Vyhledej
Královédvorsko > Názory/fotky/videa > Leoš Pryšinger

Záchrana Braunova Betléma - otevřený dopis zastupitelům města Dvora Králové nad Labem

Redakce / 21.02.2017, Dvůr Králové nad Labem
Vyzýváme Vás, abyste požádali stát o vrácení Braunova Betléma městu Dvoru Králové nad Labem. Ujišťujeme Vás, že v našem městě a okolí jsou dostatečně erudovaní odborníci, kteří se dokážou o tuto unikátní památku postarat, včetně Střední sochařské školy v Hořicích, která historicky nejdéle o Braunův Betlém pečovala pod vedením sochaře a profesora školy J. Wágnera. Po finanční stránce nebude tato činnost pro město zátěží naopak přinese městu pracovní příležitosti a bude kryta granty stejně jako u ostatních takto unikátních památek v péči UNESCA.

Vážený pane starosto, vážení zastupitelé,

tento dopis je reakcí na 12. schůzi zastupitelů města Dvora Králové nad Labem dne 8. prosince 2016, při niž se projednával projekt v městském lese a areálu Braunův Betlém. Zastupitelstvo města rozhodlo, že souhlasí s přípravou projektu "Braunův Betlém" tak jej zadala společnost Revitalizace Kuks o.p.s. a přímo na schůzi představil zástupce ateliéru "Zahrada Olomouc". Místo toho, aby byla řešena záchrana a ochrana památky, její odvodnění, restaurování a archeologický průzkum, bylo jako priorita stanoveno budování parkovišť, cest, kiosků atd. které nutně povede ke zvýšení návštěvnosti a tím i další devastaci památky. To není pouze náš názor, na to upozorňují památkáři už od let 2000/2001, kdy byl Braunův Betlém uveden mezi 100 nejohroženějšími památkami světa. Je tedy zcela logické, že nejprve je potřeba se odborně a s citem postarat o památku a pak teprve zvyšovat návštěvnost, to vše pod odborným vedením památkářů a restaurátorů. 

Pokus státu zachránit Braunův Betlém dlouhodobě selhává, to potvrzují i zásahy za poslední desetiletí, kdy místo záchrany docházelo ke škodě. Zodpovědným úředníkům šlo většinou o útratu naplánovaných financí a navíc povolili projekty, které areálu uškodily. To potvrzuje i výše zmíněný projekt za desítky milionů Kč, kdy bez výběrového řízení byla vybrána jediná projekční firma a nebyla vyhlášena soutěž. K památce aspirující na zápis na seznam UNESCO se nedá takto chovat. 

Záchrana Braunova Betléma je jedině možná, vzejde-li zájem záchrany od místních občanů.To znamená od místních politiků, památkářů, spolků, široké veřejnosti a co nejdříve zažádat o zařazení Braunova Betléma na seznam UNESCO. Navrhujeme, aby v nejbližší době  město Dvůr Králové nad Labem svolalo schůzku s odborníky restaurátory, památkáři a pozvalo místní občany, spolky, osadní výbory, školy Gymnázium D.K., SPŠKS Hořice a další. O záchraně Braunova Betléma je třeba jednat společně. Příkladem jsou památky ve vlastnictví měst, o které  je vždy dobře postaráno. Braunův Betlém vznikal v době s Mariánským sloupem v Jaroměři, který je ve vlastnictví města. Před dvaceti lety byl nahrazen kopií a originál uložen do lapidária. Díky Jaroměři máme jeden z nejkrásnějších Mariánských sloupů vůbec. Díky Dvoru Králové nad Labem, na jehož území je dílo které nemá ve světě obdoby,''Braunův Betlém''.

Vazba Dvora Králové nad Labem a Braunovým Betlémem je nezpochybnitelná! 26. února 2017 tomu bude 300 let, kdy královédvorští radní prodali hraběti F.A. Šporkovi kus městského lesa nad obcí Žireč kde postupně vznikal v letech 1717 - 1733 areál Betléma. Ve smlouvě z roku 1717 stojí, že kdykoli v budoucnosti by tento les měl být prodán, město při takovém prodeji bude mít předkupní právo. Proto se později tento les dostal zpět do majetku města a v roce 1952 na návrh kulturní komise odevzdalo město areál Betléma státu. Z dokumentů z roku 1952 vyplývá, že převod byl proveden pod nátlakem. V té době bylo nemyslitelné postavit se tehdejšímu režimu a tak Místní národní výbor dal souhlas o převodu celého areálu Braunova Betléma na stát. Jako důvod bylo uvedeno, že se stát dovede lépe postarat o tyto památky. Město Dvůr Králové nad Labem odevzdalo státu něco co státu nikdy nepatřilo, proto by stát měl vrátit zpět Braunův Betlém do majetku města Dvora Králové nad Labem. 

Vyzýváme Vás proto, abyste požádali stát o vrácení Braunova Betléma městu Dvoru Králové nad Labem. Ujišťujeme Vás, že v našem městě a okolí jsou dostatečně erudovaní odborníci, kteří se dokážou o tuto unikátní památku postarat, včetně Střední sochařské školy v Hořicích, která historicky nejdéle o Braunův Betlém pečovala pod vedením sochaře a profesora školy J. Wágnera. Po finanční stránce nebude  tato činnost pro město zátěží naopak přinese městu pracovní příležitosti a bude kryta granty stejně jako u ostatních takto unikátních památek v péči UNESCA. 

Žádáme Vás tímto o zodpovědný postup, který povede již konečně k záchraně památky. 

Ve Dvoře Králové nad Labem dne: 1. února 2017

za spolek "Braunův Betlém z.s."

Leoš Pryšinger, předseda 

Sylvárov 2510

Dvůr Králové nad Labem

IČ: 02672804

tel: 737 944 307 

e-mail: leos.prysinger@seznam.cz 

www.braunuvbetlem.cz  


Související články
Stezka mezi Betlémem a novodobou Křížovou cestou opět ožila. Je z ní naučná stezka.
Je vybrán ateliér pro obnovu Braunova Betléma
Na slavnosti k výročí 300 let od zrodu Braunova Betlému přijede přímý potomek hraběte Šporka pan Stephan Sweerts-Sporck!
Výstava k 300. výročí koupě lesa pro Braunův Betlém
Termín jarního zastupitelstva ve Dvoře Králové se posunul na 16. březen kvůli jarním prázdninám
Na kus řeči do Dvorečku - s Leošem Pryšingerem o Braunově Betlému, jeho dřevěném modelu a o novodobé křížové cestě.
Vaše komentáře

Přečteno 801x
 
24.01.2024 - Odbor dopravně-správní se v Trutnově stěhuje do nových prostor: Horská 52, bývalá budova Texlenu, 4. patro.
05.01.2024 - V okolí Braunova Betléma na území Hřibojed proběhne v sobotu 6. ledna 2024 od 9 do 13 hodin honitba. Prosím počítejte s omezeným vstupem na toto území.
06.12.2023 - Důvodem mohutného výpadku dodávky elektřiny v úterý 5. prosince byla technická závada v rozvodně Neznášov (mezi Habřinou a Rožnovem na Jaroměřsku), konkrétně zkrat na podpěře. Výpadek byl hlášen od Nové Paky až po Jaroměř. Zdroj: ČEPS.

Volná pracovní místa

Všeobecná sestra (Domov důchodců)

Terénní pečovatel (Diakonice ČCE DKnL)

Aplikační technik (JUTA, a.s.)


Kalendář akcí
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Technická hodinka (nejen) pro seniory
4.10.2023 08:00 - 31.05.2024 17:00
Plaveš ve škole?
16.02.2024 - 17.03.2024
VÝSTAVA MODELŮ
29.02.2024 13:00 - 29.02.2024 15:30
Workshop - praktická ukázka malování na sklo
29.02.2024 15:45 - 29.02.2024 16:45
Chůze s trekovými holemi