Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > střední školy

Dny otevřených dveří nahrazují videa. Královédvorské gymnázium tak prezentuje své prostory i nabídku

Redakce / 21.11.2020, Aktualizováno , Dvůr Králové nad Labem, gymnazium.kralovedvorsko.cz
Ve středu 21. října a poté i 21. listopadu se měly konat první dny otevřených dveří pro zájemce o studium na gymnáziu ve Dvoře Králové ve školním roce 2021/2022. Současná situace nám neumožnila účastnit se veletrhů středních škol, ani otevřít prostory naší školy široké veřejnosti a prezentovat výuku osobně.

Proto jsme pro všechny, koho studium na naší škole zajímá nebo by se rád dozvěděl novinky a vize do dalších let, připravili souhrnné video. Základní body naší nabídky jsou sepsané pod videem.

Věříme, že tak odpovíme alespoň na základní otázky týkající se nabídky královédvorského gymnázia. Uvědomujeme si, že se jedná o formu prezentace, která má svá omezení. Doufáme, že v únorovém termínu (10. února 2020) uvítáme budoucí žáky i jejich rodiče v naší škole osobně a doplníme informace, které jim případně ve videu chybí. 

Dobrou zprávou je, že vážní zájemci o přijímací zkoušky na naši školu se mohou opět těšit na jarní přípravné kurzy

Gymnázium ve Dvoře Králové nad Labem se od jiných všeobecných gymnázií liší zejména péčí o výjimečně nadané žáky, podporou neformálního vzdělávání, širokým záběrem volitelných předmětů a prevencí zdravého vývoje žáků. Studenti také mohou získat prospěchové stipendium až 5000 korun na rok!

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY  

Žáci Gymnázia si od třetího ročníku volí takové volitelné předměty, které budou potřebovat pro úspěšné pokračování na vysoké škole, nebo v budoucím zaměstnání. Výběr je od humanitních, přes přírodovědné až po technické předměty. Kvalitní výuka gymnázia se odráží v každoročních úspěších žáků v krajských i v celostátních soutěžích.

STIPENDIUM

Díky podpoře generálního partnera, firmy Juta, a.s., nabízíme žákům stipendia až do průměru 1,5. Maximální měsíční výše je 500 Kč.

NEFORMÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Škola je centrem programu DofE - Ceny vévody z Edinburghu. Program rozvíjí žáky ve třech oblastech - talentu, sportovní činnosti a dobrovolnictví. Na škole působí tři koordinátoři, jež jsou vyškoleni i na závěrečné expedice. Získaný certifikát uznávají vysoké školy

PREVENCE ZDRAVÉHO VÝVOJE ŽÁKŮ

Zavedli jsme cvičení metodou SPS doktora Richarda Smíška. Škola bezprostředně sousedí s městským sportovním areálem, který naplno využívá. A to jak atletický, tak zimní stadion. Škola má moderní posilovnu.

PODPORA NADANÝCH ŽÁKŮ

Pro výjimečně nadané žáky sprostředkováváme stáže a další spolupráci s vysokými školami a vědeckými institucemi, kde mohou naplno rozvíjet svůj talent.

CERTIFIKÁTY NAHRAZUJÍ MATURITU

Mezinárodní certifikáty z cizích jazyků mají v životopisech maturantů daleko větší váhu, než známka z maturity. Povinnou maturitní zkoušku je tak možné nahradit právě těmito certifikáty. 

POSTUPNÁ MODERNIZACE ŠKOLY

Neustále modernizujeme učebny a prostředí, ve kterém se žáci vzdělávají. V posledních letech to byly chemická a fyzikální laboratoř, odborné učebny chemie, fyziky, biologie a jazyková učebna. Modernizujeme výukové materiály a počítače. Učitelé jsou postupně vybavováni novými notebooky.

DISTANČNÍ VÝUKA

Distanční výuku zvládáme s jasně nastavenými pravidly a v jednotné komunikační platformě. Pro efektivnější využití času vyučujeme on-line v blocích, což jsou spojené dvě vyučovací jednotky s možnou krátkou přestávkou. 

ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA

Školní knihovnu jsme obohatili o téměř 350 nových knih a to nejen o vzdělávací literaturu, ale také o moderní beletrii.  

KLUB NATURA

Na gymnáziu působí unikátní Klub NATURA, který pro organizuje přírodovědné přednášky, exkurze a tábory. Absolventi, kteří klubem prošli, jsou velice úspěšní ve studiu v mnoha přírodovědných oborech vysokých škol. 

VIZE ŠKOLY

Trvale pracujeme na tom, aby Gymnázium Dvůr Králové nad Labem bylo moderní školou vyhovující i budoucím trendům ve všeobecném vzdělávání. Usilujeme o prestižní umístění naší školy mezi ostatními gymnázii v regionu. Cílem je spokojenost a maximální úspěšnost všech žáků.

Martina Kubíková

ředitelka školy


Další články Gymnázium Dvůr Králové

Související články
Gymnázium ve Dvoře Králové slavilo 130 let od svého založení. Podívejte se na velkou reportáž.
Gymnazisté na zlaté expedici DofE Přechod Orlických hor
Královédvorské gymnázium je připravené na distanční výuku - probíhá v blocích
Studenti gymnázia získali prestižní Cenu vévody z Edinburghu
Střední školy si zatím žáci i rodiče vybírají v online prostředí. Kde vhodné školy hledat?
Na gymnáziu ve Dvoře Králové se žáci učili debatovat, kriticky myslet a porozumět médiím. Podívejte se na video
Vaše komentáře

Přečteno 1253x