Vyhledej
Šikovné nákupy
Královédvorsko > Historie > osobnosti

Em. Univ. Prof. RNDr Karel Martinek, DrSc.

Redakce / 15.10.2020, KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
V těchto dnech vychází obsáhlá kniha o Zvičině. O kopci, který je středem našeho regionu a jehož jméno používáme i pro všechny videa, která v regionu natočíme. Určitě stojí za to si autora knihy pana Karla Martinka, kterého všichni znají jako historika, trochu více představit! Protože historie rozhodně není jeho hlavním oborem. A Podzvičinsko není jediným regionem, kde pan Martinek tráví svůj bohatý život.
 
V roce 1975 s profesorem Ephraimem Kacirem (Katchalskim), v letech 1973 až 1978 prezidentem Izraele.V patnácti letech začal pracovat jako dělník v chemických provozech n. p. TIBA Slovany (bývalá fa M. B. Neumanna synové) a vystudoval tehdejší Průmyslovou školu chemicko­ ­textilní ve Dvoře Králové nad Labem. Z Vysoké školy chemicko­‑technologické v  Praze byl vyslán na studia do bývalého Sovětského svazu. Studovat začal v hlavním městě Tatarstánu Kazani a v roce 1958 absolvoval s vyznamenáním chemickou fakultu Univerzity Lomonosova v Moskvě. Zde byl v roce 1965 postaven do čela nově zřízené laboratoře molekulární biologie. Napsal vysokoškolskou učebnici „Fyzikální chemie biologické katalýzy“ (rusky); v roce 1972 obhájil disertační práci doktora chemických věd (DrSc.) a v roce 1977 byl jmenován řádným profesorem. Přednášel kurzy chemické kinetiky, chemické termodynamiky a biologické katalýzy.

V roce 1982 v Kremlu pod vedením Jevgenije Čazova (ministra zdravotnictví SSSR a generálního ředitele Všesvazového kardiologického centra) a Ilji Berezina (ředitele Ústavu biochemie AV SSSR) vyznamenán „Leninovou cenou“ za vývoj nových terapeutik pro kardiologii a léčbu akutních plicních tromboembolií. 

V prosinci 1990 s profesorem Otto Wichterlem na zasedání Prezídia Československé akademie věd.Sepsal více jak 200 vědeckých článků v mezinárodních (převážně anglojazyčných) časopisech; přednášel na kongresech v Amsterdamu, Beijingu, Moskvě, Praze a Římě. 

V roce 1986 jmenován ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie Československé akademie věd v Praze a následně zvolen členem Prezídia ČSAV a jeho vědeckým sekretářem. V roce 1988 promoval na pražské Karlově Univerzitě a dosáhl tak na titul doktora přírodních věd (RNDr). Za mimořádný vklad (outstanding contribution) do rozvoje biochemie v téže době vyznamenán Mezinárodní biochemickou společností. Je držitelem též Zlaté medaile Jaroslava Heyrovského. 

Po listopadovém státním převratu 1989 ho vědecká rada ústavu a zaměstnanci potvrdili ředitelem pro druhé funkční období (až do podzimu roku 1994). Stalo se tak proti vůli tzv. sametových revolucionářů, kterým vadil jeho dlouholetý pobyt v Moskvě. Právě tehdy v politicky bouřlivém roce 1990 zvolen řádným členem Královské chemické společnosti v Londýně a stal se členem Akademie Evropy (Academia Europaea) ve Štrasburku. Dodnes působí jako jeden z navrhovatelů na Nobelovu cenu v oboru fyziologie a lékařství. 

V roce 1996 vstoupil do tržního hospodářství. V Donbassu zastupoval firmu Chemapol­ ­International jako zplnomocněný představitel generálního ředitele pro privatizaci farmaceutického průmyslu na Ukrajině. 

V době pobytu v SSSR (1953-1986) spolu s kamarády: 


Zcela nová kniha pana Martinka! Klikněte pro podrobnější informace.
- prošel, projel a přeplavil se po Volze, přes Kaspické moře a Černé moře po trase MoskvaStalingrad­‑Astrachaň­‑Machačkala­‑Baku­‑Jerevan­‑Tbilisi­‑Vladikavkaz­‑Suchumi­‑Jalta­‑Oděsa­ ­Praha.

- přetnul poušť Kara­‑Kum od Chorezmu (v ústí Amu­‑Darji) do Buchary

- po stopách Alexandra Velikého došel od Samarkandu v Uzbekistánu přes Fanské hory až k Alexandrovu jezeru (Iskander­‑Kul) a dál do Dušanbe v Tádžikistánu

- zúčastnil se archeologických vykopávek mohyl ruských plemen Krivičů a Vjatičů ze 13. stol.

- překročil po starobylých stezkách velehorský Kavkaz ze severu na jih, aby se seznámil se životem malých vymírajících etnik (Chevsurové, Svánové, Pšávi)

- na pobřeží jezera Issyk­‑Kul ve Střední Azii dohledal ve městech Převalsku a Frunze (Biškeku) poslední potomky Čechů z družstva INTERHELPO, kteří za První republiky odešli za prací do SSSR, a seznámil se s tragickými osudy jejich rodin v dobách stalinizmu. 

Po návratu domů se mu podařilo během dvou letních prázdnin dohledat v Julských Alpách místa, kde ve Velké válce (v roce 1915) padl a na vojenském hřbitůvku byl pochován jeho dědeček Franz Martinek, považovaný vojenskými úřady za nezvěstného (Vlastivědné čtení, III. řada - č. 2, 2003, s.2 až 7). 

V roce 2010 s Monsignorem Dominikem Dukou, s budoucím primasem českým a kardinálem.
Od roku 2003 se věnuje historii Podzvičinska a výsledky svého bádání publikuje především v  regionálních časopisech „Vlastivědné čtení o  Královédvorsku“ a „Pod Zvičinou“ (Hořice); vydal tři knihy: „Tešnovská přehrada – historie vodního díla na horním toku Labe“ (2009) a „Lázně u Mariánské studně pod Zvičinou – historie a současnost“ (spoluautor Nancy Engelen, 2015) a Zvičina - historie památného vrchu Podkrkonoší (2020).

Životní úspěchy Karla Martinka jsou v pikantním kontrastu s tím, že byl v roce 1948 vyloučen z  královédvorského gymnázia za nevalný prospěch a „nepatřičné“ chování. C‘est la vie

FOTOGALERIE - Em. Univ. Prof. RNDr Karel Martinek, DrSc.

 

Související články
Omyly a nepravdy v rané historii Dvora Králové! Podívejte se na kompletní přednášku profesora Karla Martinka
Zvičina a její tajemství! Zveme vás ke sledování kompletní přednášky RNDr. Karla Martinka
Vychází nová obsáhlá publikace o Zvičině. Autorem je profesor Karel Martinek
Proč se Zvičina jmenuje Zvičina?
Obsáhlá publikace o Zvičině profesora Karla Martinka je opět k dispozici
Zemřela velká osobnost našeho regionu: Em. Univ. Prof. RNDr Karel Martinek, DrSc.

 
Vaše komentáře
 
 
Přečteno 1543x
 
 
Hodnocení článku:
 
Zpět
03.05.2021 - Dnes se vrací děti do školek. Otevřena jsou po téměř 5 měsících také kadeřnictví, pedikúry, masáže a kosmetické služby.
19.04.2021 - Od pondělí 19. dubna 2021 se provoz Městského úřadu Dvůr Králové nad Labem vrací do standardního režimu bez omezení. Stále však platí epidemiologická opatření.

InzerceVolná pracovní místa
Vedoucí sociálních služeb (Domov sv. Josefa, Žiraf)

Všeobecná zdravotní sestra (Léčebna zr. vad, DKnL)

Učitel II. stupeň ZŠ - aprobace M (ZŠ Bílá Třemešná)

Kuchař/ka (Domov důchodců)

Technolog (JUTA, a.s. DKnL)


Zdravotní sestra (Diakonie ČCE Dvůr Kr. n. L.)

Pečovatel/ka (PS Dvůr Králové n. L.)


Kalendář akcí
1.01.2021 - 31.05.2021
ŽIJEME NA KRÁLOVÉDVORSKU
30.04.2021 - 31.05.2021
Vzhůru do Stínadel!
1.05.2021 - 31.05.2021
Májová labská stezka
11.06.2021 19:00 - 12.06.2021 00:00
Disco Party 80ky 90ky
19.06.2021 18:00 - 20.06.2021 00:00
Řecká zábavá