Vyhledej
Královédvorsko > Historie > osobnosti

Jedinečné osobnosti regionu jsme vám představili v unikátním projektu JAK SE TU ŽIJE

Redakce / 18.03.2022
Minulý rok jsme vám na portálu Královédvorsko představili významné osobností regionu ve velkých souhrnných článcích, které množstvím vložené práce zdaleka přesahovaly možnosti informačního portálu malého regionu. Proto jsme za Spolek pro dvorek požádali o dotaci město Dvůr Králové. Žádosti bylo částečně vyhověno a tak mohly vzniknout portréty hned šesti osobností. Mnohdy i několikadenní mravenčí práci se věnovala Pavlína Špatenková a Filip Pýcha. Přečtěte si shrnutí projektu a pokud víte o někom, kdo by chtěl pomoci autorsky, nebo sponzorsky, dejte nám vědět.

V prvním roce jsme se soustředili na jedinečné, ale již nepříliš známé osobnosti našeho města. Osobnosti, na které můžeme být právem pyšní a které by rozhodně neměly být zapomenuty. Díky dotaci města se mohli autoři do práce na tématu ponořit skutečně hluboko a vytvořit texty, které dané osobnosti představují komplexně. Texty lze považovat za referenční a budou čtené a používané i v mnoha následujících letech. Práce zahrnovala i návštěvy v archívech, listování kronikami a telefonáty i setkávání se spolupracovníky a příbuznými. Ti byli zájmem o své blízké velmi potěšeni a mnohdy to brali i jako velkou poctu a snad i satisfakci od občanů našeho města. Často také nezůstalo u jednoho článku, ale téma vyvolalo potřebu zpracovat i další potřebné informace. Čtenost článků je velmi různá. Společným znakem však je, že počty přečtení rostou sice pomalu, ale setrvale a budou mít své stále nové a nové čtenáře i v dalších letech. A to rozhodně nejen z našeho města, ale z celé republiky.

Zhodnocení:

Podobné články samozřejmě vznikaly již dříve, ale nyní se díky podpoře ze strany města autoři mohli tématům věnovat podstatně důkladněji, což jejich úroveň značně pozvedlo. V plánu bylo na projekt zajistit rovněž finance i ze strany místních firem a podnikatelů. To se bohužel loni nepodařilo. Přesto bylo 100% finančních prostředků dotace města použito na honoráře autorům. Editace textů, zpracování fotografií, kontaktování příbuzných a spolupracovníků - to vše již bylo v režii redakce a financováno z příjmů inzerce na portále.

Na základě prvních vydaných článků věříme, že se nám sponzory podaří oslovit a projekt bude v budoucnu dlouhodobě udržitelný i bez dotace od města. Ohlasy na články jsou velmi pozitivní a u osobností z doby nedávné je odezva i v podobě krásných až nečekaných statistik čtenosti a to je pro případné sponzory podstatné. V příštích měsících budeme v práci pokračovat a nově se věnovat i dalším tématům.

Seznam zpracovaných a vydaných článků v rámci projektu:

1) Historik astronomie Zdeněk Horský - Hvězda mezi absolventy královédvorského gymnázia

autor: Filip Pýcha
editace a komunikace s rodinou a spolupracovníky: Jan Holan

Při práci na článku o jedinečném popularizátorovi astronomie jsme spolupracovali i se syny pana Horského a také se spolupracovníky, mezi kterými byl i populárním astronom Jiří  Grygar! Jiří Grygar nám dokonce zaslal jedinečnou osobní vzpomínku, kterou jsme zveřejnili jako samostatný článek.

Počet přečtení k 10. lednu 2022: 934
Dosah FB příspěvků: 3103 a 3601


Doplňkový článek - Astronom, astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar píše pro Královédvorsko o historikovi astronomie Zdeňku Horském

autor: Jiří Grygar, editace: Jan Holan
Počet přečtení k 10. lednu 2022: 112
Dosah FB příspěvků: zatím neproběhlo - čekáme na nejbližší výročí.


2) Bedřich Skála, královédvorák, který s bráchou a kamarádem postavil loď a obeplul na ní zeměkouli

autor: Filip Pýcha
editace a komunikace s rodinou a spolupracovníky: Jan Holan

Bedřich Skála je velká a rozporuplná osobnost. Při práci na článku s námi spolupracoval i jeho bratr Petr a samotného Bedřicha Skálu článek a zájem o jeho osobu moc potěšil. V době zveřejnění žil v LDN královédvorské nemocnice a nyní je v domově s pečovatelskou službou. Při pátrání se nám podařilo kontaktovat v Austrálii i jeho dlouholetou partnerku jak cestovatelskou, tak životní, Irenu Kalináčovou a plánujeme s ní udělat rozhovor a snad ji i propojit s Bedřichem, se kterým se neviděla a neslyšela dlouhá léta.

Počet přečtení k 10. lednu 2022: 2030
Dosah FB příspěvku: 6774

 

3) Jindra Bém, legionář, sportovec a politik, který byl trnem v oku Němcům i komunistům

autorka: Pavlína Špatenková, editace: Jan Holan

Jakmile se v historii zapluje do období, které už si lidé osobně nepamatují, tak je obtížnější zaujmout čtenáře. I s tímto vědomím Pavlína Špatenková listovala mnoha kronikami, navštěvovala archivy a připravila článek, který bez její snahy a nadšení už patrně nikdy nevznikl.

Počet přečtení k 10. lednu 2022: 335
Dosah FB příspěvku: 2528


4) MUDr. Josef Moravec byl nejen starosta, ale zakladatel mnoha českých škol v regionu

autorka: Pavlína Špatenková, editace: Jan Holan

Článek odhaluje, že pan Moravec byly nejen osobnost našeho města, ale celého širokého regionu! Díky němu v mnoha obcích regionu vznikly české školy a díky němu v našem městě převážila Čeština a hranice německem zabraných Sudet naše město obkroužily. Jakými cestami by se naše město ubíralo, kdyby jeho nebylo?!? To v textu není, ale po přečtení článku si nad tím každý čtenář může alespoň zapřemýšlet. Článek je dalším z těch, které vyprovokovali další články - jednak již vznikl obsáhlý text o činnosti Ústřední matice školské jak na celostátní, tak i na místní úrovni. Rovněž připravujeme text o zmiňované tzv. královédvorské "bartolomějské noci", což byla událost, která rezonovala v tehdejších médiích celé republiky.

Počet přečtení k 10. lednu 2022: 519
Dosah FB příspěvku: 2803


Doplňkový článek - Činnost Ústřední matice školská ve Dvoře Králové n. L. a okolí

autorka: Pavlína Špatenková, editace: Jan Holan
Počet přečtení k 10. lednu 2022: 294
Dosah FB příspěvku: 2383


5) Ladislav Měšťan - učitel a sportovec, osobnost, která přes padesát let ovlivňovala sport, výchovu a vzdělávání na Královédvorsku

autorka: Pavlína Špatenková,  editace: Jan Holan - MeOb s. r. o.

Článek o neúnavném učiteli ze ZŠ Schulzovy sady a také sportovci a propagátorovi sportu v našem regionu. Aby nebyl článek moc dlouhý, vznikl ještě jeden článek, který doplňuje a rozvádí již dříve zpracovanou Historii lyžování na Kálovédvorsku od pana Raicha. Téma je tak již zpracováno dostatečně podrobně.

Počet přečtení k 10. lednu 2022: 344
Dosah FB příspěvku: 2167

Doplňkový článek - Začátky lyžařství na Královédvorsku podle Ladislava Měšťana a Karla Ježka

autorka: Pavlína Špatenková,  editace: Jan Holan

Počet přečtení k 10. lednu 2022: 624
Dosah FB příspěvku: 3776

 

6) Ilja Ivanovič Jastrebov se stal před 76 lety čestným občanem města Dvůr Králové. Kdo to byl?

autor: Filip Pýcha,  editace: Jan Holan

Dlouhá desetiletí nekritického obdivu a vděčnosti a pak léta snahy o reálný pohled bez adorování. Události druhé světové války máme všichni v hlavě více, či méně pomotané dobou, kdy jsme byli "vzděláváni". Článek se s dostatečným odstupem věnuje zajímavé osobnosti velitele, který do našeho města přivedl Rudou armádu. 

Počet přečtení k 10. lednu 2022: 571
Dosah FB příspěvku: 2328


Kateřina Sekyrková - Spolek pro dvorek


Související články
Hvězda mezi absolventy královédvorského gymnázia? Historik astronomie Zdeněk Horský!
Astronom, astrofyzik a popularizátor vědy Jiří Grygar píše pro Královédvorsko o historikovi astronomie Zdeňku Horském
Ilja Ivanovič Jastrebov se stal před 76 lety čestným občanem města Dvůr Králové. Kdo to byl?
Bedřich Skála, královédvorák, který s bráchou a kamarádem postavil loď a obeplul na ní zeměkouli
MUDr. Josef Moravec byl nejen starosta, ale zakladatel mnoha českých škol v regionu
Začátky lyžařství na Královédvorsku podle Ladislava Měšťana a Karla Ježka
Ladislav Měšťan - učitel a sportovec, osobnost, která přes padesát let ovlivňovala sport, výchovu a vzdělávání na Královédvorsku
Královédvorák Jindra Bém, legionář, sportovec a politik, který byl trnem v oku Němcům i komunistům
Jaký je vztah nejslavnější pacientky Siegmunda Freuda ke Dvoru Králové nad Labem? „Dora“ – případ pro bulvár
Celých dlouhých 40 let trvalo, než byl muži akceptován ženský Sokol a 50 let, než byl ženám umožněn vstup do předsednictva Sokola!
Vaše komentáře
Poděkování, 27.11.2022 21:52, Reagovat
Poděkování a obdiv všem kteří mají zásluhu na mapování a uchování historie mého rodného kraje.
Námětů je jistě mnoho a nelze všechny zpracovat,ale přesto bych se přimlouvala za 3.odboj a jeho hrdiny z královedvorska.
Děkuji a přeji vám hodně úspěchů v práci i osobním životě.
M.Horčičková
.

Přečteno 853x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa

Všeobecná sestra (Domov důchodců)

Terénní pečovatel (Diakonice ČCE DKnL)

Aplikační technik (JUTA, a.s.)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
23.02.2024 17:00 - 25.02.2024 20:00
Alpy v pasáži - VÍKEND TYROLSKÉ KUCHYNĚ
25.02.2024 19:00 - 25.02.2024 21:30
Kino - Mission Impossible: Odplata - první část