Vyhledej
Královédvorsko > Služby občanům > Politika

Proč se smlouva s Karsitem podepisovala 2x? Nejen o tom jednalo zastupitelstvo Dvora Králové nad Labem

Redakce / 9.12.2016
Přinášíme první část zápisků z 6hodinového jednání zastupitelstva Dvora Králové nad Labem. Zasedání zastupitelstva města (ZM) se stává ve Dvoře Králové místem pro diskusi. Je to velmi dobrá zpráva pro občany, kteří se tak díky dotazům zastupitelů dozvídají věci, které jinak zůstávají v zápisech usnesení mezi řádky.
Největší roli v tomto hraje přirozeně opozice, a to zejména díky bývalým členům vedení města, kteří se nebojí požádat o vysvětlení u nejasných položek v rozpočtu, poukázat na chybějící přílohy materiálů a mají připravené návrhy na jiná usnesení či řešení. Navíc i tentokráte byl části zasedání přítomen i senátor Ing. Hlavatý, který zde nadnesl hned na začátku věci, které netrápí nejen jeho a na které mu starosta na místě odpověděl. 

Dvojí podepisování smlouvy s Karsitem


Došlo k pozoruhodnému úkazu, kdy zastupitelstvo města bylo samotným starostou vyzváno, aby zrušilo smlouvu, kterou podepsal v září pan starosta s panem Řípou v sídle Karsitu, protože se neshodovala s tou, kterou schválilo srpnové zastupitelstvo. Zároveň byl schválen dodatek ke smlouvě, kterou ZM schválilo. Rozdíl mezi oběma smlouvami spočíval v pozemcích uvedených pod příjezdovou cestou. K tomuto bodu máme připravený videorozhovor s panem starostou i s panem Bémem, který na tuto skutečnost upozornil.Nefunkční kontrolní výbor

Rozhodně nepříjemným momentem byl bod týkající se schválení zápisu kontrolní komise zastupitelstva, které předsedá zastupitel Nasik Kiriakovský (dalšími členy jsou Kratěna, Krýza, Kříž, Bém). Členové komise se neshodli na zápisu z jednání komise ze 6. prosince. Pan Bém žádal, aby kontrolní výbor provedl bez mandátu ZM kontrolu akce rekonstrukce Valové uličky. Členové kontrolního výboru však nebyli jednotní ve výkladu statutu kontrolní komise - jestli má právo kontrolovat usnesení ZM a RM i bez mandátu ZM. V tomto bodě se liší zákon a již zmiňovaná směrnice města (ke stažení zde ).
Vzduchem se dokonce vznesl i návrh na odvolání předsedy komise. Situaci uklidnilo opakované stanovisko vedoucí právního oddělení odboru KTÚ městského úřadu paní Petirové, která připomenula, že dle zákona o obcích je kontrolní výbor nejen kontrolním, ale také iniciativním orgánem - kontroluje ZM a RM (rada města) z vlastní iniciativy, bez mandátu ZM. Dala tak za pravdu panu Bémovi. Pan Bém navrhl usnesení, týkající se pověření ZM k provedení kontroly opravy Valové uličky, ovšem zastupitelé tuto výzvu nepřijali: souhlasilo pouze 9 zastupitelů, 5 bylo proti, 7 se zdrželo hlasování. Usnesení týkající se schválení zápisu kontrolního výboru bylo staženo. Starosta Jarolím navrhl, aby se kontrolní výbor v klidu sešel hned na začátku ledna a stanovil si pravidla pro korektní fungování.

Alkohol na veřejnosti

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2016 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství

Zde byla diskutována v podstatě i potřeba této vyhlášky, která byl schválena na minulém zastupitelstvu, ovšem byla zároveň napadena jako diskriminační dozorovým orgánem - město v této vyhlášce upřednostňovalo své akce. Vypracoval se tak návrh vyhlášky nové, ovšem ta zase dle zastupitelů více občany omezuje, než aby je chránila. Nakonec byla vyhláška schválena v aktuálním znění s tím, že město upřesní své požadavky. Vyhláška byla schválena na popud městské policie, aby měla možnost řešit popíjení alkoholických nápojů bezdomovce na náměstí, v blízkosti škol a obchodů. Dle slov pana Štípka je využívána několikrát denně městskými strážníky. 

Noční klid

Obecně závazná vyhláška města č 4/2016 o nočním klidu

Vyhláška požaduje po organizátorech akcí trvajících i po 22. hodině ohlášení takové akce a následné schválení výjimky z nočního klidu radou města. Pokud je akce již ve schváleném seznamu akcí usnesením ZM, není ji třeba znovu hlásit. Problémem jsou však ve Dvoře non-stop provozovny, jejichž noční provoz řeší občané žijící v její blízkosti již 2 roky a zatím bez úspěchu. Nepomáhá ani tato vyhláška, ani činnost MP či kamery se zvukovým záznamem. Naopak podnikatelům, kteří ve svých provozovnách umožňují oslavy, či svatby, tato vyhláška komplikuje činnost. Nakonec byla schválena vyhláška, která umožňuje nahlášení takové akce jen 15 dnů před jejím konáním. K nočními klidu narušovanému non-stop provozovnou se vyjádřil i senátor Hlavatý, který tento problém s dotčenými lidmi již také řešil.
Pokud by vyhláška města nevznikla, nemohly by se vzhledem k novému zákonu akce po 22. hodině konat vůbec. Vyhláška města tak zákon defakto zmírňuje.

Komunitní centrum

Studie revitalizace areálu městského muzea

Rada města na svém jednání schválila záměr výstavby komunitního centra v areálu městského muzea. Položka na studii této stavby ve výši 266 tisíc se objevila na zastupitelstvu v podobě jedné z rozpočtových změn č. 7 2016 - studie revitalizace areálu městského muzea. Zároveň se projekt na komunitní centrum objevil v rozpočtu na příští rok, a to jako náklad na projekt ve výši 740 tisíc Kč (bez DPH). Opoziční zastupitelé - Bém, Staníková a Kubica) opakovaně vyzývali paní Jiřičkovou, aby jim vysvětlila důvod umístění komunitního centra v areálu městského muzea a nutnost výstavby nové budovy ve městě, které potřebuje opravit budovy, které by částečně jako komunitní centrum také mohly sloužit. Zároveň se pozastavovali nad tím, proč vedení města nekonzultuje investiční záměr v takové výši (30 mil. Kč bez DPH) se zastupiteli. Navrhovali částku z rozpočtu odejmout a projekt diskutovat mimo zastupitelstvo. Místostarostka Jiřičková přislíbila otevření diskuse k tomuto tématu hned na počátku roku. Položka však byla v rozpočtu ponechána. O způsobu zadávání architektonických studií vůbec připravujeme samostatný článek.

Horolezecká stěna ve Vrchlického ulici


Jedna položka v rozpočtu na příští rok patří horolezecké stěně v ulici Vrchlického. Na dotaz pana Kubici, o co se jedná a zda mu může někdo přiblížit tuto investici, odpověděl pan Helbich, že po plánované demolici domu na křižovatce ulic Nedbalova a Vrchlického, která by měla proběhnout do konce roku, bude obnažena zeď jednoho z domů, kterou se rozhodli využít pro horolezeckou stěnu. Pan Kubica konstatoval, že místní horolezci o tomto nápadu nevěděli a nepovažují umístění horolezecké stěny na frekventovanou křižovatku za rozumné. 


Městská police - zrušení pověření pro Jindřicha Hauke


Na závěr bylo opět projednáváno zrušení pověření pro Jindřicha Hauke. Bohužel i tentokrát nebyly materiály pro zastupitele dodány v řádném termínu, ale až těsně před jednáním. Jindřich Hauke se nyní i přes svoji pracovní neschopnost dostavil aby se vyjádřil. Vzpomenul svoji 22 letou práci u Městské policie, ale s tím, že poslední takřka 2 roky byl vystaven šikaně ze strany zastupitele pověřeného vedením MP pana Štípka. Pan Hauke rovněž připomněl rozpor v tom, kdo má městskou polici vést a kdo na ní má dohlížet a zda to skutečně má být Manažer prevence kriminality. Pan Štípek se k tématu nyní již nevyjadřoval, jeho dřívější vyjádření najdete zde. Zrušení pověření pana Hauke a dočasné roční pověření jiného strážníka bylo zastupitelstvem schváleno. Dále by mělo následovat řádné výběrové řízení


Během víkendu vám přineseme zápis i dalších bodů programu zastupitelstva města.

Související články
Smlouva s Karsitem stále nepodepsána, ve městě padají větve, napjatá situace v Městské policii a další ...
Ředitel JUTA Ing. Hlavatý na prosincovém zastupitelstvu města
Prosincové zastupitelstvo přineslo nové informace ohledně plánů nejen do roku 2017
Nově určený strážník Pavel Chmelík nahradí Jindřicha Hauke ve funkci MPDK
Vážné problémy při schvalování stavby továrny Karsit ve Dvoře Králové n. L.
Kde je zakopaný pes? Lakovna nové továrny Karsit ve Zboží
Továrna KARSIT se začala stavět! Podívejte se na velkou reportáž ze zahájení stavby
Video ze stavby a montáže transferového lisu SCHULER 1600t v továrně KARSIT v Jaroměři
Dnes firma KARSIT představí návrhy využití území na novou čtvrť ve Dvoře Králové nad Labem - potřebujeme ji?
Vaše komentáře
ANO, rezignacePavel, 2.05.2017 00:29, Reagovat
Rozumný člověk rezignuje, nesvéprávný z ANO zůstává. I když rozumný člověk by nepodepisoval 2x, že? Je mi na blití ze současné radnice ...
Já nic to jiní , 14.12.2016 08:24, Reagovat
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/kralovehradecky-kraj/1981249-starosta-dvora-kralove-podepsal-s-investorem-jinou-smlouvu-nez
starosta12.12.2016 14:59, Reagovat
Nemá on náhodou vzor ve svém Andrejovi? Ten také jinak myslí,mluví i píše. Hlavně, že nás mají oba rádi
RezignaceDvorak, 10.12.2016 18:49, Reagovat
Prý tam padnul i navrh na rezignaci starosty? Mohl si férově přiznat, že na to nestačí a nechat se vyměnit. Odešel by tak aspoň s posledním zbytkem cti.
Re: Rezignace11.12.2016 16:45, Reagovat
Zastupitelům stačilo, že si sypal popel na hlavu. Je to ta lepší verze. V čechách je zvykem v případě chybování nerezignovat, ale svalit vinu na někoho jiného.
SkandálObcan, 9.12.2016 18:21, Reagovat
A tenhle člověk stojí v čele našeho města? To se máme na co těšit. Jak asi vypadají další dokumenty co podepsal?

Přečteno 1903x
 
10.06.2024 - Z důvodu závady na hlavním přívodu pitné vody je uzavřené Tyršovo koupaliště - do odvolání.
12.04.2024 - od 6. dubna 2024 se změnily ordinační hodiny lékařské pohotovostní služby (LPS) pro dospělé v nemocnici v Trutnově – o víkendech a svátcích budete moct navštívit LPS od 8 do 18 hod. Dětská pohotovost zůstává o víkendech a svátcích nezměněna od 8 do 20 hod.

Volná pracovní místa

Učitel/ka fyziky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka informatiky (ZŠ Schulz. sady)

Učitel/ka Hv, Pč (MŠ a ZŠ Bílá Třemešná)

Terénní pečovatel/ka (Diakonie ČCE)


Kalendář akcí
21.05.2024 17:00 - 25.06.2024 18:00
Polština nejen na cesty
12.06.2024 18:00 - 12.06.2024 19:30
Velká taneční show ANGELES Dance Group
12.06.2024 15:45 - 12.06.2024 16:45
Jóga pro zdraví a sílu v každém věku