. Na jakkoliv dlouhou cestu vlakem si s sebou vezměte dostatek tekutin.
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí