Vyhledej
Královédvorsko > Vzdělávání > střední školy

Počet zájemců na dvorské gymnázium vzrostl, přijímačky jsou letos jednokolové

Redakce / 18.05.2020, Dvůr Králové nad Labem, gymnazium.kralovedvorsko.cz
Kromě maturit a ukončení druhého pololetí čeká dvorské gymnázium do konce roku ještě jedna administrativně náročná událost: přijímací řízení.

Zvýšený zájem o studium na dvorském gymnáziu

Letos mají všichni zájemci možnost účastnit se kvůli epidemiologické situaci pouze jednoho kola přijímacího řízení. Na dvorské gymnázium se hlásí na 4leté studium 61 zájemců, na 6leté gymnázium 57 žáků. U šestiletého studia se jedná o nejvyšší zájem za posledních 5 let, u čtyřletého se zastavila klesající tendence a došlo k navýšení počtu zájemců o 17 oproti minulému roku (na stav roku 2017).

Do prvních ročníků přijímáme maximálně 28 žáků.

Termíny

Přijímací řízení proběhne 8. června do čtyřletého studia, 9. června do šestiletého studia. Výsledky pošle Centrum do 15., respektive do 16. června. Zápisové lístky je nutno odevzdat ve zrychlené lhůtě 7 dní, nejpozději do 23. 6. pro čtyřletou a 24. 6. pro šestiletou formu studia. Případný náhradní termín - po řádném omluvení do 3 dnů řediteli školy - je stanoven na 23. června (termín odevzdání zápisového lístku poté do 3. července). 

Online informační schůzka pro zájemce i rodiče

Jako možnost zodpovězení konkrétních dotazů ohledně přijímacího řízení navrhuje vedení školy uskutečnit online schůzku s uchazeči o studium na škole a jejich zákonnými zástupci. Ta se uskuteční pomocí nástroje MS Teams ve středu 20. května 2020 od 17:00. Pro účely této schůzky byl vytvořen informační kanál JPZ, kdy schůzka je pro všechny účastníky přístupná přes webové rozhraní i bez nutnosti uživatelského přihlášení a instalace jakéhokoli doplňkového softwaru. Odkaz na schůzku najdete na webu školy - https://www.gym-dk.cz/out/prijeti/, kde jsou i další informace. 

Přípravné testy 

Rovněž je v plánu uskutečnění „přípravného kurzu k přijímacímu řízení“, resp. „přijímaček nanečisto“, kde by si uchazeči volitelně vyzkoušeli samotný průběh přijímací zkoušky a způsob vyplňování zadávaného testu tak, jak je při vlastním přijímacím řízení předkládán. Tyto testy proběhnou v prezenční formě jen pro registrované. 

Všechny potřebné informace včetně dat přípravných kurzů a potřebné registrace na ně budou zveřejněny včas na webu školy www.gym-dk.cz.

Mgr. Martina Kubíková
ředitelka


Další články Gymnázium Dvůr Králové

Související články
Z gymnázia za vzděláním do Francie?
Jak probíhá on-line výuka na královédvorském gymnáziu: součástí jsou i videa tělocvikářů
Desatero dvorského gymnazisty vzdělávaného domácím studiem kvůli epidemii koronaviru
Z královédvorského gymnázia mezi nejlepší mladé vědce České republiky!
Maturity na dvorském gymnáziu
Žáci dvorského gymnázia mají pevný rozvrh i v on-line prostředí: denně od 9 do 13 hod.
Vaše komentáře

Přečteno 544x